Biotalousstrategian päivitys 2020-2021

Suomen kansallisen biotalousstrategian päivityksen tavoitteena on luoda biotalouden avulla uusia tuotteita ja palveluja, jotka tukevat talouskasvua ja työllisyyttä ja edistävät samalla hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä. Työ käynnistyy syksyllä 2020 ja valmistuu 2021.

Vuonna 2014 ensimmäisen kerran laadittu biotalousstrategia päivitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja hallitusohjelmaa. Työn pohjana ovat EU:n päivitetty biotalousstrategia vuodelta 2018 sekä syksyllä 2019 hyväksytyt Suomen valmistelemat EU:n neuvoston biotalouspäätelmät (pdf). Tavoitteena on myös edistää kiertotaloutta osana biotaloutta.

Päivitystyössä otetaan huomioon myös muita valtioneuvoston sekä valmisteilla olevia että valmiita strategioita ja ohjelmia, kuten ilmasto- ja energiastrategia, kiertotalouden strateginen ohjelma, muovitiekartta, ilmastoruokaohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut hankkeelle ohjausryhmän, koordinaatiosihteeristön ja laajan neuvoa-antavan biotalouspaneelin.

Ajankohtaista

Tiedotteet ja uutiset

1.9.2020 Tiedote TEM ja MMM Suomen biotalousstrategia päivitetään: tavoitteena tukea kestävää kasvua ja ilmastotavoitteita

Alueelliset biotalousfoorumit

Syys-marraskuussa 2020 järjestetään seitsemän alueellista biotalousfoorumia webinaareina: Keski-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Lappi, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo sekä yhteinen tilaisuus Päijät-Häme ja Etelä-Karjala.

Blogikirjoitukset ja artikkelit

31.8.2020 Blogi, MMM  Suomen biotalousstrategia uuteen kuosiin