Green Care – luontolähtöiset hyvinvointipalvelut

Case - Julkaistu 6.5.2015

Luonto tekee ihmiselle hyvää. Green Care on tavoitteellista toimintaa, jossa luontoa käytetään ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Toimintaa voi järjestää erityyppisissä ympäristöissä, kuten metsässä, puutarhassa tai maatilalla, mutta myös kaupungeissa tai jopa sisätiloissa.

Luonto tarjoaa raaka-aineita ja materiaaleja, mutta myös elämyksiä ja kokemuksia, joilla on olennainen merkitys ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Suomessa on jo monia luontoavusteisia ratkaisuja käyttäviä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kasvatuksen edelläkävijöitä. Kasvun ja kehittämisen mahdollisuudet ovat toimialalla edelleen laajat. Yritystoiminnan ohella on tärkeää muistaa julkisen ja kolmannen sektorin tarjoamien palveluiden kehittäminen ja monialainen yhteistyö näiden toimijatahojen välillä.

Kansallisen tason verkostoitumista

Green Care Finland ry on vuodesta 2010 lähtien toiminut valtakunnallisena kehittäjäorganisaationa, jonka kautta luonto- ja eläinavusteisuudesta kiinnostuneet toimijat ovat voineet verkostoitua keskenään.  Tunnetuimpia luontoavusteisia palvelumalleja ovat Suomessa ratsastusterapian palvelut, joita käytetään erityisesti vammaisten kuntoutukseen sekä puutarhaterapian ja -toiminnan palvelut, joiden käyttö on yleisintä hoitolaitoksissa ja palveluasumisen yhteydessä. Luonto- ja eläinavusteisten menetelmien kirjo on kuitenkin paljon tätä laajempia, ja ratkaisuja löytyy laajalti erilaisten asiakasryhmien tarpeisiin. Tutustumisen arvoisia ovat esimerkiksi Hali-Koira ikäihmisten virkistäjänä tai palkittu ”Mettäterapia”, joka on päihdehuollon kuntouttavaa pienryhmätoimintaa luonnossa.

Yhteiskunnallinen merkitys

Green Care -toiminta tarjoaa monia mahdollisuuksia hoiva- ja hyvinvointialan yrittäjyydelle, joka parhaillaan on muutenkin laajenemassa. Suurin yhteiskunnallinen merkitys saattaa kuitenkin tulla näkyville sosiaali- ja terveyspalveluiden tuloksekkuutena. Kun tukipalvelut monipuolistuvat, niitä pystytään suuntaamaan tehokkaammin asiakkaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Jollekin eläinavusteisuus on tehokkain toimintamalli, toisen kohdalla toimii paremmin musiikkiin tai taideterapiaan pohjautuvat lähestymistavat.  Omakohtainen innostus ja kiinnostus ovat tärkeitä voimavaroja matkalla kohden kuntoutumista.

Tutkimuksellinen näyttö luonto- ja eläinavusteisten menetelmien vaikuttavuudesta on jatkuvasti vahvistumassa käytännössä saatujen hyvien kokemusten ohella.  Esimerkiksi japanilaistutkimuksesssa todettiin, kuinka ADHD-lasten ylivilkkaus ja käytöshäiriöiden määrä vähenivät, kun toimintaa siirrettiin sisätiloista ulos luonnon pariin. Jopa vaikeaa dementiaa sairastaviin vanhuksiin on voitu saada kontaktia koiravierailujen kautta. Osa vanhuksista pystyi palauttamaan koiravierailun vielä myöhemminkin mieleen.

Talousvaikutuksia on mahdollista saavuttaa myös yhteiskunnallisten kustannussäästöjen kautta. Esimerkiksi lastensuojelussa on tärkeää panostaa varhaisen tuen toimintamalleihin, joiden avulla voidaan välttää sekä kuntatalouden että yksilön kannalta raskaita lastensuojelun sijoituksia. Myös mielenterveyden ongelmien kärjistymistä voitaisiin estää tarjoamalla riittävää tukea riittävän varhaisessa vaiheessa. Luonto- ja eläinavusteisuus mielenterveystyössä tuo lääkinnällisen kuntoutuksen rinnalle toiminnallisuuden ja osallisuuden kokemuksia. Niiden merkitys on keskeinen erityisesti siellä, missä kuntoutuva asiakas pyrkii opettelemaan ja omaksumaan uudenlaisia elämäntaitoja.

Luontosuhteen ylläpitämiseen liittyy myös kansanterveydellisiä näkökohtia, joita tähän mennessä on nostettu vähäisesti esille. Suomessa luonto on lähellä, jopa kaupunkien keskusalueilla. Luontoharrastukset ovat edelleen yleisiä, mutta miten on tilanne kasvavien sukupolvien keskuudessa? Osaavatko tietokoneiden äärellä kasvavat sukupolvet edelleen hakeutua luonnon pariin kehon ja mielen hyvinvoinnin sitä vaatiessa?

Lisätietoa:

Maa- ja kotitalousnaiset: 10 syytä valita Green Care-palveluja.

MTT, THL: Luonto hyvinvoinnin lähteenä – suomalainen Green Care (pdf)

Luonto lähelle ja terveydeksi. Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys. Argumenta-hankkeen tulokset ja toimenpidesuositukset.

 

Artikkelin kirjoittaja Anja Yli-Viikari työskentelee tutkijana ja kehittäjänä Luonnonvarakeskuksessa.
Puhelin 040-6843965
Sähköposti anja.yli-viikari@luke.fi

Kuva: Maria Hyvönen, Luke
Video: Sininauhaliitto

Julkaistu 6.5.2015


Aihetunnisteet: case, Green Care, hyvinvointi, terveys

Lue seuraava artikkeli: Neste Oil valmistaa uusiutuvaa polttoainetta innovatiivisell... »