Metsätiedekurssi innostaa lukiolaisia metsäisten opintojen pariin

Blogi - Julkaistu 16.12.2021

Metsäalan yhteinen metsätiedekurssi lukiolaisille järjestettiin syksyn 2021 aikana toista kertaa. Kurssin tavoitteena on, että lukio-opiskelijat heräävät siihen, että opiskelemalla luonnontieteitä ja teknologiaa pääsee ratkaisemaan mielenkiintoisia, globaaleja haasteita kehittyvällä alalla.

Syksyllä 2021 käyttöönotetussa opetussuunnitelmassa lukioita kannustetaan yhteistyöhön korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Metsätiedekurssi vastaa tähän tarpeeseen tarjoamalla mahdollisuuden tutustua yhden kurssin aikana metsätieteiden opiskeluun ja tutkimukseen Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa, biotuotetekniikkaan- ja teknologiaan Aalto yliopistossa ja LUT-yliopistossa sekä puutekniikkaan LAB ammattikorkeakoulussa.

Metsätiedekurssin luentosisällöt räätälöitiin lukion opettajien ja metsäalan korkeakouluopetusta tarjoavien oppilaitosten edustajien kanssa yhdessä. Mukana suunnitteluryhmässä ovat olleet myös Metsäteollisuus ry:n ja Puunjalostusinsinöörit. Suomen Metsäyhdistys koordinoi kurssikokonaisuutta ja markkinoi sitä opinto-ohjaajille sekä biologian- ja maantieteen aineenopettajille.

Digi toimii muttei korvaa kampuskohtaamisia

Kurssi suunniteltiin alun perin toteutettavaksi lähiopetuksena mutta koronavirusepidemian vuoksi se muuntui jo pilottivaiheessaan ketterästi verkkokurssiksi. Tämä onneksi on sopinut paremmin kuin hyvin opinnoissaan kiireisille ja digimaailmaan tottuneille lukiolaisille. Nyt toisella kurssikierroksella webinaarit ja luentotallenteet ovat vakiinnuttaneet paikkansa toimivana tapana tuoda esille metsäalan korkeakoulujen opetustarjontaa vastaanottajan paikasta ja ajasta riippumatta.

Etäluentojen, vuorovaikutteisten työpajawebinaarien ja videotallenteiden lisäksi kurssille osallistuneet pääsivät myös metsään. Kurssin retkeilyillä lukiolaiset pääsivät tutustumaan metsien hiilenkierron ja ilmakehävuorovaikutusten mittaamiseen Hyytiälän SMEAR-tutkimusasemalla ja Siikanevan soidensuojelualueella tutkijatohtori Pauliina Schiestl-Aallon opastuksella. Ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsätuhoihin valotti LUKE:n erityisasiantuntija Heikki Nuorteva.

Ihmisiä seisomassa metsässä.
Lukiolaisia kurssilla.

Korkeakoulukurkistuksesta on hyötyä alan valinnassa ja opintoja suunnitellessa

Kurssille osallistuneet kertovat voivansa hyödyntää saatua tietoa jatko-opintoja suunnitellessa. Erityisesti opiskelijat kiittelivät opintokokonaisuuden monipuolisuutta, kurssin etätoteutuksen tarjoamaa joustavuutta sekä sitä, että yhden kurssin aikana pääsi tutustumaan useampaan metsä- ja biotuotetekniikkaa opettavaan korkeakouluun.

”Metsät liittyvät vahvasti ajankohtaisiin ilmiöihin, kuten ilmastonmuutokseen. Metsät myös tarjoavat kestävän tulevaisuuden ratkaisuja. Nämä teemat olivat tällä kurssilla näkyvissä ja oma tietämys on kasvanut”, kiittelee metsätiedekurssin suorittanut Vaskivuoren lukion Veeti Viilo.

Sekä opiskelijat, opettajat että kurssin järjestäjät ovat sitä mieltä, että metsäalan yhteistä metsätiedekurssia kannattaa jatkaa ja tarjota lukiolaisille valtakunnallisesti. Yhdessä kehittämämme malli on monistettavissa ja vapaasti jalostettavissa. Myös Metsäyhdistyksen organisoimasta kurssista kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan toteuttamaan kurssia yhdessä.

Lisätietoja metsätiedekurssista:

https://smy.fi/metsatutuksikurssi/

 


Kirjoittaja Eveliina Pokela työskentelee Suomen Metsäyhdistyksessä viestinnän asiantuntijana ja vastasi syksyn 2020 ja 2021 metsätiedekurssin koordinoinnista.


Agenda2030

Metsätiedekurssi tukee SDG tavoitetta 4: Hyvä koulutus.

Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

4. Hyvä koulutus

Aihetunnisteet: blogi, koulutus, metsätiede

Lue seuraava artikkeli: Suomen biotalouden moninaisuus puntarissa - vähemmistä luo... »