Laaja biotalouspaneeli lisää alan toimijoiden vuorovaikutusta

Uutinen - Julkaistu 19.1.2016

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama biotalouspaneeli kokoontui ensimmäisen kerran 19.1.2016. Se edistää biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihankkeen sekä biotalousstrategian toteutusta ja lisää elinkeinojen, hallinnon, tutkimuksen, ja kansalaisjärjestöjen vuoropuhelua. 

– Biotalouspaneeli on foorumi, johon on kutsuttu biotalouden keskeiset toimijat käymään vuoropuhelua ja välittämään oman asiantuntemuksensa ja näkemyksenä biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen kärkihankkeista vastaaville ministereille ja virkamiehille sekä viemään viestiä biotalouden edistämisestä omille taustaryhmilleen, toteaa elinkeinoministeri Olli Rehn, joka toimii myös paneelin puheenjohtaja.

– Biotalouspaneeli on tärkeä keino ylläpitää vuoropuhelua biotalouden toimijoiden kesken.  Uskon paneelin auttavan tavoitteessa suunnata voimavaramme niihin toimiin, jotka parhaiten auttavat hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamisessa, toteaa paneelin toinen puheenjohtaja, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Kokouksessa käytiin läpi hallituksen biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihankkeen teemat. Ministereiden puheenvuorojen jälkeen työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Riku Huttusen aiheena oli hiiletön, puhdas ja uusiutuva energia. Hankejohtaja Jussi Mannisen esityksen teemana oli: Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä. Sitran johtaja Mari Pantsar hahmotti esityksessään biotalouden roolia kiertotalouden tiekartalla.

Keskeisten biotalousministeriöiden ja hallinnon toimijoiden lisäksi biotalouspaneelissa on työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen, teollisuusliittojen, tutkimus- ja koulutuspuolen ja järjestöjen laaja edustus. Sen jäsenistä kerrotaan tarkemmin paneelin asettamistiedotteessa 11.1.2015. Paneelin toimikausi kestää 30.4.2019 saakka.

Biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen alueella kärkihankkeiden käytännön toteutusta johtaa ministeriryhmä, tukenaan työ- ja elinkeinoministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön virkamiesjohto ja asiantuntijat.

Hallitusohjelmassa biotalous ja puhtaat ratkaisut on yksi viidestä strategisesta teemasta, joihin liittyviin kärkihankkeisiin hallitus kohdentaa yhteensä miljardi euroa tällä hallituskaudella. Tästä biotalouteen ja puhtaisiin ratkaisuihin kohdennetaan 300 miljoonaa euroa.

Hallituksen tavoitteena on tehdä Suomesta biotalouden, kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijä vuoteen 2025 mennessä. Kestävillä ratkaisuilla halutaan vauhdittaa vientiä ja työllisyyttä sekä lisätä omavaraisuutta.

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Markku Rajala, puh. 050 345 8490
maatalous- ja ympäristöministerin erityisavustaja Jukka-Pekka Kataja, puh. 050 341 9934
hankejohtaja Jussi Manninen, TEM, puh. 040 535 5947

TEM:n tiedote 19.1.2016

Katso myös sivu: Kansallinen biotalouspaneeli