Kiertotaloudelle paistaa Naantalin aurinko

Blogi - Julkaistu 1.2.2017

1.2.2017

Lehtien palstoja silmäillessä olemme tottuneet siihen, että ympäristö ja talous asetetaan vastakkain eikä yhteistä intressiä helpolla tunnu löytävän. Naantalissa tammikuun puolivälissä järjestetyillä kaksipäiväisillä Maatalouden uuden ympäristötiedon vaihtopäivillä vahvistui tunne, että toisinkin voi olla. Ensimmäistä kertaa samaan tapahtumaan oli kutsuttu koolle laajasti niin maatalous- ja ympäristöhallinnon, neuvonnan kuin lukuisten hankkeiden edustajia. Naantalin kylpylän iso sali täyttyi lähes 300 osallistujasta ja esityksiä kuultiin niin koti- kuin ulkomaisilta puhujilta.

Mikä sitten puhuttaa? Päivien aikana järjestettyjen työpajojen teemoja olivat maaperä, ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen, luonnon monimuotoisuus, vesiensuojelu ja vesitalous, kotieläintilojen ympäristöasiat ja ympäristölupien sujuvoittaminen, paikalliset ruokajärjestelmät sekä kiertotalous ja ravinnekierrätys.

Eniten väkeä keränneen, kiertotaloutta ja ravinteiden kierrätystä käsitelleen työryhmän keskustelussa nousi vahvasti esille biomassojen logistiikan haasteet. Kierrätyslannoitteiden käytön suurimpia esteitä on kuljetusten kalleus. Menetelmät, joilla lantaa tai muuta biomassaa saataisiin tiivistettyyn, helposti kuljetettavaan muotoon luultavasti lisäisivät kierrätysravinteiden käyttöä. Toisaalta kiertotaloudessa ravinnelähteitä on aina tarkasteltava paikallisesti. Etelä-Savossa eivät toimi samanlaiset ratkaisut kuin Pohjanmaalla.

Hyvin samanlaiset kehittämistarpeet kuin Naantalin työpajassa tulevat esiin myös kiertotalouden kärkihankkeeseen kuuluvassa Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmassa ja sen hankehakemuksissa. Useissa hakemuksissa keskitytään lannan tai muun biomassan prosessoinnin kehittämiseen siten, että kuljetettavaksi jäisi vain ravinnearvoltaan rikkaat jakeet. Myös muut työpajassa esiin nousseet teemat, kuten ravinteiden poistaminen vesistöistä ja maan kasvukuntoon vaikuttavat seikat, tuntuvat kiinnostavilta yritysten kehittämisen näkökulmasta. Tästä kertovat ohjelmaan jätetyt lukuisat hakemukset ja yritysten yhteydenotot.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmassa hyväksytyt hankkeet ovat vasta päässeet tai pääsemässä käyntiin. Vielä pitää tovi odottaa, jotta nähdään millaisia tuloksia ja ratkaisuja yritykset kiertotalouteen ja ravinnekierrätykseen kehittävät. Naantalissa tunnelma teeman ympärillä oli innostunut, ja samaa henkeä on aistittavissa yritysten yhteydenotoissa. Ravinteiden kierrätys on yksi esimerkki siitä, miten ympäristön ja talouden tavoitteet voivat edetä sopusoinnussa ja rinnakkain.

 

Kirjoittajista Mikko Rahtola työskentelee Luonnonvarakeskuksessa Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön -hankkeen koordinaattorina ja Päivi Mäntymäki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman kehittämisasiantuntijana. Hankkeet kuuluvat hallituksen kiertotalouden kärkihankkeen toimenpiteisiin. Ne edistävät maataloustuotannosta syntyvän lannan ja muun orgaanisen aineksen sisältämien ravinteiden hyötykäyttöä.

Yhteydenotot: paivi.mantymaki(@)ely-keskus.fi, puh. 0295 027 631; mikko.rahtola(@)luke.fi, puh.0295324701

 


Lue seuraava artikkeli: Hiljaisuusmatkailu hiipii Valtimolta Berliinin Grüne Woche ... »