Biotalousstrategian päivitys 2020-2021

Suomen biotalousstrategiaa päivitetään parhaillaan. Visiona on: kestävästi kohti korkeampaa arvonlisää. Strategialla edistetään sosiaalista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä, hiilineutraaliutta ja kiertotaloutta. Päivityksessä huomioidaan mm. toimintaympäristön muutokset ja hallitusohjelma. Työ on käynnistynyt syksyllä 2020 ja valmistuu syyskaudella 2021.

Vuonna 2014 ensimmäisen kerran laadittu biotalousstrategia päivitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja hallitusohjelmaa. Työn pohjana ovat EU:n päivitetty biotalousstrategia vuodelta 2018 sekä syksyllä 2019 hyväksytyt Suomen valmistelemat EU:n neuvoston biotalouspäätelmät (pdf). Tavoitteena on myös edistää kiertotaloutta osana biotaloutta.

Päivitystyössä otetaan huomioon myös muita valtioneuvoston sekä valmisteilla olevia että valmiita strategioita ja ohjelmia, kuten ilmasto- ja energiastrategia, biodiversiteettistrategiakiertotalouden strateginen ohjelma, muovitiekartta, ilmastoruokaohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut hankkeelle ohjausryhmän, koordinaatiosihteeristön ja laajan neuvoa-antavan biotalouspaneelin.

Ajankohtaista

Strategiapäivityksen tueksi laaditut tausta-aineistot

Alueelliset biotalousfoorumit

Alueiden menestystekijöitä biotaloudessa kuultiin 8 webinaarissa, jotka kattoivat 12 aluetta sekä näitä täydentävällä verkkokyselyllä.

Syksyllä 2020 järjestettiin kuusi webinaaria: Keski-Pohjanmaa 30.9., Etelä-Savo 6.10., Pohjois-Karjala 6.11., Lappi 10.11., Keski-Suomi 17.11., Varsinais-Suomi 1.12..  2021 järjestetettiin yhteiset tilaisuudet Päijät-Häme ja Etelä-Karjala 5.2. ja Bioekonomiforum för Nyland, Åboland, Österbotten och Åland 12.3.

Biotalousfoorumeita täydentävä verkkokysely järjestettiin muille alueille maaliskuussa. Vastauksia saatiin 104 kpl. Pirkanmaan toimijat kokoontuivat vastaamaan kyselyyn työpajaa vastaavalla tavalla. Tulos: Pirkanmaa, vastaus (pdf).

Yhteenveto: Biotalousfoorumeiden ja kyselyn yhteenveto, diaesitys (pdf)

Biotalousfoorumien loppuwebinaari

Tilaisuuksien ja verkkokyselyn tulokset sekä niiden hyödyntäminen biotalousstrategian laadinnassa ja toimeenpanossa esiteltiin Biotalousfoorumien loppuwebinaarissa:

Biotalousfoorumien loppuwebinaari 26.5.2021

Kansallisen biotalouspaneelin strategiatyöpajat 2021

Biotalouspaneeli käsitteli helmi-maaliskuussa 4 työpajassa strategian päivitystä toimialojen vähähiilisyystiekarttojen pohjalta ja läpileikkaavat teemat huomioiden.
Kansallisen biotalouspaneelin strategiatyöpajat

YhteenvetoBiotalouspaneelin strategiatyöpajat (pdf)

Toimialojen vähähiilisyystiekartat TEM:n sivulla