Biotalouden arvonlisä halutaan kaksinkertaistaa – kansalaiskysely strategian suunnanmuutoksesta avattu

Uutinen - Julkaistu 18.6.2021

Suomen biotalousstrategiaa päivitetään parhaillaan. Valmisteilla on strategia, joka keskittyy biotalouden jalostusarvon kestävään kasvattamiseen. Tavoitteena on lähes kaksinkertaistaa arvo 50 miljardiin euroon vuoteen 2035 mennessä. Kansalaisia pyydetään ottamaan kantaa strategian uuteen suuntaan ja painopisteisiin ota kantaa -kyselyssä.

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti biotalousstrategian päivityksen syksyllä 2020. Työ on edennyt vaiheeseen, jossa strategialle on muotoiltu visio, tavoitteet ja painopisteet sekä tarkistettu biotalouden määritelmä. Visio on: kestävästi kohti korkeampaa arvonlisää.

-Valmisteilla on selkeä suunnanmuutos vuoden 2014 biotalousstrategiaan, jossa tietynlainen tavoite oli lisätä biotalouden tuotannon määrää. Nyt emme ota määrään kantaa, mutta pyrimme kehittämistoimenpiteillä siihen, että biotalouden toimialoilla kyetään luomaan entistä korkeampaa jalostusarvoa, kertoo strategian päivitystä ohjaava alivaltiosihteeri Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Biotalouden tuottama arvonlisä halutaan kaksinkertaistaa

Biotalous on Suomelle tärkeä sektori; sen tuottama arvo on noin 27 miljardia euroa vuodessa. Sektori kasvaa tällä hetkellä noin 3 prosentin vuosivauhtia. Strategisilla toimenpiteillä arvokasvua halutaan lisätä 4 prosenttiin, jolloin arvonlisä olisi 50 miljardia euroa vuonna 2035.

Biotalouden arvoa tuotetaan muun muassa metsä-, elintarvike-, kemian- ja teknologiateollisuudessa, rakentamisessa ja matkailupalveluissa. Biotalous koskettaa poikkeuksellisen monia toimialoja ja Suomen kestävän kehityksen tavoitteita. Lähtökohta strategian toimenpiteille on kestävyyden turvaaminen.

-Jos tekisimme kaiken kattavan strategian, se olisi päällekkäinen monen muun kanssa. Niinpä otamme annettuina lähtökohtina muun muassa metsä-, luonnon monimuotoisuus-, ilmasto- ja energiastrategiat, kertoo Petri Peltonen.

 Kansalaiskysely avoinna heinäkuun puoliväliin

Strategian uudistustarpeista on kuultu Suomen eri alueita ja kansallisen biotalouspaneelin jäsenistöä. Laajapohjaisessa paneelissa on mukana edustajat eri toimialoilta, hallinnosta, tutkimuksesta, opetuksesta ja kansalaisjärjestöistä. Tutkijat ovat analysoineet toimintaympäristöä ja laatineet tulevaisuusskenaariot.

Otakantaa.fi-palvelussa on 18.6.2021 avattu kansalaiskysely, jossa pyydetään ottamaan kantaa strategian suuntaan heinäkuun puoliväliin mennessä. Tulokset hyödynnetään strategian toimenpiteiden laadinnassa, joka on päivitystyön seuraava vaihe.

-Uskomme, että olemme löytäneet biotalousstrategialle sellaisen aseman tässä politiikkojen kokonaisuudessa, joka on aidosti merkityksellinen ja vie biotaloutta kestävästi oikeaan suuntaan. Nyt jos koskaan on aika vaikuttaa strategiaan ja sen sisältöön, kannustaa Peltonen.

Kansalaiskyselyn toteuttaa Tapio Oy maa- ja metsätalousministeriön tilauksesta.
Kysely Otakantaa.fi-sivustolla on avoinna 15.7.2021 saakka

Lisätiedot:
Strategian päivittäminen: alivaltiosihteeri Petri Peltonen, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 029 506 3662, petri.peltonen@tem.fi
Kansalaiskyselyn toteutus: markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija Tarja Ollas, Tapio Oy, puh. 040 835 6473, tarja.ollas@tapio.fi

Biotalousstrategian päivityksen tiedot on koostettu www.biotalous.fi -sivustolle.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 18.6.2021

Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

17. Yhteistyö ja kumppanuus

Aihetunnisteet: biotalousstrategia