Biokomposiitti kierrätetystä tarramateriaalista

UPM Profi-composite on Finnish pavilion "Giant's Kettle".

Case - Julkaistu 19.7.2014

Komposiitilla tarkoitetaan kahden tai useamman materiaalin yhdistelmää, jossa materiaalit eivät ole sulautuneet tai liuenneet toisiinsa. Kun komposiitteja valmistetaan, pyritään yhtäältä yhdistämään eri materiaalien hyviä puolia, ja toisaalta häivyttämään huonoja. Näin komposiitin osien summana saadaan toivotuilta ominaisuuksiltaan entistä parempi materiaali. Biokomposiitit ovat komposiitteja, joista ainakin toinen ainesosa on biopohjainen.

Ensimmäinen keinotekoinen komposiitti kehittyi jo ennen ajanlaskumme alkua, kun ihmiset keksivät lujittaa rakentamiseen käytettyjä savitiiliä sekoittamalla saven sekaan olkia. Puuta voisi pitää luonnon omana komposiittina. Siinä yhdistyvät selluloosakuidut ja niiden sidosaineena toimiva ligniini. Toisaalta puuta ja sen osia käytetään myös raaka-aineena erilaisissa teollisissa komposiiteissa.

UPM ProFi on muovipolymeereistä ja selluloosaperäisistä kuiduista valmistettu komposiitti ja erityinen sen kierrätysinnovaation vuoksi. UPM:n tarralaminaatin valmistuksessa syntynyt ylijäämämuovi ja -paperi haluttiin hyötykäyttöön. Tutkimus- ja tuotekehityksen tuloksena syntyi komposiittimateriaali UPM ProFi, jossa tarralaminaattituotannon kierrätysmateriaalia on aina yli puolet. Tuote koostuu puuperäisestä selluloosakuidusta sekä muovipolymeereistä. Jos näitä teollisuuden tuotantoprosessien sivutuotteita ei hyödynnettäisi uudeksi tuotteeksi, ne päätyisivät polttamalla energiaksi tai täyttömaaksi.

UPM ProFi on materiaalina kestävää (puukuidut) ja hyvin kosteutta sietävää (muovi) joten sen ulkonäkö säilyy vuosien saatossa vaikeissakin olosuhteissa muuttumattomana. Se ei sisällä juuri lainkaan ligniiniä, puun luontaista molekyyliä, joka aiheuttaa harmaantumista auringonvalon vaikutuksesta, eli sen väri pysyy ennallaan, eikä sitä tarvitse maalata tai öljytä. UPM ProFista ei saa kovankaan kulutuksen myötä tikkuja varpaisiin. Ominaisuuksiensa ansiosta se toimii hyvin esimerkiksi rakentamisen ulkokäyttökohteissa kuten terassien laudoituksena.

UPM ProFi on hyvä esimerkki elinkaariajattelusta, jossa ennen energiaksi poltetusta tai täytemaaksi joutuneesta materiaalista on luotu tekniseltä suorituskyvyltään entistä parempi komposiitti. Pitkän käyttöiän jälkeen UPM ProFi -tuotteet voidaan kierrättää energiaksi.

Kuva: UPM ProFi -komposiittia käytettiin Shanghain maailmannäyttelyssä Suomen paviljongissa Kirnussa. Paviljongin ulkoverhouksen kokonaispinta-ala on 3 700 neliömetriä, ja UPM valmisti kohteeseen ruiskuvalamalla noin 25 000 suomujen tavoin rakennuksen pinnan peittävää paanua. Kirnun ulkopintaan uusiokäytettiin noin 20 tonnia tarrajätettä.

Teksti ja kuvat ovat metsäalan esittelysalkun infokorteista ja ne on toteutettu yhteistyössä koko metsäalan yhteisen Metsä puhuu -tulevaisuushankkeen ja metsäalan yritysten kanssa. Salkku erilaisine näytteineen on nuorison itse ideoima tapa esitellä monipuolista toimialaa. Salkkua on jaettu yläkouluihin metsäalan kouluvierailuilla. Lisätietoja salkusta ja kouluvierailuista: vilma.issakainen(@)smy.fi ja paavo.lyytikainen(@)forestindustries.fi.


Lue seuraava artikkeli: Biopolttoaine, -muovi ja nanoselluloosa »