Paperi

Magazines.

Case - Julkaistu 26.6.2014

Ensimmäisenä paperista tulee mieleen sanomalehti, aikakauslehti, kirja, kopiopaperi, vessapaperi ja niin edelleen. Paperi on myös tarroja, etikettejä, kuitteja, seteleitä, kortteja, julisteita, vihkoja, muistilappuja, käärepapereita, paperikasseja ja pusseja, origameja, taidetta… Keksitkö itse lisää?

Paperin valmistus keksittiin noin 2000 vuotta sitten Kiinassa ja sillä on tänä päivänä merkittävä rooli elinympäristössämme. Maailman muuttuessa paperin rooli muuttuu, mutta digitalisoituminen ei korvaa paperin ainutlaatuisia ominaisuuksia. Joustavampaa, tehokkaampaa tai kestävämpää vaihtoehtoa on vaikea löytää.

Paperin raaka-aineena käytetään puusta tehtyä sellua ja mekaanista massaa. Sellua saadaan, kun puu hajotetaan kemiallisesti keittämällä. Mekaanista massaa tehdään puusta hiertämällä tai hiomalla. Kummankin raaka-aineena käytetään kestävällä tavalla hoidetuista talousmetsistä saatavaa kuitupuuta, siis esimerkiksi niin pieniä harvennushakkuussa kaadettuja puita, että niistä ei voida tehdä vaikkapa lautaa.

Metsät ovat osa kiertokulkua, jolla voidaan keventää ilmakehän hiilidioksidikuormaa. Tämä kiertokulku alkaa metsän puista ja ulottuu puu- ja paperituotteisiin, jotka toimivat koko elinkaarensa ajan maapallon hiilivarastona ja auttavat vähentämään ilmastonmuutosta.

Sellun ja mekaanisen massan lisäksi paperinvalmistuksessa voidaan käyttää kierrätyskuitua eli uusiomassaa. Uusiomassan raaka-aineeksi sopii lähes kaikki, mikä on aikaisemmin ollut paperia tai kartonkia. Puukuitu kestää keskimäärin 6-7 käyttökertaa. Se kuitenkin hajoaa pikkuhiljaa ja mitä lyhyempää kuitu on, sitä hauraampaa tulee siitä tehdystä paperista. Siksi joukkoon tarvitaan aina myös uutta ensikuitua.

Suomen kaltaisilla alueilla, joilla on runsaat metsävarat ja vähän asukkaita, paperin pääasiallisena raaka-aineena on ensikuitu siitä huolimatta, että lähes kaikki täältä saatava kierrätyskuitu käytetään uudestaan. Tiheästi asutuissa maissa joissa väestöä on paljon, on kierrätyskuitua runsaasti tarjolla ja paperia valmistetaan pääosin kierrätyskuidusta. Koska yli 90 prosenttia Suomessa tuotetusta paperista menee vientiin, päätyvät suomalaiset kuidut kiertoon esimerkiksi Keski-Eurooppaan. Paperin kierrättäminen on ympäristöteko, jonka jokainen voi tehdä päivittäin.

Paperi on siis uusiutuvaa ja kierrätettävää, ja sitä valmistaa teollisuus joka huolehtii ympäristövastuustaan, istuttaa enemmän puita kuin käyttää ja kehittää jatkuvasti omaa tuotantoketjuaan niin, että ympäristö kuormittuu entistä vähemmän ja tuotteiden laatu paranee.

Teksti ja kuvat ovat metsäalan esittelysalkun infokorteista ja ne on toteutettu yhteistyössä koko metsäalan yhteisen Metsä puhuu -tulevaisuushankkeen ja metsäalan yritysten kanssa. Salkku erilaisine näytteineen on nuorison itse ideoima tapa esitellä monipuolista toimialaa. Salkkua on jaettu yläkouluihin metsäalan kouluvierailuilla. Lisätietoja salkusta ja kouluvierailuista: vilma.issakainen(@)smy.fi ja paavo.lyytikainen(@)forestindustries.fi.


Aihetunnisteet: case, esittelysalkku, paperi, puu

Lue seuraava artikkeli: Kartongista pakkaukseksi »