Metsän luonnontuotteet tarjoavat useita ansaintamahdollisuuksia metsänomistajille

Kuusenkerkkä ja poimija taka-alalla.

Blogi - Julkaistu 12.5.2020

Kuusenkerkkä, pihka ja vaikkapa männynkuori tarjoavat tänä päivänä varteenotettavan lisäansiomahdollisuuden metsänomistajille. Kiinnostus luonnontuotteita ja koko toimialaa kohtaan on kasvanut voimakkaasti. Tarvitaan kuitenkin yritysten välistä yhteistyötä ja toimivia raaka-aineketjuja, jotta ala pystyy vastaamaan kansainvälisen markkinan kysyntään. Suomalaisilla puhtailla luonnontuotteilla on kasvavaa kysyntää, mutta osaammeko tarttua tähän mahdollisuuteen?

Kyseessä on lähtökohtaisesti vanha ja perinteinen elinkeino, sillä luonnonantimia on käytetty elintarvikkeissa, voiteissa ja rohdoissa iät ajat. Viime vuosisadan loppupuolella näiden raaka-aineiden hyödyntäminen on kuitenkin jäänyt osin taka-alalle, kun metsistä on hyödynnetty pääosin vain raakapuuta. Metsistä on tullut ikään kuin itsestäänselvyys, ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksien kirjoon ollaan vasta uudelleen heräämässä. Me suomalaiset usein unohdamme, minkälaisen mahdollisuuden puhtaat villinä kasvaneet raaka-aineet meille antavat.

Luonnontuotteiden keruu ja puuntuotanto sopivat yhteen

Metsänomistajalle luonnontuoteala tarjoaa ennen kaikkea mahdollisuuden monipuolistaa metsänhoitoa ja kerätä lisäansioita. Luonnontuotteita keräämällä tai keruuoikeuksia vuokraamalla on metsänomistajalla usein mahdollisuus tuloihin aikana, jolloin puunmyyntituloja ei olisi metsästä muuten saatavilla. Näin on vaikkapa kuusenkerkän tai nuorenmännynkuoren osalta.

Luonnontuoteala on herättänyt paljon kiinnostusta metsänomistajissa ja muissa alan toimijoissa. Suomen metsäkeskuksen, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin sekä Luonnonvarakeskuksen yhteistyössä järjestämät metsänomistajille suunnatut tilaisuudet ovatkin keränneet väkeä jonoksi asti. Perinteisen metsätalouden harjoittajan ei kuitenkaan tarvitse säikähtää, sillä luonnontuoteala ei ole pyrkimässä vaihtoehdoksi puupohjaiselle metsätaloudelle, vaan sekä puuntuotanto, että muiden raaka-aineiden tuotanto ovat parhaimmillaan toimiessaan rinta rinnan.

Kuusenkerkälle on kysyntää, jarruna on ollut hankintaketju

Luonnontuotteista kuusenkerkkä on ollut ehkä eniten raaka-aineista esillä. Kuusenkerkkää on kerätty Suomesta jalostukseen n. 15 000 kg vuosittain. Kuusenkerkän keruumäärät tullaan todennäköisesti tuplaamaan muutamassa vuodessa, sillä kiinnostus  kerkkää kohtaan on kasvanut voimakkaasti. Useilla elintarvikealan yrityksillä on suunnitelmia kuusenkerkän jalostuksen osalta ja myös kerkän keruusta ja raaka-aineen vastaanottotoiminnasta kiinnostuneita toimijoita on tullut markkinoille lisää.

Yksi kuusenkerkästä kiinnostunut elintarvikealan yritys on Kaskein Marja Oy Lappeenrannasta. Toimitusjohtaja Pekka Koiviston mukaan tehokkaan ja toimivan raaka-aineen hankiketjun puute on ollut jarruna jalostustoimintaan mukaan lähtemiselle. Ilahduttavaa on ollut huomata, että monella toimijalla on tänä päivänä selkeästi ammattimaisempi ote raaka-aineen hankintaan ja myös yhteistyölle ollaan avoimia. Yhteistyö olemassa olevan elintarviketeollisuuden kanssa vauhdittaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, kun  kumppaneilla on vahvemmat hartiat tehdä sekä tuotekehitystä että ponnistella kansainvälisille markkinoille päästäkseen.

Sopivaa männynkuorta saadaan nuorista puista

Kaksi miestä kuorii männyn kaarnaa laitteella.

Uutena mielenkiintoisena luonnontuoteraaka-aineena voidaan pitää männynkuorta. Etelä-Pohjanmaalta Seinäjoelta löytyy Eevia Healt, luonnontuotealan yritys, joka hyödyntää erityisesti nuorenmännynkuorta korkean jalostusasteen tuotteissaan. Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hankkeessa on pyritty auttamaan toimivan raaka-aineketjun kehittämisessä.

Erikoisuutena on, että raaka-aineen tulisi olla hyvin tuoretta ja varsin nuoresta puusta kuorittua.  Tällä hetkellä näyttää siltä, että paras ja tehokkain tapa hankkia raaka-ainetta on kuoria pieniläpimittainen puu esimerkiksi energiapuukäyttöön tai aitatolpiksi. Kuorinnasta johtuen energiapuu kuivuu paremmin ja kaikki toimijat hyötyvät prosessista. Parhaillaan ollaan kehittämässä tehokasta koneellista kuorintalaitetta tähän erityiseen tarkoitukseen. Kuorintalaitteita aikoinaan kehittäneillä yrityksillä tuskin nimittäin oli mielessä, että se puunkuori joka oli aikoinaan lähes jätettä, onkin nyt ”lopputuote”, josta saatetaan tulevaisuudessa maksaa jopa enemmän kuin energiapuusta.


Kirjoittaja Marko Ämmälä toimii Suomen metsäkeskuksessa yrityspalveluiden asiantuntijana.

Yhteystiedot: sähköposti marko.ammala(a)metsakeskus.fi, puhelin 050 3140521


Lue lisää Metsäkeskuksen Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hankkeesta ja sen tapahtumista.


Aihetunnisteet: blogi, luonnontuotteet, metsä

Lue seuraava artikkeli: Kasvinterveys koskettaa jokaisen elämää »