Lääketeollisuus on osa biotaloutta

Case - Julkaistu 22.5.2015

Tämän päivän lääketeollisuus on yhä enenevässä määrin biotaloutta. Nykyisin jo joka kolmas kehitteillä oleva lääke on alkuperältään biologinen. Ennusteen mukaan lähivuosina maailman myydyimmistä lääkkeistä jo puolet on bioteknologisesti tuotettuja biologisia lääkkeitä.

Biologisia lääkkeitä on ollut markkinoilla jo kolme vuosikymmentä, rokotteita vielä pidempään. Noin 300 biologisella lääkkeellä on hoidettu jo 350 miljoonaa ihmistä maailmassa. Kehitteillä on noin 900 uutta biologista lääkettä.

Biologisiin lääkkeisiin luetaan mm. rokotteita ja verivalmisteita, kuten hyytymistekijöitä ja allergeeneja. Myös bioteknologisesti tuotetut proteiinit, kuten insuliinit ja vasta-aineet, ovat biologisia lääkkeitä. Uusimpina tulokkaina ovat niin sanotuissa kehittyneissä terapioissa käytettävät lääkkeet, geeni- ja soluterapiatuotteet sekä kudosmuokkaustuotteet.

Biologiset lääkkeet ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia monien vakavien sairauksien, kuten syövän tai tulehduksellisten suolistosairauksien, hoitoon. Esimerkiksi syöpää sairastava voi nykyisin säilyttää työkykynsä rankkojenkin lääkehoitojen aikana.  Uudet lääkkeet uudistavat myös terveydenhuollon hoitokäytäntöjä ja siirtävät painopistettä useiden sairauksien kohdalla laitoshoidosta avohoitoon. Osastoja, jopa kokonaisia sairaaloita, on korvattu päiväseltään annattavilla hoidoilla.

Biologisia lääkkeitä elävistä soluista

Biologiset lääkkeet saadaan tai tuotetaan elävistä soluista. Lääkkeet ovat valkuaisaineita, kuten hormoneja ja vasta-aineita, joita elimistö itsekin tuottaa. Niiden tuotanto lakkaa tai heikentyy joissakin sairauksissa niin, että ihminen menehtyisi ilman korvaavaa biologista lääkettä.

Tärkeimmät biologiset lääkkeet hoitavat diabetesta, syöpiä, vaikeita iho- ja nivelsairauksia sekä astmaa ja tulehduksellisia suolistosairauksia. Biologisten lääkkeiden kestävyys ihmisen elimistössä on vaativampaa varmistaa kuin perinteisten kemiallisten lääkkeiden. Siksi biologiset lääkkeet annostellaan tavallisesti infuusioina ja pistoksina.

Lääketeollisuuden haasteellisena päämääränä on kiteyttää suurimolekyyliset biologiset lääkeaineet infusoitavasta liuoksesta ihon alle pistettävään tai suun kautta otettavaksi tabletiksi, jolloin potilas voisi ottaa lääkkeen itse kotonaan. Tämä siirtäisi edelleen hoitoa sairaalasta kotiin.

Biologinen lääke säästää yhteiskunnan kustannuksia

Monimutkaisen valmistusprosessin takia bioteknologisten lääkkeiden tekeminen on moninkertaisesti kalliimpaa kuin perinteisten kemiallisten lääkkeiden. Jos ajattelee pelkästään lääkkeen hintaa, biologinen lääke vaikuttaa kalliilta myös maksajan näkökulmasta.

Kun mukaan laskee lääkkeen kaikki yhteiskunnalliset vaikutukset, näkökulma muuttuu. Biologinen lääke on edullinen ja tehokas, kun huomioi sen laajat vaikutukset terveydenhuoltoon ja ihmisten toiminta- ja työkykyyn. Biologisten lääkehoitojen avulla potilaat saavat lisää työvuosia. Työkyvyttömyyseläke- ja sairauslomakustannukset vähenevät. Sairaalahoidot nopeutuvat, mikä säästää sairaansijoja ja verovaroja.

Pohjana biolääketieteellinen tutkimus

Perinteisten teollisen biotekniikan yritysten rinnalle Suomeen syntyi 1990-luvun loppupuolella useita lähinnä terveydenhoitoon, kuten diagnostiikkaan ja lääkekehitykseen erikoistuneita pieniä start-up yrityksiä. Ne pohjautuivat yliopistoissa tehtyyn korkeatasoiseen biolääketieteelliseen tutkimukseen. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi Biotie Therapies OyjForendo Pharma OyHerantis Pharma Oy ja FIT Biotech.

Uusia yrityksiä syntyy jatkuvasti, ja niiden kirjo on laajentunut myös palveluyritysten suuntaan. Erityisesti kasvava tieto ihmisen perintöaineksesta eli genomista on lisännyt bio- ja it-alan rajapintaan erikoistuneita bioinformatiikan palveluyrityksiä. Geenitietoon perustuvasta yksilöllistetystä terveydenhuollosta toivotaan Suomelle menestystarinaa tulevaisuudessa.

Myös isot kansainväliset lääkeyritykset tekevät bioteknologisilla valmisteilla kliinistä lääketutkimusta Suomessa. Vuonna 2014 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle ilmoitettiin 128 uutta tutkimusta. Yhdessä tutkimuksessa voi olla yksi tai useampi tutkimuslääke. Viime vuonna tutkimuslääkkeitä oli 238, jotka sisälsivät 178 eri vaikuttavaa ainetta. Biologisten vaikuttavien aineiden osuus oli noin viidennes, 38 kappaletta. Nämä tutkimukset kestävät usein vuosia, ja tutkittavia osallistujia on tuhansia. Lääketutkimus ja -kehitys ovat vuosittain noin 200 miljoonan euron investointi Suomeen.

Kirjoittaja: Mia Bengtström, erityisasiantuntija, Lääketeollisuus ry
Puh. 040 754 6653, annakaisa.manttari(ät)laaketeollisuus.fi

Julkaistu 22.5.2015


Aihetunnisteet: bioteknologia, case, lääkkeet, terveys

Lue seuraava artikkeli: Innovaatiot edellä – UPM valmistaa mäntyöljystä vähä... »