Pakuri on vientituote, joka nostaa metsän tuottavuuden uusiin ulottuvuuksiin

Pakuria kasvamassa koivun rungolla.

Case - Julkaistu 18.9.2018

Pakurisieni on superfoodia, jota voidaan kasvattaa koivujen rungossa. Tuotteella on kysyntää erityisesti Aasiassa. Kasvatusaika on lyhimmillään viisi vuotta, mikä nostaa metsänomistajan tuottomahdollisuudet uusiin ulottuvuuksiin. Suomen Pakuri toimittaa ”avaimet käteen” -viljelypaketteja.

Pakuria on käytetty maailmalla jo tuhansia vuosia muun muassa lääkinnällisiin tarkoituksiin. Nykyään se lasketaan myös superfoodien joukkoon. Pakurin kysyntä ylittää tarjonnan ja etenkin Aasiassa siitä on suorastaan pula. Ongelmana on, että pakuri on heikko leviämään luonnossa ja sitä etsivät kerääjät joutuvat menemään aina vain syvemmälle erämetsiin löytääkseen kerättävää pakuria. Eniten pakuria viedään maailmalle Siperian metsistä.

Suomen Pakurilla jo satoja sopimusviljelijöitä

Itä-Suomen yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen yhteisprojektissa kehitettiin menetelmää, jossa pakurisieni voitaisiin istuttaa puuhun. Tutkimus onnistui ja tuloksena on nyt tieteellisesti todistettu tapa viljellä pakuria. Tutkimusprojektin ympärille perustettiin vuonna 2015 Suomen Pakuri Oy, jolla on tarjota metsänomistajille ”avaimet käteen” -tyyppinen paketti viljelytoiminnan aloittamiseksi.

Yritys hoitaa istutettavien pakuriymppien valmistuksen, niiden istutuksen, valmiin pakurin keräämisen sekä vielä pakurin ostonkin metsänomistajalta, hänen niin halutessaan. Sopimusviljelijöitä Suomen Pakurilla on jo noin 250.

Pakurin ymppäystä koivuun.
Mikko Rämö Suomen Pakurilta opettamassa ymppien istuttamista Kainuun Ammattiopiston pakurinviljelyn kurssilla.

Pakurin viljely on tuottoisaa

Pakurin viljelyllä saadaan koivumetsän tuotto nousemaan huikeasti ja nopeasti. Esimerkiksi ensiharvennettavan koivun arvo metsänomistajalle on noin yhden euron, mutta viljelemällä siinä pakuria, yhden puun arvo saadaan nostettua jopa 150 euroon lyhimmillään reilussa viidessä vuodessa. Tämä on aivan uutta tuoton odottelemiseen tottuneille metsänomistajille.

Pakuriymppien istutusaika alkaa mahlakauden päätyttyä, eli toukokuun loppupuolella, kestäen aina roudan tuloon asti. Suomen Pakurilla on käytössä 30 eri sienikantaa ympäri Suomen, josta metsänomistajalle toimitetaan juuri hänen alueellaan parhaiten menestyvää pakurisienikantaa.

Alan odotetaan työllistävän Suomessa lähivuosina mm. pakurin viljelyn ja jatkojalostuksen muodossa useita satoja henkiä. Erilaisia pakurituotteita näkee jo Suomenkin kauppojen hyllyillä enenevissä määrin. Valtaosa pakurisadosta menee kuitenkin vientiin. Suomen Pakuri Oy on tehnyt viime vuodet kovasti töitä yhteistyökumppaneidensa kanssa, jotta he pystyvät tarjoamaan viljelijöillensä parhaat mahdolliset jatkomarkkinat valmistuvalle pakurille. Suomen Pakuri Oy hoitaa pakurin jatkojalostuksen eri muotoihin ja erilaisiksi tuotteiksi, kuten  heti juotavaksi pakuriteeksi) ja avaa väyliä ulkomaan vientiä varten.

 

Lisätietoja pakurinviljelystä löytyy sivuilta www.suomenpakuri.fi.

Yhteydenotot: Mikko Rämö, Suomen Pakuri Oy
Puhelin 0400 317 969, sähköposti info@suomenpakuri.fi


Lue seuraava artikkeli: Rakennusvarman Varma Luonnonpuu on luonnollinen ratkaisu sis... »