Miten maidon hiilijalanjälki voidaan nollata?

Laiduntava lehmä ja nainen.

Case - Julkaistu 15.5.2020

Valion tavoitteena on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraali maito tarkoittaa, että päästöjä vähennetään ja sidotaan ilmasta vähintään sama määrä kuin niitä syntyy maitotilalla, kuljetuksissa, tehtaalla ja pakkausten valmistamisessa sekä muualla maidon matkan varrella. Valion työn painopiste on päästöjen vähentämisessä, ei niiden kompensoinnissa.

Ruoantuotannon ja ruokavalioiden ilmastovaikutuksista on puhuttu viime aikoina vilkkaasti. Maidontuotannon tärkeimmät ilmastopäästöt ovat lehmän pötsikäymisessä ja lantavarastossa muodostuva metaani (45−50 %), rehuntuotannossa peltomaassa syntyvä typpioksiduuli (25−35 %) ja ketjun eri vaiheissa energiantuotannossa syntyvä hiilidioksidi (15−20 %). Maanviljelijät ja elintarviketeollisuus ovat tärkeä osa ilmastoratkaisua.

Kolme tärkeintä reittiä tavoitteeseen

Valio etenee kohti vuoden 2035 tavoitetta erityisesti kolmea reittiä:

  • Nurmipeltoihin sidotaan ilmasta nykyistä enemmän hiilidioksidia. Valion vetämässä Carbo-tutkimusyhteistyössä ovat mukana muun muassa Ilmatieteenlaitos ja Luonnonvarakeskus Luke. Valio on kouluttanut yhdessä Baltic Sea Action Groupin kanssa 240 ensimmäistä maitotilaa hiiliviljelijöiksi (ks. video alla).
  • Lannasta tehdään biokaasua, joka korvaa liikenteen fossiilisia polttoaineita. Valiolaisilla maitotiloilla on tällä hetkellä noin 20 omaa biokaasulaitosta. Tilojen oman kaasuntuotannon lisäksi tarvitaan myös isompia, keskitettyjä biokaasulaitoksia.
  • Soista raivattujen turvepeltojen hiilidioksidipäästöjä vähennetään. Tämä on yksi suurimmista haasteista. Suomi on yksi maailman soisimpia maita, ja meillä noin 10 prosenttia pelloista on raivattu soista ja suometsistä. Ojituksen ja maanmuokkauksen seurauksena turpeen hajoaminen voimistuu ja syntyy hiilidioksidipäästöjä. Valio on mukana useissa tutkimushankkeissa, ja käytännön keinoja pilotoidaan valiolaisilla tiloilla.

Ruokaketjun loppupäässä ilmastovaikutuksia pienentävät tehtaiden energiatehokkuuden parantaminen, kuljetusreittien optimointi, ympäristöystävälliset pakkaukset sekä hävikin vähentäminen tuotannossa, kaupassa ja kuluttajan kotona. Valio on esimerkiksi ottanut kierrätysmuovin käyttöön juustopakkauksissa, ja kaikki talonmalliset maito-, jogurtti-, kerma-, ja piimätölkit on tehty kokonaan kasvipohjaisesta materiaalista.

Vuonna 2020 Valio asettaa Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset ja tieteellisesti arvioidut tavoitteet ilmastotyölleen (ns. Science Based Targets).

Valion tehtaan työntekijä käsittelee juustoa.

Maidontuottajat ovat osa ilmastoratkaisua

Suomessa maitoa tuotetaan eri tavalla kuin monessa muussa maassa. Meillä lehmien tärkeintä ravintoa on nurmi, soijaa Valiolla ei ole saanut käyttää ruokinnassa enää kahteen vuoteen. Monivuotiset nurmikasvit ovat viljelykasveista parhaita hiilensitojia. Ne pärjäävät hyvin myös pohjoisempana, missä viljasta ja muista ruokakasveista ei saada kunnon satoja.

Hiiliviljely tarkoittaa viljelytoimenpiteitä, jotka lisäävät hiilen varastoitumista maaperään. Hyväkuntoinen pelto sitoo myös ravinteet paremmin kasvien käyttöön, jolloin valumat vesistöihin vähenevät. Kun maa on kunnossa, myös sato paranee, ja viljelijän kukkaro kiittää.

Katso video − mitä on hiiliviljely?

Biokaasuauto säästää luontoa ja euroja

Helmikuun 2019 alusta lähtien Valio Luomu™ maito on kulkenut meijeriin nesteytetyn biokaasun eli LBG:n voimalla. Biokaasun käytöllä voidaan vähentää jopa 85 % polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna dieseliin (Lähde: Gasum). Samalla säästetään euroja. Auto kerää vajaat 10 prosenttia kaikesta Valio Luomu™ maidosta Etelä-Suomessa. Vuonna 2020 eri puolille Suomea tulee kolme uutta biokaasulla kulkevaa maitoautoa.

 

Lisätietoja Valion ilmastotyöstä saat Hiilineutraali maitoketju -tiimin kehityspäällikkö Virpi Klingiltä.
Puhelin 050 3841 072, sähköposti virpi.kling(a)valio.fi

Lue lisää: www.valio.fi/hiilijalanjalki2035

Artikkelin on kirjoittanut viestintäpäällikkö Helena Karhujoki Valiolta.

Läs den här artikeln på svenska. / Read this article in English.


Agenda2030

Valion ilmastotyö kytkeytyy erityisesti kestävän kehityksen tavoitteeseen numero 13. Se on toimintaa ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan. Päästöjen vähentämisen lisäksi kyse on ilmastoriskien pienentämisestä: esimerkiksi hiiliviljelytoimenpiteet pellolla auttavat viljelijöitä tuottamaan ruokaa myös kuivina ja sateisina vuosina. Tutkimushankkeissa Valio ja sen kumppanit etsivät uutta tietoa ilmastonmuutoksen hidastamiseen, sopeutumiseen ja vaikutusten lievittämiseen. Näitä tietoja voivat hyödyntää viljelijöiden lisäksi esimerkiksi päättäjät.

Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

13. Ilmastotekoja

Lue seuraava artikkeli: Ekomittari kertoo kasvualustan ekologisuudesta »