Biotalousstrategian päivitys 2020-2021

Suomen kansallisen biotalousstrategian päivityksen tavoitteena on luoda biotalouden avulla uusia tuotteita ja palveluja, jotka tukevat talouskasvua ja työllisyyttä ja edistävät samalla hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä. Työ on käynnistynyt syksyllä 2020 ja valmistuu 2021.

Vuonna 2014 ensimmäisen kerran laadittu biotalousstrategia päivitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja hallitusohjelmaa. Työn pohjana ovat EU:n päivitetty biotalousstrategia vuodelta 2018 sekä syksyllä 2019 hyväksytyt Suomen valmistelemat EU:n neuvoston biotalouspäätelmät (pdf). Tavoitteena on myös edistää kiertotaloutta osana biotaloutta.

Päivitystyössä otetaan huomioon myös muita valtioneuvoston sekä valmisteilla olevia että valmiita strategioita ja ohjelmia, kuten ilmasto- ja energiastrategia, kiertotalouden strateginen ohjelma, muovitiekartta, ilmastoruokaohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut hankkeelle ohjausryhmän, koordinaatiosihteeristön ja laajan neuvoa-antavan biotalouspaneelin.

Ajankohtaista

Tiedotteet ja uutiset

20.11.2020 Uutinen MMM Alueilta saatiin arvokasta tietoa biotalousstrategiaa varten

14.10.2020 Tiedote TEM ja MMM Biotalouspaneeli koolla ensimmäisen kerran: päämääränä luoda biotaloudesta kestävää kasvua

13.10.2020 Uutinen MMM Etelä-Savon alueellisessa biotalousfoorumissa puhuttivat metsä, vesi ja ruoka

6.10.2020 Uutinen MMM Keski-Pohjanmaan alueellinen biotalousfoorumi käynnisti biotalousfoorumisarjan

22.9.2020 Tiedote MMM ja TEM Alueelliset biotalousfoorumit tukevat biotalousstrategian päivittämistä

1.9.2020 Tiedote TEM ja MMM Suomen biotalousstrategia päivitetään: tavoitteena tukea kestävää kasvua ja ilmastotavoitteita

Alueelliset biotalousfoorumit

Syksyllä 2020 järjestetään kuusi alueellista biotalousfoorumia webinaareina: Keski-Pohjanmaa 30.9., Etelä-Savo 6.10., Pohjois-Karjala 6.11., Lappi 10.11., Keski-Suomi 17.11., Varsinais-Suomi 1.12., alkuvuodesta 2021 yhteinen tilaisuus Päijät-Häme ja Etelä-Karjala 5.2. ja 2021 ruotsinkielinen biotalousfoorumi.

Blogikirjoitukset ja artikkelit

31.8.2020 Blogi, MMM  Suomen biotalousstrategia uuteen kuosiin