Kansallinen biotalouspaneeli keskusteli alaa edistävistä hankkeista

Uutinen - Julkaistu 6.10.2016

tem_biotalouspaneeli_maijapohjakallio

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama kansallinen biotalouspaneeli kokoontui 4.10.2016 elinkeinoministeri Olli Rehnin ja maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen johdolla. Paneelissa on laaja elinkeinojen, hallinnon, tutkimuksen, ja kansalaisjärjestöjen edustus. Sen tehtävänä on edistää biotalousstrategian toteutusta ja lisätä vuoropuhelua biotaloudesta.

– Biotalous sitoo yhteen ilmasto-, energia-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikan. Ilmastomuutoksen hidastamiseksi tarvitaan ratkaisuja jotka vähentävät energian tarvetta yleisesti ja fossiilisten energialähteiden tarvetta erityisesti. Siksi olemme muuan muassa energia- ja ilmastostrategian valmistelussa ottaneet erääksi skenaarioksi 100 % uusiutuvan energian ratkaisun, totesi ministeri Olli Rehn.

Hallituksen biotalous- ja puhtaat ratkaisut kärkihankkeen toimenpiteistä esillä olivat Tekesin Puhtaasti biotalouteen -ohjelmakokonaisuus, jonka esitteli johtaja Teija Lahti-Nuuttila, Ravinteiden kierrätyksen kokeiluhanke, jota selosti ylitarkastaja Juuso Kalliokoski maa- ja metsätalousministeriöstä sekä ympäristöministeriöön perustettu Puurakentamisen ohjelma, jota esitteli ohjelmapäällikkö Petri Heino.

Paneeli kuuli myös perustamiensa alaryhmien edistymisraportit. Biotekniikasta, Biotaloudesta lisää Bisnestä -treffikiertueesta, koulutuksesta, Suomen biotalouden kasvuteemoista ja alueiden biotaloudesta. Ryhmälle esiteltiin myös biotalouden Team Finland -kasvuohjelmat.

Biotalous ja puhtaat ratkaisut ovat Sipilän hallituksen yksi strateginen painopistealue, jonka eteenpäin viemiseen hallitus on päättänyt kohdentaa kärkihankerahoitusta yhteensä 300 miljoonaa euroa 2016–2018. Tavoitteena on tehdä Suomesta biotalouden, kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijä vuoteen 2025 mennessä. Kestävillä ratkaisuilla halutaan luoda ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, vauhdittaa vientiä ja työllisyyttä sekä lisätä omavaraisuutta.

Kokouksen aineistot ovat verkossa: Biotalous.fi/kansallinen biotalouspaneeli

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Mika Aalto, TEM, puh. 029 504 7267

Kuva: Biotalouspaneelin jäsen Maija Pohjakallio Kemianteollisuus ry:stä kertoo kesän Biotaloudesta lisää bisnestä -treffikiertueesta.

TEM 6.10.2016