Kansallinen biotalouspaneeli

Biotalouspaneelin roolina on osallistua biotalousstrategian päivityksen valmistelutyöhön ja linjauksiin neuvoa antavana elimenä. Sen kautta saadaan käytyä vuoropuhelua kattavasti sidosryhmien kanssa. Paneeli jatkaa myös valmisteluvaiheen päätyttyä siltana yli hallituskausien.

Biotalouspaneelin puheenjohtajina toimivat elinkeinoministeri Mika Lintilä ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Paneelin kuuluu laaja joukko viranomaisia, työmarkkinajärjestöjä, teollisuusliittoja, tutkimus- ja koulutuslaitoksia sekä maakuntia.

Paneelissa ovat edustettuina seuraavat tahot (23.9.2020):

 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • maa- ja metsätalousministeriö
 • ympäristöministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • Luonnonvarakeskus
 • Business Finland
 • Sitra
 • SAK ry
 • Metsähallitus
 • Koneyrittäjät ry
 • Metsäteollisuus ry
 • Opetushallitus
 • Energiateollisuus ry
 • Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
 • Suomen Akatemia
 • VTT
 • Sahateollisuus ry
 • Suomen yrittäjät ry
 • Teknologiateollisuus ry
 • Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
 • Suomen ympäristökeskus
 • Kemianteollisuus ry
 • Suomen Bioteollisuus FIB
 • Akava ry
 • Rakennusteollisuus ry
 • Karelia ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Suomen yliopistot UNIFI ry
 • Kuluttajaliitto ry
 • Etelä-Pohjanmaan liitto
 • Kainuun liitto
 • Keski-Suomen liitto
 • Kymenlaakson liitto
 • Pohjois-Pohjanmaan liitto
 • Pohjois-Savon liitto
 • Päijät-Hämeen liitto
 • Satakuntaliitto
 • Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
 • Maa- ja metsätaloustuottajian Keskusliitto MTK
 • Tapio Oy
 • WWF Suomi
 • Suomen luonnonsuojeluliitto
 • IBC Finland
 • Clic Innovation
 • Elintarviketeollisuusliitto
 • Teollisuusliitto.

Paneelille voidaan perustaa myös alatyöryhmiä tarpeen mukaan.

Strategian päivityksellä on myös ohjausryhmä, jota vetää alivaltiosihteeri Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja jossa ovat edustettuina työhön osallistuvat ministeriöt. Lisäksi sihteeristö tukee strategiatyötä.


Biotalouspaneelin kokoukset ja aineistot

Biotalouspaneeli ei ole vielä kokoontunut.


Lisätietoa

Biotalouspaneelin jäsenet

Biotalousstrategian päivityksen ohjausryhmä

Biotalousstrategian koordinaatiosihteeristö

Tiedote 14.10.2020: Biotalouspaneeli koolla ensimmäisen kerran: päämääränä luoda biotaloudesta kestävää kasvua

Tiedote 1.9.2020: Suomen biotalousstrategia päivitetään: tavoitteena tukea kestävää kasvua ja ilmastotavoitteita

Arkistosivu: Biotalouspaneeli 2016 – 2019