Biotalousstrategian päivitys 2020-2021

Suomen kansallisen biotalousstrategian päivityksen tavoitteena on luoda biotalouden avulla uusia tuotteita ja palveluja, jotka tukevat talouskasvua ja työllisyyttä ja edistävät samalla hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä. Työ on käynnistynyt syksyllä 2020 ja valmistuu 2021.

Vuonna 2014 ensimmäisen kerran laadittu biotalousstrategia päivitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja hallitusohjelmaa. Työn pohjana ovat EU:n päivitetty biotalousstrategia vuodelta 2018 sekä syksyllä 2019 hyväksytyt Suomen valmistelemat EU:n neuvoston biotalouspäätelmät (pdf). Tavoitteena on myös edistää kiertotaloutta osana biotaloutta.

Päivitystyössä otetaan huomioon myös muita valtioneuvoston sekä valmisteilla olevia että valmiita strategioita ja ohjelmia, kuten ilmasto- ja energiastrategia, kiertotalouden strateginen ohjelma, muovitiekartta, ilmastoruokaohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut hankkeelle ohjausryhmän, koordinaatiosihteeristön ja laajan neuvoa-antavan biotalouspaneelin.

Ajankohtaista

Tiedotteet ja uutiset

26.3.2021 Uutinen MMM: Webinaari: Oikeudenmukaisuus ja kestävyys biotalousstrategian päivityksen haasteina

25.3.2021 Maa- ja metsätalousministeriö järjestää biotalouswebinaarin, jonka aiheena on oikeudenmukaisuuden ja kestävyyden haasteet biotalousstrategiassa.

9.2.2021 Uutinen VTT: VTT ja Luke: Suomen biotalous muuttuvilla maailmanmarkkinoilla

20.11.2020 Uutinen MMM: Alueilta saatiin arvokasta tietoa biotalousstrategiaa varten

14.10.2020 Tiedote TEM ja MMM: Biotalouspaneeli koolla ensimmäisen kerran: päämääränä luoda biotaloudesta kestävää kasvua

13.10.2020 Uutinen MMM: Etelä-Savon alueellisessa biotalousfoorumissa puhuttivat metsä, vesi ja ruoka

6.10.2020 Uutinen MMM: Keski-Pohjanmaan alueellinen biotalousfoorumi käynnisti biotalousfoorumisarjan

22.9.2020 Tiedote MMM ja TEM: Alueelliset biotalousfoorumit tukevat biotalousstrategian päivittämistä

1.9.2020 Tiedote TEM ja MMM: Suomen biotalousstrategia päivitetään: tavoitteena tukea kestävää kasvua ja ilmastotavoitteita

Alueelliset biotalousfoorumit

Alueiden menestystekijöitä biotaloudessa kuultiin 8 webinaarissa, jotka kattoivat 12 aluetta sekä näitä täydentävällä verkkokyselyllä.

Syksyllä 2020 järjestettiin kuusi webinaaria: Keski-Pohjanmaa 30.9., Etelä-Savo 6.10., Pohjois-Karjala 6.11., Lappi 10.11., Keski-Suomi 17.11., Varsinais-Suomi 1.12..  2021 järjestetettiin yhteiset tilaisuudet Päijät-Häme ja Etelä-Karjala 5.2. ja Bioekonomiforum för Nyland, Åboland, Österbotten och Åland 12.3.

Biotalousfoorumeita täydentävä verkkokysely järjestettiin muille alueille maaliskuussa. Vastauksia saatiin 104 kpl. Pirkanmaan toimijat kokoontuivat vastaamaan kyselyyn työpajaa vastaavalla tavalla. Tulos: Pirkanmaa, vastaus (pdf).

Yhteenveto

Biotalousfoorumeiden ja kyselyn yhteenveto, diaesitys (pdf)

Kansallisen biotalouspaneelin strategiatyöpajat 2021

Biotalouspaneeli käsitteli helmi-maaliskuussa 4 työpajassa strategian päivitystä toimialojen vähähiilisyystiekarttojen pohjalta ja läpileikkaavat teemat huomioiden.
Kansallisen biotalouspaneelin strategiatyöpajat

Toimialojen vähähiilisyystiekartat TEM:n sivulla

Blogikirjoitukset ja artikkelit

31.8.2020 Blogi, MMM  Suomen biotalousstrategia uuteen kuosiin