Biotalouden erikoistumiskoulutuksesta osaamisen ja verkostojen voimaa

Blogi - Julkaistu 13.9.2021

Uusiutuvia luonnonvaroja ovat mm. metsien, peltojen, maaperän ja vesistöjen biomassat. Näiden hyödyntäminen kestävästi raaka-aineina ja jalosteina vaatii uudenlaista osaamista, ennakkoluulotonta innovointia ja eri sektorien välistä yhteistyötä. Biotalousosaamista tarvitaan teknologioiden, sovellusten ja palvelujen kehittämisessä. Biotalouden erikoistumiskoulutus antaa laajan näkökulman biotalouteen, mahdollisuuden syventää osaamistaan vastaamaan nykyisen tai tulevan työtehtävän vaatimuksia sekä verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa. Osaamisen lisäksi biotaloudessa korostuukin laaja-alaisen yhteistyön tärkeys niin alueellisesti kuin kansainvälisestikin.

Biotalouden erikoistumiskoulutusta toteutetaan työelämälähtöisesti usean korkeakoulun voimin. Koulutuksen keskiössä ovat yrityslähtöiset projektit, jotka tyypillisesti löytyvät opiskelijan oman työpaikan kehittämistarpeista. Kehittämisprojektien aiheet ovat olleet vaihtelevia metsien hoidosta ja maankäytöstä ohjelmistokehitykseen, kemiantekniikkaan ja hyvinvointiin. Opiskelija saa projektin toteutukseen tuekseen akateemisen mentorin, työelämämentorin, korkeakoulujen asiantuntijoita sekä muiden opiskelijoiden laaja-alaisen osaamisen.

Kenelle biotalouden erikoistumiskoulutus on tarkoitettu? Kohderyhmää ovat kaikki, jotka toimivat tai tulevat toimimaan biotalouden alalla, yrityksissä, neuvonta- tai edistämistehtävissä, ammatillisina opettajina tai ovat biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita. Koulutus sopii yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville, jotka toimivat esimerkiksi biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa. Hakijoilla tulee olla soveltuva korkeakoulutasoinen tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus.

Opiskelijat ovat kiitelleet koulutusta mm. siitä, että se avartaa näkökulmia ja laajentaa verkostoja samalla kuitenkin syventäen osaamista. Lisääntynyt osaaminen on tuonut uskottavuutta myös omaan viestintään ja esimerkiksi yrityksen markkinointiin.

“Kaiken kaikkiaan opinnot ovat tarjonneet hyvin uusia näkemyksiä, auttaneet syventämään omaa ammattitaitoa ja ennen kaikkea tarjonneet mahdollisuuden sellaiseen kehittämistyöhön, johon perustyön ohessa olisi vaikea tai jopa mahdoton löytää muutoin aikaa ja riittävää tukea.” – Mimma Kuurakka, ympäristöasiantuntija, Savon Voima Oyj

Hae mukaan

Biotalouden erikoistumiskoulutusta toteutetaan Itä-Suomessa parhaillaan toista kertaa ja hakuaika kolmanteen koulutukseen 1.10.-1.11.2021. Koulutukseen voi hakeutua koko Suomesta ja opiskelu alkaa tammikuussa 2022. Pidämme tulevasta koulutuksesta myös hakuinfon 1.10.2021 klo 10, joten seuraa ilmoitteluamme somessa ja verkkosivuillamme!

Kehitämme myös biotalouden koulutusta ja tämän erikoistumiskoulutuksen kehittämistä ja toteutusta ovat tukeneet Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Etelä-Savon ELY-keskus ESR-rahoituksen kautta. Miten biotalouden koulutusta pitäisi sinun mielestäsi kehittää? Minkälaisesta osaamisesta on eniten puutetta?

Lisätietoja

Biotalouden erikoistumiskoulutuksen löytää Facebookista ja Twitteristä @BiotaloudenERKO ja ja LinkedIn:stä Bioerko Itä-Suomi .

Verkkosivut https://www.biotalouskoulutusitasuomi.fi/.

Podcast Bioerkosta Soundcloudissa, mukana yrittäjä ja Bioerko-opiskelija Anneli Ollilainen. Podcastin tekstivastine löytyy täältä.

 

Kuvassa: Juha Ruuska on Tapion kasvuliiketoiminnan kehittämispäällikkö, joka valmistui BioErkosta vuonna 2020. Hänen teemansa oli tuolloin 4H-toiminnan kehittäminen ja biotalouden esittelyaineistot lapsille ja nuorille.


Kirjoittaja Piritta Torssonen, MMT, koordinoi Itä-Suomessa toteutettavaa Biotalouden erikoistumiskoulutusta ja on ollut mukana koulutuksen kehittämisessä siitä asti, kun koulutusta valmisteltiin valtakunnallisessa yhteistyöverkostossa.
Yhteystiedot: piritta.torssonen@uef.fi , +358504058236 .


Agenda2030

Biotalouden erikoistumiskoulutus edistää kestävän kehityksen tavoitetta 4.Hyvä koulutus, sillä ohjelmassa koulutetaan kestävään biotalouteen. Lisäksi koulutus edistää tavoitetta 9.Kestävä teollisuus, koska sillä lisätään tieteellistä tutkimusta ja uudistetaan teollisuudenalojen teknologisia valmiuksia.

Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

4. Hyvä koulutus9. Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja

Aihetunnisteet: biotalous, blogi, koulutus

Lue seuraava artikkeli: Biotalouden tulevaisuuden tekijät osa 6: Biopohjainen puuns... »