Puurakentaminen

A city view with wooden architecture.

Case - Julkaistu 19.6.2014

Ennen vanhaan Skandinaviassa rakennettiin paljon puukaupunkeja. Paloturvallisuus ei kuitenkaan vielä tuolloin ollut hyvä, ja suuret tulipalot, kuten Turun palo vuonna 1827, polttivat kokonaisia kaupunkeja maan tasalle. Sitten 1800-luvun, paloturvallisuus- ja puurakentamistekniikka ovat kehittyneet huomattavasti ja nyt eri puolilla Suomea on käynnissä suuriakin puurakennushankkeita. Kuvan puukortteli nousee Helsingin Jätkäsaareen 2014–2016.

Puukerrostalojen palotekninen suunnittelu ja siihen liittyvät määräykset ovat Suomessa erittäin tarkkoja. Esimerkiksi ristiinliimattu massiivipuu, CLT, on paloturvallinen rakennusmateriaali. Massiivipuu hiiltyy mutta ei pala, ja sen käyttäytyminen mahdollisessa palotilanteessa on hyvin ennakoitavissa. Lisäksi rakennusten uusien palomääräysten mukaan kaikki Suomeen rakennettavat puukerrostalot palosuojataan huoneistokohtaisesti sprinklaamalla eli niihin asennetaan automaattinen vesisammutusjärjestelmä. Hyvän paloteknisen suunnittelun ansiosta puukerrostalot ovat erittäin turvallisia.

Myös asenne puurakentamista kohtaan on muuttumassa mm. vastuullisuusajattelun lisääntyessä. Puu on ainoa uusiutuva rakennusmateriaali, joka soveltuu käytettäväksi kantavana rakenteena suurissakin kohteissa. Puurakennusten hiilijalanjälki on huomattavan pieni, sillä kasvuvaiheessa puuhun sitoutuu paljon hiiltä.

Puukerrostalohankkeita on käynnissä eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Helsingin Jätkäsaareen on nousemassa iso puukerrostalokortteli, jonka talot ovat kahdeksankerroksisia. Jyväskylään on rakenteilla 8-kerroksinen puukerrostalo ja Seinäjoelle valmistui vuoden 2014 alussa 6-kerroksinen puukerrostalo. Näissä hankkeissa käytetään rakennusmateriaalina Stora Enson CLT-massiivipuulevyihin ja tilaelementteihin perustuvaa runkojärjestelmää, joka on erittäin nopea asentaa. Kun sisäverhoilua myöten valmiit tilaelementit valmistetaan kuivassa tehdasympäristössä ja asennetaan paikalleen nopeasti, rakenteet eivät altistu sään vaikutuksille. Lyhyt rakennusaika nopeuttaa rakennusten käyttöönottoa.

Puukerrostalotutkimus 2012 -kyselyn mukaan yli 100 000 suomalaisperhettä harkitsee muuttoa puukerrostaloon. Puurakennuksia pidetään tunnelmaltaan lämpimänä ja niissä on hyvä akustiikka ja ilmankosteus. Lisäksi puisilla huoneilla voi olla muitakin etuja. Itävaltalaiset ovat tutkineet männyn uuteaineita ja havainneet, että ihminen kokee ne miellyttävinä. Puisessa tilassa oleskelun on todettu tasaavan verenpainetta. Uuteaineita haihtuu niin luonnontilaisista männyistä kuin sahatavarastakin, siis myös puutalon seinistä.

Teksti ja kuvat ovat metsäalan esittelysalkun infokorteista ja ne on toteutettu yhteistyössä koko metsäalan yhteisen Metsä puhuu -tulevaisuushankkeen ja metsäalan yritysten kanssa. Salkku erilaisine näytteineen on nuorison itse ideoima tapa esitellä monipuolista toimialaa. Salkkua on jaettu yläkouluihin metsäalan kouluvierailuilla. Lisätietoja salkusta ja kouluvierailuista: vilma.issakainen(@)smy.fi ja anne.kettunen(@)forestindustries.fi.


Aihetunnisteet: case, esittelysalkku, puurakentaminen

Lue seuraava artikkeli: Elintarvikepakkaus »