Kooste saaristo- ja vesistömatkailun parhaista paloista

Helsingin Allas Sea Poolin ulkoaltaat punertavassa iltamaisemassa.

Case - Julkaistu 29.6.2018

Saaristoasiain neuvottelukunta kokosi yhteen 80 saaristo-, rannikko- ja vesistömatkailun esimerkkikohdetta ja hyväksi havaittua toimintamallia. Työ vahvisti käsitystä siitä, että kiinnostus vesistömatkailua ja sen kehittämistä kohtaan on suurta kaikkialla Suomessa. 

Koonti on osa Suomen saaristo-, rannikko- ja vesistömatkailun hyvät tuotteet ja toimintamallit -selvityshanketta, jossa analysoitiin kotimaisia ja valikoituja ulkomaisia kohteita sekä niissä tarjottavia tuotteita. Laaja kirjo kohteiden esittelyjä löytyy hankkeen loppuraportista. Raporttiin on myös kuvattu hyväksi havaittuja toimintamalleja liittyen muun muassa yritysten tuotekehitykseen ja markkinointiin. Esimerkeistä voidaan ottaa oppia vesistömatkailun kehittämiseen yritys- ja aluetasolla.

Ulkomaan kohteiden tarkastelussa nousi esille kymmeniä kohteita ja palveluja, joita Suomessa voidaan
tuottaa sellaisenaan tai poimia ideoita ja toimintatapoja Suomen oloihin sopiviksi. Lisäksi ulkomaisten kohteiden tarkastelussa nousi vahvasti esille kestävä kehitys, ympäristöystävällinen matkailu sekä yritysten näkyvä ympäristösertifiointi kansallisilla tunnuksilla.

Selvitystyö konkretisoi sen, että Suomen vesistöalueet kokonaisuutena ovat monimuotoisuudessaan jopa koko maailman kärkeä, ja niiden matkailullisessa kehittämisessä ei ole rajoja näkyvissä. Myös ympärivuotinen palveluiden tarjonta on vahvistumassa.

Saaristoasiain neuvottelukunta ja maa- ja metsätalousministeriö organisoivat ja rahoittivat hanketta vuosina 2017–2018. Hankkeen toteuttivat konsultit Hannu Komu, Onvisio Consulting ja Sari Selkälä, Caprice Consulting yhteistyössä matkailualan toimijoiden kanssa.

Tutustu kohteisiin ja hyviin toimintamalleihin hankkeen loppuraportista.

Lisätietoja:

Saaristoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri, Jorma Leppänen, maa- ja metsätalousministeriö
Puhelin 0400 744 900 tai sähköposti jorma.leppanen(a)mmm.fi

Kuva: Allas Sea Pool / Eetu Ahanen

Artikkeli on julkaistu 29.6.2018.

På svenska


Aihetunnisteet: case, matkailu, sininen biotalous, vesi

Lue seuraava artikkeli: Oivallusvaaran seinättömät palvelut tarjoavat terveyttä ... »