14. Vedenalainen elämä -aiheiset artikkelit

Tavoite 14. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä

Katso alatavoitteet sivulta kestavakehitys.fi

Katso kaikki kestävän kehityksen tavoitteet →