Metsänhoidon suositukset auttavat kasvattamaan monipuolisia ja tuottavia metsiä

Tapio's Best practice's logo and young forest in the background.

Case - Julkaistu 8.3.2017

Suomen metsiä on käsitelty vuosikymmenten ajan Tapion kokoamien Metsänhoidon suositusten opeilla. Suositukset yhdistävät tutkimustiedon ja käytännön kokemukset kestävästä metsänhoidosta ja metsänhoidon menetelmistä. Niitä tapauskohtaisesti soveltamalla metsät kasvavat terveinä ja monipuolisina moniin biotalouden käyttötarpeisiin.

Metsänhoidon suositukset ovat riippumattomia, tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvia kansallisia suosituksia.

Suomalaiset metsänomistajat päättävät metsien käsittelystä

Suomen tuottavasta metsämaasta 61 % on tavallisten suomalaisten perheiden omistuksessa ja niistä korjataan yli 80 % teollisuuden käyttämästä puusta. Sen vuoksi ei ole yhdentekevää, millaiseen tietopohjaan metsänomistajat perustavat metsiään koskevat päätökset. Hyvin kasvavat ja terveet metsät ovat biotaloutemme perusta. Koska metsänomistajat ovat arvoiltaan ja toimintatavoiltaan varsin erilaisia, myös metsät kasvavat vaihtelevina. Toiselle tärkeintä on kannattava ja tehokas puuntuotanto, toinen arvostaa eniten metsien virkistyskäyttöä, useimmat ovat monitavoitteisia ja sovittavat erilaisia tapoja yhteen.

Suomalainen metsä sopiikin kasvunsa eri vaiheissa hyvin monenlaiseen talouskäyttöön. Metsä voi tarjota puuaineksen, pihkan ja pakurin lisäksi ympäristön vihreän hoivan palveluille, kuten terveyskävelyille tai ohjatuille sieniretkille ja luontokuvausturismille. Metsänomistaja saa eniten tuottoa hyvälaatuisen tukkipuun myynnistä. Hakkuissa saadaan myös kuitupuuta selluntuotantoon. Lisäksi pieniläpimittaisia puita, latvuksia ja kantoja voidaan hyödyntää energiaksi. Lisätuloja voi saada esimerkiksi metsästysoikeuksien vuokraamisesta tai tekemällä sopimuksia yrittäjien kanssa, jotka tuottavat palveluja metsäympäristössä.

Metsänhoidon suositukset tarjoavat vaihtoehtoja

Metsää voi hoitaa monin tavoin ja sen vuoksi metsänomistajan tavoitteita tukemaan on kirjoitettu Metsänhoidon suositukset erilaisine työoppaineen. Niistä voi opiskella menetelmiä, joilla metsänomistuksen tavoite parhaiten saavutetaan. Suositusten hallinta kuuluu metsäammattilaisten peruskoulutukseen.

Suositukset laaditaan yhteistyössä metsänomistajien sekä metsä-, energia-, ja ympäristöalan tutkijoiden ja käytännön asiantuntijoiden kanssa. Laaja osaamispohja varmistaa, että suositukset ovat tieteellisesti päteviä ja toimivat käytännössä metsänomistajan eduksi. Palvelun rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Perusteoksen lisäksi tarjolla on työoppaita, jotka keskittyvät yhteen aihekokonaisuuteen perusteellisemmin. Näitä ovat esimerkiksi talousmetsien luonnonhoito, energiapuun korjuu, suometsien hoito, kannattava metsätalous, riistametsänhoito ja vesiensuojelu.

Metsänhoidon suositukset ovat osa metsäpolitiikan toteutusta

Politiikan tarkoituksena on kansallisten etujen edistäminen. Suomessa metsien hyvä tila takaa hyvinvointia kansalaisille sekä suoraan että välillisesti verotulojen muodossa. Sen vuoksi valtio rahoittaa luotettavan metsätiedon koostamista Metsänhoidon suosituksiksi. Ne toimivat informaatio-ohjauksen välineenä – aineistona, josta kumpuaa hyvä suomalainen tapa hoitaa metsiä kestävästi.

Metsänhoidon suositukset ovat saatavilla verkkosivustolla www.metsanhoitosuositukset.fi

 

Metsänhoidon suositusten koostamisesta vastaa Tapio Oy, joka on 110 vuoden ajan edistänyt suomalaista metsätaloutta kumppaneinaan alan organisaatiot ja metsänomistajat.

Kirjoittaja Tarja Ollas toimii Tapio Oy:ssä markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijana.
Lisätietoja Metsänhoidon suosituksista antavat Tapio Silva Oy:n toimitusjohtaja Olli Äijälä, puhelin +358 40 582 9676, olli.aijala@tapio.fi ja
johtaja Kalle Vanhatalo puhelin +358 40 192 1874, kalle.vanhatalo@tapio.fi

Julkaistu 8.3.2017. 

In English


Lue seuraava artikkeli: Neste MY uusiutuva diesel vähentää kasvihuonepäästöjä... »