Biotalouden uudet bisnekset haastavat maatilojen neuvonnan

Kaksi kättä yhdistämässä palapelin paloja. Kuvituskuva.

Blogi - Julkaistu 14.8.2018

Uusiutuvien luonnonvarojen ympärille rakennetaan kiivaasti uusia ansaintalogiikoita. Maatiloilla ja maaseudun yrityksissä tämä tarkoittaa uusien erilaisten yritystoiminnan mahdollisuuksien kokonaisvaltaista puntarointia. Perinteisten maidon, lihan, puun ja perunan rinnalle tai sijaan haetaan uusia mahdollisuuksia hyödyntää biotalouden tuotantoa kestävästi ja kannattavasti – tuhlaamatta. Asiantuntijoilta odotetaan myös neuvonnassa uudenlaista osaamista, neuvonnan sisällön uudistamista ja uusia välineitä.

BioPlanning

Tarkastelimme BioPlanning -hankkeessa, miten maa- ja metsätalouden suunnittelu- ja neuvonta vastaa biotalouden haasteisiin. Aikaisempaa kokonaisvaltaisemman suunnittelun mahdollistamiseksi ideoitiin aihioita eteenpäin kehitettäväksi.

Uuden edessä yhteistyöllä voidaan saada monipuolisuutta ja lisäarvoa kaikille. Yrittäjien välisestä yhteistyöstä olisi hyötyä jo siinä vaiheessa, kun hahmotetaan, mitä resursseja, raaka-aineita, tuotteita ja sivuvirtoja kylällä on ja mitä on mahdollista tavoitella. Biotalousyritykselle on tyypillistä, että talouden lisäksi on syytä tarkastella myös luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä osaavan työvoiman saatavuutta ja kulttuurista näkökulmaa. Yhdessä tieto, näkökulmat ja ideat rikastuvat ja voivat konkretisoitua yhteisten resurssien käyttöön.

Bio- ja kiertotalouden laaja-alaisuuden vuoksi neuvontaa antavien asiantuntijoiden tietotaidon riittävyys joutuu koetukselle, mihin ratkaisuna voi olla myös neuvojien yhteistyöverkostojen muodostaminen. Neuvojan roolissa painottuisikin jatkossa uusien näkymien avaaminen, aktivointi ja sparraus.

Digitaaliset välineet tulisi saada yrittäjien ja yrityssymbiooseja rakentavien yhteisöjen avuksi kokoamaan kaikkea sitä tietoa, jota meillä eri tavoin ja eri säilöihin on kertynyt. Biotalous.fi:ssä juuri avattu Biotalouden yritysneuvonta -tietopaketti linkkeineen on hyvä ja tervetullut apu digitalisaation edistämiseen. Sen avulla voidaan hahmottaa, mitä tietosisältöä on tarjolla kehittämistään odottavien sovellusten käyttöön.  Tarvetta olisi esimerkiksi sovellukselle, jonka avulla yrittäjä voisi etsiä omalle tilalleen sopivia tuotantovaihtoehtoja tai niiden yhdistelmiä. Sovelluksen tuottamisessa olisi hyvä yhdistää pelintekijöiden ja biotalousosaajien tiedot ja taidot. Kokonaisuuden hallintaa edistäisi palvelu, joka yhdistäisi eri tuotannonalojen tietokantoja.

Suunnittelun lopullinen selkeä tavoite on yrityskohtaisen toiminnan kannattavuus. Yhteistyötä ja toimintaa tulee tarkastella laajemmin, mutta yrittäjä tarvitsee päätöksenteon ytimeksi omat toimintansa tulosodotukset ja arvonsa.

BioPlanning-hankkeen toteuttivat  Oulun ammattikorkeakoulu, Suomen metsäkeskus, Itä-Suomen yliopisto ja Pro Agria. Hankkeen tulos on tiivistetty malliksi:

Päätöksenteon tuen kehittämisen malli. Vaiheisiin kuuluvat päätöstuen kysynnän kartoitus, päätösongelma, päätöksentekotilanteen hahmottaminen, suunnittelu, päätöksen tukeminen ja päätöksen onnistuneisuuden arviointi.

Kirjoittaja Eeva-Liisa Repo toimii elinkeinopäällikkönä Suomen metsäkeskuksessa Pohjois-Pohjanmaalla, puh. 029 432 5256, eeva-liisa.repo@metsakeskus.fi

Kirjoittaja Raili Hokajärvi toimii lehtorina Oulun ammattikorkeakoulussa, puh. 050 5570612, raili.hokajarvi@oamk.fi

Lue myös ePOOKI-palvelussa julkaistut artikkelit, joista löydät linkkejä laajempien lisätietojen lähteelle: Biotalous haastaa kehittämään maatilan suunnittelupalveluja ja Maatilojen päätöstuki kehittämiskohteena BioPlanning-hankkeessa

Blogikirjoitus on julkaistu 14.8.2018


Aihetunnisteet: blogi, yritysneuvonta

Lue seuraava artikkeli: On aika modernisoida Euroopan talous »