ProtectPipen mikrobit syövät orgaanista jätettä – tähtäimessä puhdas Itämeri

ProtectPipe BioFlow canisters.

Case - Julkaistu 6.11.2017

ProtectPipe on suomalainen mikrobioteknologiayritys, jonka tuottama innovatiivinen mikrobiliuos poistaa orgaanista jätettä jätevesijärjestelmistä luonnollisesti ja todistetun tehokkaasti. Tämä on ekologinen keino pysäyttää jätevesijärjestelmien rakenteiden tukkeutuminen ja syöpyminen, sekä estää haitallisen jätteen päätyminen herkkiin vesistöihimme.

Jätevesien sisältämä orgaaninen jäte tuottaa vesistöjen suojelulle lukuisia haasteita. Yksityisten viemäreiden lisäksi esimerkiksi risteilyalusten satamiin pumppaamista jätevesistä kunnalliseen viemäriverkkoon kulkeutuva jäte ja siitä muodostuva liete on yksi vedenpuhdistamoiden suurimmista ongelmista. Jätteen vähentäminen voisi merkitä kodinomistajien arjen helpottamisen lisäksi vedenpuhdistuksen tehostumista ja resurssien vapautumista tulevaisuuden haasteiden ennakoivaan ratkomiseen.

ProtectPipen missiona on saada kuluttajat tiedostamaan nyt jo tutun hiilijalanjäljen lisäksi myös rasvajalanjälkensä. Ihmiset tuottavat orgaanista jätettä, kuten rasvaa ja proteiinia noin 1,3 kiloa päivässä henkilöä kohden. Tämä tarkoittaa noin 9 958 000 tonnia päivässä maailmanlaajuisesti. Ihmisten tuottaman jätekuorman kasvaessa vesilaitosten kapasiteetti on äärirajoillaan, ja esimerkiksi turistikauden tuoma lisäkuormitus voi johtaa pienillä paikkakunnilla käsittelemättömän jäteveden päätymiseen vesistöihin.

Jätevesijärjestelmiin kerääntyvä orgaaninen jäte synnyttää mätänemisprosessinsa kautta kaasuja, kuten rikkivetyä, jolla on lukemattomia haittavaikutuksia. Rikkivety on epämiellyttävän hajuista ja hyvin korkeissa pitoisuuksissa vaarallisen myrkyllistä. Rikkihappo, jota muodostuu rikkivedystä, johtaa rakenteiden syöpymiseen.

Mikrobit – puhdistuksen tulevaisuus

Kaavio ProtectPipen vaikutuksesta putkiston jätteisiin.ProtectPipen eläviä mikrobikantoja sisältävä liuos poistaa orgaanisen jätteen jätevesiputkista luonnollisella tavalla. Mikrobiliuos kulkeutuu putkiston kertymäkohtiin, ja käyttää lietteitä ravintoaineenaan. Tämä pysäyttää putkien kulumisen ekologisesti sekä estää haitallisten jätteiden päätymisen herkkään Itämeren luontoon.

Eri kohteissa on erilaiset jätevesijärjestelmät, ja niitä koskevat ongelmat vaativat yksilöllisiä ratkaisuja. ProtectPipen tuotteisiin kuuluvat erityisesti tehtaiden ja ravintoloiden järjestelmille kehitetty Bioflow, omakotiasujille tarkoitettu Putkipöpö Kodin Mikrobi ja laivateollisuuden tarpeisiin kehitetty Biomarine. Liuokset perustuvat aktiivisiin non-patogeenisiin mikrobeihin, jotka on valikoitu Helsingin Yliopiston tutkijoiden kanssa. Toimintaperiaate on lähtöisin nykyaikaisilta jätevedenkäsittelylaitoksilta, joiden toiminta perustuu elävien mikrobikantojen viljelyyn puhdistusaltaissa.

