Hanki rahoitusta biotalousratkaisullesi EU:sta – Business Finlandin uusi neuvontapalvelu auttaa

Blogi - Julkaistu 29.6.2021

Tuhannet suomalaiset yritykset ovat hyötyneet EU:n rahoitusvälineistä suoraan tai välillisesti vuosien saatossa; EU-rahoitusmahdollisuuksia on käytetty menestyksekkäästi Suomessa niin laajoissa infrastruktuurihankkeissa kuin yksittäisten kasvuyritysten rahoituksessa. Tilastotietojen valossa suomalaiset toimijat voisivat kuitenkin tarttua hanakammin tähän mahdollisuuteen.

Vuoden alussa pystytetty ja keväällä toimintansa aloittanut, työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama ja Business Finlandin toteuttama kansallinen EU-rahoitusneuvontapalvelu pyrkii auttamaan suomalaisia toimijoita pääsemään paremmin käsiksi EU-rahoitukseen. EU-rahoituskenttä koostuu kymmenistä eri ohjelmista ja välineistä, joilla kaikilla on omat erityispiirteensä. Euroopan unionin ohjelmien uuden 7-vuotisen ohjelmakauden (2021-2027) myötä vanhoihin ohjelmiin on tullut muutoksia, painopisteitä on säädetty ja uusiakin välineitä on kehitetty komission toimesta.

Rahoitusohjelmat ja -välineet koottu nettiin, infotilaisuuksia tarjolla

Nyt nämä rahoitusohjelmat ja -välineet on koottu sivustollemme, josta löytyy yleistason kattaus tietoa eri ohjelmista ja välineistä, joiden avulla pääsee hyvään alkuun. Lisäksi sivustolta löytyy linkit ohjelmien ja välineiden vastuutahojen kattavammille verkkosivuille (jos sellaiset ovat olemassa) ja kunkin ohjelman tai välineen asiantuntijoiden yhteystiedot.

Järjestämme EU-rahoitukseen liittyviä infotilaisuuksia ja tulemme mielellämme mukaan myös paikallisorganisaatioiden järjestämiin tapahtumiin. EU-rahoituksesta kiinnostuneet tahot voivat myös varata meiltä neuvonta-ajan, jossa kartoitamme eri mahdollisuuksia hankekohtaisten pyrkimysten tai tarpeiden pohjalta.

Rahoitusta biotalouden vihreämmille ratkaisuille

Biotalouden näkökulmasta on hyvä tiedostaa, että Euroopan unioni on sitoutunut YK:n Agenda 2030:een ja kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja tämä heijastuu myös EU:n rahoitusohjelmiin ja -välineisiin. Kuten myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (Green Deal) tekee selväksi, Eurooppa on matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. EU kannustaa jäsenmaitaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja hiilen sitomiseen, kiertotalouteen siirtymiseen, ympäristön kemikalisoitumisen ehkäisemiseen sekä biodiversiteettikadon ehkäisemiseen ja ennallistamiseen. Lisäksi EU tukee vastuullisia sijoituksia ja innovaatioita maatalouden, ruoantuotantojärjestelmien, veden ja energian saralla. Uudet ja uusiutuvat energianlähteet ja niihin liittyvät teknologiat ovat myös nosteessa. Yrityksiä tuetaan vihreämpien ratkaisujen käyttöönotossa nyt enemmän kuin koskaan.

Meri- ja kalatalouden tukemista ja uudistamista varten on oma rahastonsa, kuten myös maatalouden. Kestävien biopohjaisten ratkaisujen kehittämiseen on myös tarjolla avustuksia, ja varsinkin Horisontti Eurooppa –ohjelma tarjoaa paljon mahdollisuuksia biotalousalan toimijoille tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden saralla. Ympäristön, luonnonsuojelun ja ilmastotoimien saralla Life-ohjelmassa on puolestaan jaossa 5,4 miljardia euroa. 10 miljardin euron Innovaatiorahasto auttaa yrityksiä investoimaan puhtaaseen energiaan ja teollisuuteen. Eikä pidä unohtaa myöskään markkinaehtoisia rahoitusvälineitä, kuten InvestEU. Mahdollisuuksia on enemmän kuin lyhyessä blogissa pystyy kattavasti luettelemaan.

Suomalaisten kannattaa hyödyntää EU-rahoitusta

Suomella on tunnetusti omat vahvuutensa bio- ja kiertotalouskentällä, kuten kestävä luonnonvarojen tuotanto ja käyttö sekä tehokas teollisuus. Viimeaikaistenkin uutisten valossa Suomi on todellinen edelläkävijä metsäteollisuuden ja ruokajärjestelmässä syntyvien sivuainevirtojen hyödyntämisessä. Siksipä suomalaisten toimijoiden kannattaisi hyödyntää EU:n tarjoamia moninaisia rahoitusmahdollisuuksia entistäkin paremmin.

Meihin yhteyden ottamalla pääsee alkuun. Tutustu sivustoomme osoitteessa www.eurahoitusneuvonta.fi .


Kirjoittaja Markku Pekonen toimii kansallisen EU-rahoitusneuvontapalvelun asiantuntijana Business Finlandilla. EU-rahoitusneuvonta pyrkii edistämään EU-rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä suomalaisten tahojen toimesta.
Yhteystiedot: markku.pekonen@businessfinland.fi


Agenda2030

EU-rahoitus edistää biotalouden saralla keskeisimmin seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita: 6; 7; 9; 11; 13; 14; 15. Laajemmalla näkökulmalla EU-rahoituksella pyritään edistämään kaikkia.

Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

6. Puhdas vesi ja sanitaatio7. Edullista ja puhdasta energiaa9. Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt13. Ilmastotekoja14. Vedenalainen elämä15. Maanpäällinen elämä

Aihetunnisteet: biotalous, blogi, EU, rahoitus

Lue seuraava artikkeli: Biotalouden tulevaisuuden tekijät osa 5: Biopohjaista nahka... »