Metsät puhkuvat terveyshyötyjä, mutta miten ne saadaan käyttöön? Ota kantaa

Blogi - Julkaistu 20.9.2018

Otakantaa.fi-sivustolla on parhaillaan käynnissä maa- ja metsätalousministeriön kysely, jossa sinut toivotetaan tervetulleeksi ottamaan kantaa siihen, mihin metsäpoliittiset toimenpiteet tulisi suunnata.

Tarkemmin sanottuna kysymys on kansallista metsästrategiaa toteuttavista hankkeista. Esimerkiksi sellaisista, joiden avulla metsien virkistyskäyttö ja terveysvaikutukset kasvavat ja metsät ovat kaikkien saavutettavissa.

Hankkeilla vauhditetaan metsästrategian toteutumista

Ennen kuin paljastan, mitä itse vastasin kyselyyn, kerron esimerkin yhdestä strategisesta hankkeesta, jonka saimme Tapiossa valmiiksi viime vuodenvaihteessa. Hanke oli maa- ja metsätalousministeriön tilaama työ, joka toteutettiin nimellä ”Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen”. Ekosysteemipalvelut ovat luonnon itsensä tuottamia palveluita, kuten puuntuotanto tai kasvien pölytys.

Hankkeessa mylläsimme metsien muita kuin puuntuotannollisia ekosysteemipalveluita. Siis esimerkiksi tähän aikaan vuodesta mahdollisuutta ulkoiluttaa koiraa ja kivääriä utuisen raikkaassa syysaamussa. Keskityimme aineettomiin hyötyihin, siis siihen, että vaikka saalista ei tulisi, mieli virkistyy ja ruska on kaunis. Tavoitteena myös oli, että hyötyjen ammentamiseen liittyy elinkeinotoimintaa, vaikkapa matkailuyrityksen tuottama palvelu yksityisen maanomistajan metsässä – toteutettuna niin, että myös maanomistaja hyötyy.

Metsien aineettomiin ekosysteemipalveluihin nojautuvien markkinoiden kehittyminen olisi metsäpoliittisesti toivottavaa, koska se vahvistaisi metsien käytön kestävyyttä. Aineettomatkin hyödyt perustuvat luonnon monimuotoisuuteen.

Ajattele syysauringossa kirkkaanpunaisena hohtavia lehtipuiden latvuksia. Ne ovat talousmetsissä yleisiä haapoja: metsätaloudellisesti pääosin merkityksettömiä, mutta metsän monimuotoisuudelle hyvin tärkeitä. Siksi metsänomistajat säästävät niitä metsissään.

Puiden latvoja taivasta vasten.

Talousmetsä on hyvä paikka tarjota palvelua – mutta miten vauhtia bisnekseen?

Kuinka metsien aineettomiin hyötyihin perustuvat liiketoimintamahdollisuudet saataisiin paremmin metsänomistajien ja palveluntuottajien tietoon? Kuinka kuluttajat löytäisivät helpommin palvelua silloin, kun tarpeena on päästä ohjatusti luontoon? Mitä yhteiskunnan pitäisi tehdä asian edistämiseksi?

Ratkaisuksi kehitimme palveluntuottajan ja metsänomistajan välistä sopimuskäytäntöä ja tuotimme sopimusmallit. Kunnille on tarjolla myös koulutusaineisto. Otimme käyttöön palvelumuotoilun keinot ja teimme ehdotuksen palvelukonseptista, jonka tavoitteena on Suomen yksityismetsien tuotteistaminen työnimellä ”Unique Forest Experience”. Tulokset on julkaistu raportissa ”Luontoon perustuvat palvelut yksityismetsissä”.

Metsästrategiassa aiheen edistäminen jatkuu edelleen otsikolla ”Luontomatkailu, luonnontuoteala ja luontoon perustuvat muut palvelut”.

Ihmisiä kävelemässä metsäpolulla.

Miten sinä edistäisit metsästrategian toteutumista?

Minun palautteeni otakantaa.fi-kyselyyn oli, että näiden metsässä tuotettavien palveluiden toimintaedellytyksiä voitaisiin parantaa niin, että tehdään palvelualusta, joka auttaa palvelutuottajien asiakashankintaa. Lisäksi voitaisiin kehittää metsänomistajien edellytyksiä tuottaa matkailun tarvitsemaa infraa yksityismetsiin.

Mitä sinä ehdottaisit?

 

Kirjoittaja Lauri Saaristo, FM, biologi, toimii Tapion projektipäällikkönä ja konsulttina ekosysteemipalveluiden tuotteistamisen ja talousmetsien luonnonhoidon hankkeissa.
Puh. 040 573 9168, lauri.saaristo@tapio.fi

www.tapio.fi

 


Kansallisen metsästrategian hankkeet, Ota kantaa -kysely

Tällä hetkellä voimassa oleva, vuoteen 2025 ulottuva kansallinen metsästrategia laadittiin vuonna 2015. Sen strategiset tavoitteet ovat edelleen ajan tasalla mutta hankkeet, joiden avulla näihin tavoitteisiin aiotaan päästä, kaipaavat metsien eri käyttömuotoja edustavan metsäneuvoston mielestä päivittämistä. Päivitystyö käynnistettiin maaliskuussa ja työn on määrä valmistua joulukuussa.

Tuleva, päivitetty metsästrategia sisältää yhdeksän strategista hanketta, joiden aihepiirit ovat seuraavat:

  • Metsätieto ja alustatalous
  • Metsäalan vuorovaikutus ja viestintä
  • Resurssitehokas ja kestävä metsänhoito
  • Talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus
  • Ilmastonmuutoksen hallinta
  • Metsätiet ja metsien saavutettavuus
  • Luontomatkailu, luonnontuoteala ja luontoon perustuvat muut palvelut
  • Osaaminen ja koulutus
  • EU- ja kansainvälinen metsäpolitiikka

Linkki Ota kantaa -kyselyyn, avoinna 30.9. saakka

Kansallinen metsästrategia 2025 (pdf)


 

Julkaistu 20.9.2018


Lue seuraava artikkeli: Kiertääkö hyvä kauttani? »