IKEA-ruokahävikki kiertoon puhtaana Gasumin biokaasuna

Gasumin tankkausasema.

Case - Julkaistu 14.12.2017

Gasumin ja IKEA Suomen syksyllä solmiman yhteistyösopimuksen myötä IKEA-tavaratalojen yhteyteen rakennetaan kaasutankkausasemia, joilla voi tankata puhdasta, kotimaista biokaasua. Gasumin valmistamaa biokaasua tuotetaan muun muassa IKEA-ravintoloiden biohajoavia jätteitä hyödyntäen.

Gasum ja IKEA Suomi aloittivat tänä vuonna yhteistyön, jossa IKEA-tavaratalojen biohajoavia jätteitä hyödynnetään biokaasun tuotannossa. Suomessa sijaitsevien IKEA-tavaratalojen yhteyteen rakennetaan myös kaasutankkausasemat, jotka palvelevat ajoneuvoja kevyestä kalustosta pakettiautoihin. Ravintoloissa syntyvän ruokahävikin muuttaminen biokaasuksi tuottaa entisestä kustannuserästä puhdasta, kotimaista energiaa. Samalla kaasutankkausasemien avaaminen tarjoaa vastuullisen tankkausvaihtoehdon tavaratalon asiakkaille sekä muille toimijoille.

Ensimmäinen IKEA-tavaratalon yhteydessä operoiva kaasutankkausasema avataan Espoon Lommilaan vuoden 2018 alussa. Tämän ohella Gasum on suunnitellut avaavansa kaasutankkausasemat myös muiden Suomessa sijaitsevien IKEA-tavaratalojen yhteyteen. Suomen IKEA-tavaratalot ovat maailmanlaajuisesti ensimmäisiä, joiden yhteyteen rakennetaan kaasutankkausasemia.

Jätteestä energiaksi

Gasumin tuottama biokaasu on täysin uusiutuva kotimainen ja vähäpäästöinen polttoaine. Liikennekäytössä biokaasu vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonepäästöjä jopa 85 prosenttia. Biokaasun käyttäminen liikennepolttoaineena onkin helppo ja edullinen tapa vähentää liikenteen hiilidioksidi- ja pienhiukkaspäästöjä.

IKEA-tavaratalojen yhteydessä sijaitsevien asemien biokaasu tuotetaan osittain tavaratalon omasta biojätehävikistä. IKEA-ruokahävikistä syntyvällä biokaasulla 25 kaasuautoa ajaisi keskimääräisellä kulutuksella vuoden ajan.

Gasumin biokaasulaitoksen ulkosivu.
IKEA Suomen ruokahävikki toimitetaan Gasumin biokaasulaitoksille, joissa siitä tuotetaan puhdasta ja kotimaista biokaasua.

Mahdollisuuksia kasvavilla kaasumarkkinoilla

Ilmastonmuutoksen ja väestönkasvun myötä kysyntä puhtaammille polttoaineille kasvaa nopeasti. Kiertotalouden ratkaisut ovat olennaisessa osassa Suomen kunnianhimoisten päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa.

Ruokahävikin ja kaupan biohajoavien jätteiden muuttaminen biokaasuksi on esimerkki kustannustehokkaasta energiantuotannosta, jolla yritykset voivat vähentää päästöjään ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Monet kuljetusalan yritykset ovatkin havahtuneet puhtaan biokaasun tarjoamiin mahdollisuuksiin pienentää hiilijalanjälkeä. Biokaasun käyttäminen polttoaineena vähentää myös toimintakuluja, sillä biokaasu on polttoaineena edullisempaa kuin fossiiliset polttoaineet.

IKEA-tavaratalojen yhteyteen rakennettavat tankkausasemat parantavat entisestään biokaasun saatavuutta kotimaassa. Tällä hetkellä Suomessa on 37 kaasutankkausasemaa, joista 25 on Gasumin operoimia. Kaasuautoja on Gasumin arvion mukaan tällä hetkellä noin 3 000. Kaasulla kulkevat ajoneuvot ovat yleistymässä ja Suomen hallituksen tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä maassa olisi 50 000 kaasuautoa.

Myös IKEA Suomen suunnitelmissa on uudistaa henkilöstönsä käytössä olevat autot sekä IKEA-bussit ympäristöystävällisemmiksi. Kasvava tankkausasemaverkosto tarjoaa tavarataloketjun kumppaneille entistä paremmat edellytykset päivittää kalustonsa biokaasulla kulkeviksi.

Yhteydenotot:

Jukka Metsälä, johtaja, biokaasu, Gasum Oy
puh. 040 5633 756, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

www.gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan (maa- ja biokaasu) asiantuntija, joka rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö edistää kestävän energiatalouden syntyä lisäämällä biokaasun tarjontaa, kehittämällä pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja huolehtimalla kaasun hintakilpailukyvystä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, tuottaa ja jalostaa biokaasua Suomessa ja Ruotsissa sekä siirtää ja toimittaa niitä energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tarjoaja. Gasumin tytäryhtiö Skangas on nesteytetyn maakaasun (LNG) johtava pohjoismainen osaaja, joka jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja uusien kaasuratkaisuiden hyödyntämistä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Julkaistu 14.12.2017.

In English / På svenska


Lue seuraava artikkeli: Biohiili parantaa maaperää ja sitoo hiilidioksidia – mal... »