Fluff Stuff kehittää kasvipohjaisia tekstiilitäytteitä turvemailta

Tummahiuksinen nainen punaisessa takissa seisoo ulkona ja pitelee kädessään osmankäämejä.

Case - Julkaistu 28.8.2023

Fluff Stuff työstää osmankäämin höytyvistä untuvan korvaajaa, joka ennallistaa, lämmittää ja lopulta maatuu.

Jos ratkot tyynyn tai talvitakin sauman auki päästäksesi käsiksi pehmusteeseen, sisältä löytyy yleensä joko fossiilipohjaista, uusiutumattomista raaka-aineista valmistettua täytettä, tai höyheniä ja untuvaa. Voisiko täytteenä käyttää jotain lähellä leijailevaa raaka-ainetta?

Fluff Stuff Oy versoi ideasta, että kasvipohjaisilla, pehmeillä materiaaleilla voisi korvata eläin- ja öljyperäisiä tekstiilitäytteitä. Testaukset ovat osoittaneet, että ojanvarsilla kasvavan, sikarimaisista kukinnoistaan tutun osmankäämin siementen lenninhaivenet vastaavat ominaisuuksiltaan untuva-höyhensekoitusta. Osmankäämin höyty lämmittää ja lisäksi hylkii vettä.

Fluff Stuffin perustajajäsen ja toimitusjohtaja Tea Auramo kuvailee, että tekstiiliteollisuus on jo pitkään etsinyt kestävämpiä ratkaisuja, ja että aika on kypsä myös tekstiilitäytteiden mullistukselle.

”Säännösmuutokset EU-tasolla esimerkiksi tekstiilien mikromuoveista voivat edetä nopeastikin, joten on järkevää että meillä on vaihtoehtoja jo valmiina”, Auramo painottaa.

Fluff Stuff tutkii tällä hetkellä täytekuidun lähteenä leveäosmankäämiä, jossa kasvipohjaisuus yhdistyy ympäristöhyötyihin.

”Löysimme pian aloitettuamme ison päästövähennyspotentiaalin, joka osmankäämin tuotannosta kosteikkoviljelyn kautta toteutuu. Se innostaa ja motivoi eteenpäin”, Auramo kuvailee.

Tavoitteena eläin- ja fossiiliperäisten täytteiden korvaaminen

Mutta mikä nykyisissä täytteissä mättää? Auramo kertoo, että polyesteripohjaiset täytteet ovat mikromuovien lähde, ja kytköksissä fossiilisten polttoaineiden tuotantoon. Untuvan ja höyhenten käyttöön puolestaan liittyy eettisiä kysymyksiä.

”Uudet toimijat kehittävät lupaavia ratkaisuja, jotka hyödyntävät materiaalien sivuvirtoja tai ovat tuotantotavoiltaan lempeämpiä. Siirtymä esimerkiksi pois turkiksista ja kasviperäisten nahkamaisten materiaalien kehitys on osa ilmiötä, jossa haetaan pehmeämpiä keinoja pysyä lämpimänä, vaatettaa ja kokea iloa vaatteista”, lisää Fluff Stuffin viestintävastaava Amir Tahvonen.

Fluff Stuffin täytemateriaali on peräisin monivuotisesta kasvista, ja se on maatuvaa.

Kasvipohjaisuuden lisäksi Fluff Stuffille tärkeä kestävyysnäkökulma on suunta uudistavaan tuotantotapaan. Uudistavuudella tarkoitetaan tuotantoa, joka parantaa lähtötilannetta.

Osmankäämin kohdalla tämän mahdollistaa kasvin viljely vetetyillä turvemailla. Ojitetut turvemaat ovat suhteessa pieni osa Suomen pinta-alasta, mutta niiden osuus päästöistä on suuri. Jos turvemaa vetetään uudelleen, sen päästöt putoavat ja hiili pysyy sitoutuneena maahan. Osmankäämi puolestaan vaatii kasvaakseen vettä. Tätä kutsutaan kosteikkoviljelyksi.

”Parhaimmillaan kosteikkoviljely voisi olla hybriditila, joka on osan vuodesta tuotannossa, ja osan vuodesta luonnonsuojelualueena. Tämä olisi osmankäämin kohdalla mahdollista talvisadonkorjuun ansiosta. Keväällä kosteikot houkuttelevat lintuja. On mahtava huomata miten nopeasti luonto on reagoinut esimerksi koeviljelyillä tapahtuneisiin muutoksiin”, Tea Auramo kertoo.

Vedessä kasvavaa, tuulessa heiluvaa osmankäämiä.
Leveäosmankäämi (Typha latifolia) kasvaa vedessä ja kosteilla paikoilla. Kuva: Fluff Stuff

Piloteilla skaalaukseen

Vaikka ensimmäiset testituotteet ja vertailu untuvaan ovat lupaavia, valmiiseen täytetuotteeseen, jota löytyisi takista tai tyynystä on kuitenkin vielä matkaa. Business Finlandin Tempo-rahoitus on mahdollistanut pilotoinnin kansainvälisten yrityskumppanien kanssa. “Testaamme täytemateriaalia teollisella mittakaavalla, ja haemme tietoa asiakkaiden tarpeista tuotannon skaalaamista ja tuotekehitystä varten“, Auramo kertoo.

Tulevaisuuden näkymät ovat Auramon mukaan valoisat ja Fluff Stuffin kasvipohjainen täyte on herättänyt kiinnostusta yrityksissä ja kuluttajissa. Muutos kestävämpään täytteeseen rakennetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

“Liukuma kestävämpiin materiaaleihin ja siirtymäajat ilmastotavoitteisiin antavat aikaa tuotannon rakentamiseen ja skaalaukseen, mutta tarve biopohjaisille, uusiutuville raaka-aineille kasvaa kohisten“, Auramo summaa.

Osmankäämin siemenen yksittäinen haiven metallisten pinsettien pitelemänä.
Yksittäinen osmankäämin siemenen lenninhaiven on pieni, mutta yhdessä kukinnossa niitä on 300 000. Kuva: Fluff Stuff

Lisätietoja

Fluff Stuff on vuonna 2022 perustettu, kasvipohjaisia tekstiilitäytteitä kehittävä yritys. Fluff Stuff löytyy sosiaalisesta mediasta: LinkedIn, Instagram & Facebook @fluffstuffcompany. Yhteydenotot: hello@fluffstuff.fi .

Artikkelin kirjoittaja on Fluff Stuffin viestintävastaava Amir Tahvonen, amir@fluffstuff.fi .


Agenda2030

Fluff Stuff pyrkii toiminnassaan edistämään tekstiilitäytteiden kestävää tuotantoa. Kasvipohjaisen tekstiilitäytteen kehitys liittyy erityisesti seuraaviin kestävän kehityksen tavoitteisiin: 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, 12 Vastuullista kuluttamista ja 15 Maanpäällinen elämä

Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua9. Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja12. Vastuullista kuluttamista15. Maanpäällinen elämä

Aihetunnisteet: innovaatio, pilotointi, tekstiilit

Lue seuraava artikkeli: Maailman talousmahdit ovat aktivoituneet biotaloudessa »