Ekomittari kertoo kasvualustan ekologisuudesta

Yrttimultasäkki ja kuva ekomittarista.

Case - Julkaistu 23.4.2020

Suurin osa suomalaisista arvostaa puutarhatuotteiden ympäristöystävällisyyttä. Ekologisuus, kiertotalous ja kestävä kehitys ohjaavat myös Biolanin tuotekehitystä ja toimintaa. Nykyään kasvualusta- ja kuiviketuotteiden ekologisuusaste on kerrottu pakkauksissa Ekomittarilla.

Biolanin tuotteiden valmistuksessa hyödynnetään laajasti kierrätysraaka-aineita, jotka osaltaan korvaavat neitseellisiä raaka-aineita. Biolan kompostoi ja käsittelee maatalouden ja teollisuuden sivuvirtoja, joista valmistetaan orgaanisia lannoitteita ja kasvualustoja sekä harrastajille että ammattiviljelijöille. Uusia mahdollisia raaka-aineita etsitään ja testataan jatkuvasti. Tavoitteena on lisätä nopeasti uusiutuvien sekä kierrätysraaka-aineiden määrää tuotteissa.

Biolan on tuonut kasvualusta- ja kuivikepakkauksiin uutena merkintänä Ekomittarin. Se kertoo kierrätetyn ja nopeasti uusiutuvan raaka-aineen osuuden tuotteessa. Kierrätettyihin raaka-aineisiin luetaan kuuluvaksi muun muassa broilerin ja hevosen lanta sekä metsäteollisuuden kuorijakeet. Nopeasti uusiutuviin raaka-aineisiin puolestaan lukeutuu esimerkiksi rahkasammal, joka nähdään tulevaisuuden kasvualustamateriaalina.

Kasvualustoissa käytettävä rahkasammal kerätään suon pinnasta, ja sitä kerättäessä suon biotooppi ei muutu. Suo säilyy suona ja arvokkaana hiilivarastona. Ekologisuutensa lisäksi rahkasammaleella on paljon hyviä ominaisuuksia kasvualustamateriaalina.

Ekomittari tekee näkyväksi tuotteen raaka-aineiden ekologisuusasteen. Biolanin kasvualusta- ja kuiviketuotteet on jaoteltu neljään eri kategoriaan niiden sisältämän uusituvan ja kierrätetyn raaka-aineen määrässä; 0-25 %, 26-50 %, 51-75 % ja 76-100 %.

EkoloPuutarha, jossa multapussi nojaa kottikärryihin.gisuus vaikuttaa ostopäätökseen

Ekomittarin käyttöönotolla palvellaan niitä puutarhatuotteiden ostajia, jotka haluavat suosia ekologisia tuotteitta puutarhassaan. Tämä joukko ei ole mikään pieni, sillä kyselyn perusteella suurin osa suomalaisista pitää puutarhatuotteiden ekologisuutta tärkeänä tai erittäin tärkeänä ostokriteerinä tuotetta valittaessa.

Vastuullinen kuluttaminen on nähtävissä nousevana trendinä ja ostopäätöksiin vaikuttaa entistä enemmän myös luontoon ja ympäristöön liittyvät seikat. Selvitimme* näkyykö tämä trendi myös puutarhatuotteita ostettaessa. Kuluttajilta kysyttiin, kuinka tärkeänä he pitävät ympäristöystävällisyyttä, kierrätysraaka-aineiden hyödyntämistä ja luonnonmukaisuutta ostaessaan puutarhatuotteita, kuten multaa tai lannoitteita.

Suomalaisista 80 % pitää tuotteiden ympäristöystävällisyyttä erittäin tai melko tärkeänä. 61 % vastaajista pitää tärkeänä, että tuotteiden valmistuksessa on käytetty kierrätysraaka-aineita. Lisäksi selvitettiin, miten tärkeäksi koetaan, että multa tai lannoite on luomua. Yli puolet (55 %) suomalaisista pitää luomua erittäin tai melko tärkeänä. Kyselyn mukaan tuotteiden ympäristöystävällisyys, kierrätysraaka-aineiden käyttö ja luonnonmukaisuus ovat tärkeämpiä naisille kuin miehille.

*Biolan teetti sähköisen kuluttajakyselyn marraskuussa 2018 ja siihen vastasi 1000 suomalaista, joista 50 % oli naisia ja 50 % miehiä.

 

Artikkelin kirjoittaja Anna Perttu on Biolan Oy:n markkinointipäällikkö.

Yhteydenotot ja lisätiedot:
Sähköposti anna.perttu(a)biolan.fi, puhelin 040 517 3225

Biolan Oy on vuonna 1974 toimintansa aloittanut suomalainen perheyritys, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi tuotteita, joiden käyttö vähentää ihmisen päivittäisen elämän aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Puutarha-, huonekasvi- ja ekologisen asumisen tuotteemme ovat korkealuokkaisia ja niiden valmistuksessa on otettu huomioon luonnonmukaisuus ja kestävyys.


Agenda 2030

Biolanin Ekomittari viestii tuotteiden kierrätysalkuperää olevista sekä nopeasti uusiutuvista raaka-aineista ja ohjaa kuluttajia kestävien valintojen pariin. Toiminnalla tuetaan YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.


Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

12. Vastuullista kuluttamista

Lue seuraava artikkeli: Puupohjainen kestävä vaihtoehto kertakäyttöaterimille »