Tuotteisiin on eristetty tehokkaimmat bakteerit, joilla on korkea sietokyky teollisille pesuaineille, korkeille lämpötiloille ja pH-arvon vaihtelulle. Bakteerit käyttävät orgaanista jätettä ravinnokseen ja muuttavat sen vedeksi, hiilidioksidiksi ja bakteerien biomassaksi. Orgaaniset jätekerääntymät poistuvat, ja mätänemisprosessin lakatessa myös rikkivedyn muodostuminen loppuu.

Mikrobeihin perustuva puhdistaminen on ympäristöystävällinen ratkaisu jätevesijärjestelmien haasteisiin, joita on perinteistesti pyritty ratkaisemaan vaarallisilla kemikaaleilla ja hapoilla. Nämä tuotteet aiheuttavat kuitenkin lukuisia ongelmia sekä käyttäjän terveydelle, ympäristölle, että viemäristön rakenteille, minkä lisäksi ne tarjoavat vain paikallisen ja väliaikaisen ratkaisun. ProtectPipen mikrobit toimivat ennaltaehkäisevästi ja turvallisesti, ja niitä on käytetty menestyksekkäästi muun muassa taloyhtiöiden, ravintoloiden, risteilyalusten, hammaslääkärien ja vedenpuhdistuslaitosten jäteongelmien ratkaisemisessa.

Tuottavuutta yrityksille, turvaa ympäristölle

Lainsäädännöllä on merkittävä vaikutus teollisuuden eri alojen ympäristöystävällisten toimintamallien kehittämiseen. Esimerkiksi laivayhtiöiden on nyt tehokkaasti ratkaistava orgaanisen jätteen aiheuttamat ongelmansa, sillä International Maritime Organizationin päätös Itämeren erityisaluestatuksesta tulee voimaan 2019-21. Päätöksellä kielletään risteilylaivojen käymäläjätevesien päästäminen käsittelemättöminä mereen, mikä on merkittävää, sillä tällä hetkellä useat suuret laivayhtiöt päästävät jätevettä Itämereen käsittelemättömänä noin 22 kilometrin päässä rannasta. Päätöksestä seuraa kuitenkin lisäpaineita laivojen, satamien, kunnallisten viemäriverkostojen ja vedenpuhdistuslaitosten jätevedenpuhdistuskyvylle.

ProtectPipe uskoo, että tuottavuuteen yhdistettynä ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys voidaan tehdä houkuttelevaksi yrityksille entistä laajemmin. Mikrobeihin perustuvalla puhdistuksella saavutetaan merkittäviä säästöjä, kun toiminta tehostuu, rakenteiden käyttöikä pitenee, huoltokustannukset laskevat, satama- ja jätevesimaksut laskevat sekä asiakastyytyväisyys kasvaa. Yksityishenkilöille ja taloyhtiöille houkuttelevaa on viemärihajuista ja tukoksista eroon pääsemisen lisäksi korjausvelan pieneneminen huoltotarpeiden vähentyessä ja putkiremontin tarpeen lykkääntyessä jopa kymmenillä vuosilla.

Mikrobipuhdistuksella on lukuisia käyttömahdollisuuksia ja merkittävä maailmanlaajuinen markkinapotentiaali. Ensimmäisenä tilikautenaan ProtectPipe teki liikevaihtoa lähes 500 000 euroa ja kuluvalla toisella tilikaudella liikevaihto ylittää 2 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 liikevaihtotavoite on 10 miljoonaa euroa. Jokainen asiakkaamme tuottaa puhtaampaa jätevettä, vähentää materiaalien kulutustaan ja haitallisten kemikaalien käyttöään, sekä sijoittaa ympäristöystävällisen teknologian tulevaisuuteen.

Lisätietoja: www.protectpipe.fi

Facebook: www.facebook.com/ProtectPipe

Yhteydenotot:

Hallintojohtaja Hannu Keränen, ProtectPipe Oy

sähköposti hannu.keranen(@)protectpipe.fi, puhelin 0503210844

Artikkelin on kirjoittanut Elsa Marttinen, ProtectPipe Oy

 På svenska


Lue seuraava artikkeli: Turvakate – ekologinen vaihtoehto leikkialueille »