Kansallinen biotalouspaneeli

Biotalouspaneelin toimikausi on päättynyt.

Biotalouspaneelin roolina on osallistua biotalousstrategian päivityksen valmistelutyöhön ja linjauksiin neuvoa antavana elimenä. Sen kautta saadaan käytyä vuoropuhelua kattavasti sidosryhmien kanssa. Paneeli jatkaa myös valmisteluvaiheen päätyttyä siltana yli hallituskausien.

Biotalouspaneelin puheenjohtajina toimivat elinkeinoministeri ja maa- ja metsätalousministeri. Paneelin kuuluu laaja joukko viranomaisia, työmarkkinajärjestöjä, teollisuusliittoja, tutkimus- ja koulutuslaitoksia, maakuntaliittoja ja kansalaisjärjestöjä. Biotalouspaneelin jäsenet

Paneelille voidaan perustaa myös alatyöryhmiä tarpeen mukaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut myös ohjausryhmän, jonka tehtävänä on johtaa kansallisen biotalousstrategian toimeenpanoa ja seurantaa ja ohjeistaa koordinaatiosihteeristön työtä.


Biotalouspaneelin kokoukset ja aineistot

2023

Kokous 1 | 9.3.2023

Kokouspöytäkirja (pdf)

Agenda ja esitysaineistot
Kokouksen avaus, maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja Topi Heinänen
Ajankohtaista biotaloudessa, elinkeinoministeri Mika Lintilä
Metsäbiotalouden tiedepaneeli esittäytyy, puheenjohtaja Antti Asikainen
Biotalousstrategian toimeenpano, Toimeenpanosuunnitelma, Kansallinen biotalouden TKI-tiekartta, luonnos, erityisasiantuntijat Ulla Palander ja Sari Tasa, TEM
Biotalousstrategian alueellinen jalkauttamissuunnitelma vihreän siirtymän edistäjänä, metsä- ja ilmastoasiantuntija Sari Koivula, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Tulevaisuuden biotalousinnovaatiot, Head of Business Development Tiina Nakari-Setälä, VTT
Keskustelu

2022

Kokous 1 | 29.3.2022

Kokouspöytäkirja 29.3.2022 (pdf)

Agenda ja esitysaineistot
Kokouksen avaus, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
Biotalouden merkitys muuttuneessa tilanteessa, elinkeinoministeri Mika Lintilä
Biotalousstrategian lausuntokierroksen palautteiden (pdf) ja strategian toimeenpanon esittely (pdf), erityisasiantuntijat Ulla Palander ja Sari Tasa, TEM
Keskustelu

2021

Kokous 5 | 2.9.2021 klo 14.30 – 16.00

Kokouspöytäkirja 2.9.2021 (pdf)

Agenda
Kokouksen avaus, ministeri Lintilä
Puheenvuoro, ministeri Leppä
Biotalousstrategialuonnoksen läpikäynti ja keskustelu asiakohdittain, erityisasiantuntija Ulla Palander, TEM

Kokous 4 | 3.6.2021 klo 8.30 – 10.00

Kokouspöytäkirja 3.6. (pdf)

Agenda ja diaesitykset:
Kokouksen avaus, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
Elinkeinoministeri Mika Lintilän puheenvuoro
Biotalousstrategian päivityksen tilannekatsaus, erityisasiantuntija Sari Tasa, TEM
Strategiatyön tueksi tehdyn skenaarion tulokset, tutkimustiimin päällikkö Tiina Koljonen, VTT
Strategialuonnoksen toimenpide-ehdotusten taustat, erityisasiantuntija Ulla Palander, TEM
Keskustelu

Kokous 3 | 25.3.2021 klo 11.00 – 12.30

Kokouspöytäkirja 25.3. (pdf)

Agenda ja diaesitykset: 
Kokouksen avaus, elinkeinoministeri Mika Lintilä
Biotalous ja oikeudenmukaisuus, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
Biotalousstrategian päivityksen eteneminen, ylitarkastaja Ulla Palander, TEM, Strategian päivitystilanne (pdf)
Biotalouspaneelin strategiatyöpajojen tulokset, markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija Tarja Ollas, Tapio Oy, Strategiatyöpajojen tulokset (pdf)
Keskustelu

2020

Kokous 2 | 1.12.2020

Puheenjohtaja: Tiilikainen Kimmo TEM, valtiosihteeri (ministeri Lepän sijaisena)
Varapuheenjohtaja: Lintilä Mika TEM, työ- ja elinkeinoministeri

Kokouspöytäkirja 1.12. (pdf)

Agenda ja diaesitykset:
Kokouksen avaus, Kimmo Tiilikainen, TEM
Vähähiilisyystiekartat ja elvytyspaketti, työ- ja elinkienoministeri Mika Lintilä
Metsäteollisuuden vähähiilitiekartan laatiminen, Jyrki Peisa, Metsäteollisuus ry
Lisäarvotuotteet biotaloudessa, Jussi Manninen, VTT
Ohjelman eteneminen, Ulla Palander, TEM
Pikakyselyn tulokset

Kokous 1 | 14.10.2020

Puheenjohtaja: Tiilikainen Kimmo TEM, valtiosihteeri (ministeri Lintilän sijaisena)
Varapuheenjohtaja: Leppä Jari MMM, maa- ja metsätalousministeri

Kokouspöytäkirja 14.10. (pdf)

Agenda ja diaesitykset:
Kokouksen avaus, Kimmo Tiilikainen, työ- ja elinkeinoministeriö
Ekologinen kestävyys, Leena Ylä-Mononen, ympäristöministeriö (pdf)
Biotalousstrategian päivitys ja biotalouspaneeli, Petri Peltonen, työ- ja elinkeinoministeriö
Biotalousstrategiasta kestävää kasvua, Jari Leppä, maa- ja metsätalousministeriö
Keskustelu

 


Lisätietoa

Biotalouspaneelin jäsenet

Biotalousstrategian päivityksen ohjausryhmä

Biotalousstrategian koordinaatiosihteeristö

Biotalouspaneelin strategiatyöpajat, kevät 2021

Tiedote 14.10.2020: Biotalouspaneeli koolla ensimmäisen kerran: päämääränä luoda biotaloudesta kestävää kasvua

Tiedote 1.9.2020: Suomen biotalousstrategia päivitetään: tavoitteena tukea kestävää kasvua ja ilmastotavoitteita

Arkistosivu: Biotalouspaneeli 2016 – 2019