Artikkelit, blogit ja videot

Tutkimus: Lisätoimia tarvitaan kaikilla sektoreilla ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseen

EnergiaUutinen

Skenaariolaskelmien perusteella Suomi ei saavuta hiilineutraalisuustavoitetta vuoteen 2035 mennessä nykyisillä ilmasto- ja energiapoliittisilla toimilla, vaan…

EU:n hiilirajamekanismia (CBAM) koskeva lakiluonnos lausunnolle

EnergiaUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja EU:n hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta.…

ELY-keskus: Biokaasulaitoksille myönnettiin 5 miljoonaa ravinteiden kierrätykseen

EnergiaUutinen

Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi 30.5. viidelle kestävää biokaasua tuottavalle laitokselle yhteensä yli 5 miljoonaa euroa lannan&…

Toimialojen vähähiilitiekarttojen päivitykset vastaavat ajan haasteisiin

EnergiaUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti syksyllä 2023 toimialojen kanssa vähähiilisyystiekarttojen päivitystyön.…

Ministeri Mykkäsen pyöreän pöydän keskusteluissa teollisten hiilinielujen mahdollisuudet suomalaisille yrityksille

EnergiaUutinen

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen kutsuu kokoon sarjan pyöreän pö…

Kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman päivitys lausuntokierrokselle

EnergiaUutinen

Suomen EU:lle toimitettavan kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman (NECP) päivitys on lähetetty lausuntokierrokselle.…

ELY-Keskus: Vihreän siirtymän valtakunnalliset haut avautuvat toukokuussa, hakuinfo 14.5.2024

EnergiaUutinen

ELY-keskus avaa vihreän siirtymän valtakunnalliset haut teemoissa Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen vä…

Biokaasussa on potentiaalia

EnergiaBlogi

Tervolassa on tätä nykyä maailman pohjoisin maatilan biokaasulaitos ja Rovaniemelle avataan kesällä 2024 maailman…

Toimia puhtaan siirtymän vauhdittamiseksi: energia- ja ilmastostrategian sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu käyntiin

EnergiaUutinen

Energia- ja ilmastostrategiassa sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa tullaan linjaamaan toimista ilmastotavoitteiden edistämiseksi…

YM: Ravinteiden kierrätyksen avustuksia haettavissa 30.6.2024 saakka

EnergiaUutinen

Ravinteiden kierrätyksen avustushaku on auki. Ympäristöministeriö kannustaa hakemaan hankeavustusta viipymättä, jotta…

Biokaasulaitosten ravinnekiertotuen haku aukeaa 13.3.

EnergiaUutinen

Biokaasulaitosten ravinnekiertotuen haku aukeaa keskiviikkona 13.3 klo 7.30. Tukea voi hakea keskiviikkoon 10.4. klo 16.15…

MMM: Biokaasulaitosten ravinnekiertotuen haku avoinna 13.3.-10.4.2024

EnergiaUutinen

Tukea haetaan tarjouskilpailumenettelyssä, jossa tarjous jätetään yhden fosforikilon prosessoinnista (€/ fosforikilo). Ravinnekiertotukea maksetaan biokaasulaitokseen…

EU:n hiilenpoistojen sertifiointikehikosta saavutettiin alustava sopu

EnergiaUutinen

Neuvotteluissa Euroopan unionin hiilenpoistojen sertifiointikehikon asetuksesta saatiin alustava poliittinen sopu maanantain ja tiistain välisenä…

MMM: Biokaasulaitosten ravinnekiertotuen haku käynnistyy

EnergiaUutinen

Tukiohjelma on valmistelu maa- ja metsätalousministeriössä ja siihen on varattuna kyseiselle ajanjaksolle yhteensä 9…

Työ- ja elinkeinoministeriö linjasi energiatuen painopisteet vuodelle 2024

EnergiaUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt linjaukset vuoden 2024 energiatuen painopisteistä. Energiatuella edistetään uusiutuvan energian…

Biokaasulaitosten ravinnekiertotuen haku käynnistyy

EnergiaUutinen

Tukiohjelma on valmistelu maa- ja metsätalousministeriössä ja siihen on varattuna kyseiselle ajanjaksolle yhteensä 9…