Puusilta istuu suomalaiseen maisemaan

Vihantasalmen puusilta.

Case - Julkaistu 9.8.2017

Puusta rakennetut sillat ovat yhä harvinaisuus Suomen maanteillä siitäkin huolimatta, että niiden valmistukseen liittyy merkittäviä etuja.

Suomen suurin yksityinen puunjalostusyhtiö Versowood on valmistanut puusiltoja kotimaan markkinoille 1970-luvulta lähtien. Suomalaisesta A-luokan painekyllästetystä liimapuusta ja sahatavarasta valmistetut sillat ovat visuaalisesti näyttäviä ja soveltuvat monenlaiseen käyttöön, aina puistojen kävelysilloista monen kymmenen metrin hiihtosiltoihin ja valtatiesiltoihin. Puusillat ovat siltarakentamisessa toistaiseksi silti enemmän poikkeus kuin sääntö.

Siltoja valmistuu Versowoodin Vierumäen yksikössä muutamia kymmeniä vuosittain. Menekkiä olisi enemmänkin, mikäli siltarakentamisen tahtotilaa saataisiin käännettyä betonista myös puuhun. Toinen puusiltojen rakentamista rajoittava tekijä liittyy suunnitteluosaamiseen. Suunnittelu on siltarakentamisen kriittisin vaihe, sillä puusillat ovat monesti yksilöllisiä erikoisratkaisuja, jotka vaativat suunnittelijaltaan erityisosaamista. Tällä hetkellä maassa on vain muutamia puusiltarakentamiseen perehtyneitä suunnittelijoita ja osaamispohja on ohut.

Esimerkillisen paljon puusiltoja on Espoossa, jossa on käynnissä puurakentamisen edistämisohjelma. Siellä puusiltoja on viime vuosina rakennettu 1–3 vuodessa ja vuonna 2017 toteutuksen alla on kuusi siltaa. Puusiltoja on toteutettu aiemmin puistoraiteille, ulkoilureiteille tai pienen vesistön ylitykseen, mutta nyt suunnitteillaan puuvaihtoehtoa myös ajoneuvoliikenteen sillaksi. Kokemuksen mukaan puusillat sopivat hyvin ympäristöönsä. Etuna betonisiltoihin on erityisesti niiden nopea asennettavuus.

Puulla on syynsä

Versowoodin tyyppisilloissa puinen kansirakenne on valmiiksi suunniteltu. Tyyppisilloilla on liikenneviraston käyttölupa, joten ne soveltuvat sekä yleisiksi tiesilloiksi että valtionavustusta saaviksi yksityistiesilloiksi ajoneuvo- ja kevyen liikenteen käyttöön.

Hyvinkään Otavantien silta kesällä.
Hyvinkään Otavantien silta

Puusilta ei tarvitse massiivisia perustuksia, mutta on siitä huolimatta erittäin kantokykyinen. Keskimääräinen jänneväli ajoneuvoliikenteen silloissa on noin 20 metriä ja palkkien maksimipituus 40 metriä. Tätä pidemmät sillat toteutetaan useampiaukkoisena. Siltaelementit valmistetaan kontrolloiduissa olosuhteissa tehtaalla, ja ne läpikäyvät tarkan laadunvarmistuksen kaikissa työvaiheissa. Puusiltojen etuja ovat nopea asennus ja hyvä työstettävyys asennusvaiheessa sekä kilpailukykyinen hinta muihin materiaaleihin verrattuna.

Sillat toteutetaan kokonaispalveluna suunnittelusta asennukseen. Tyypillisessä tapauksessa uusitaan jo olemassa oleva silta. Versowood vastaa sillan suunnittelusta tarvittaessa perustuksista ylöspäin tai tarkistaa jo tehdyt suunnitelmat. Osien valmistus ja kasaus tapahtuu Vierumäellä, josta valmis silta kuljetetaan kokonaisena tai muutamassa osassa työmaalle. Valmis silta nostetaan ja asennetaan paikoilleen yleensä päivässä. Joissain kohteissa silta kootaan vasta työmaalla, jolloin paikalle toimitetaan esivalmistellut osat.

Aktiivista tuotekehitystä

Oikein suunnitellun ja vesieristetyn puusillan kestävyys on verrattavissa betonisiltaan. Suunnittelukäyttöikä on 50 vuotta, mutta säännöllisesti tarkastetut sillat kestävät tätäkin pidempään. Tarkastus, jonka yhteydessä etsitään ja korjataan esimerkiksi asfaltin kulumat ja huolletaan pintoja, suositellaan tehtäväksi noin viiden vuoden välein.

Versowood tutkii, kehittää ja testaa siltoja sekä uusia ratkaisuja jatkuvasti. Siltakaiteen kiinnityksen kestävyys on hiljattain todennettu simuloiduin törmäystestein, ja tuotekehitysosasto työskentelee parhaillaan muun muassa siltojen pitkäaikaiskestävyyden kasvattamiseksi nykyisestä.

Alkuvuonna 2017 Liikennevirasto myönsikin Versowoodille Hyvä idea -tunnustuksen elementtityyppisiltojen pitkäjänteisestä kehitystyöstä. Tunnustuksen perusteluissa sanotaan muun muassa seuraavaa: ”Palkitut yritykset ovat tuoneet tienpidon markkinoille uusia nykyaikaisia tyyppisiltoja, joiden esivalmistusaste on hyvä ja ne voidaan asentaa nopeasti.” Sillanrakentamisen Hyvä idea -tunnustus myönnetään vuosittain yhdelle tai useammalle yritykselle, jonka ideaa, tuotetta tai palvelua käytettäessä Liikennevirasto tai ELY-keskukset säästävät hankkeissaan selvää rahaa tai aikaa.

Siltaratkaisut Versowoodin sivuilla.

Yhteydenotot:

Jaakko Huotari, myyntipäällikkö, puusillat ja meluaidat, Versowood Group Oy
sähköposti jaakko.huotari(at)versowood.fi, puhelin 045 352 4634  

Artikkelinkirjoittaja on Johanna Autiomaa, Autiomaa Oy


Aihetunnisteet: case, puu, puurakentaminen, sillat

Lue seuraava artikkeli: Metsä Woodin Plan B luo näkökulmia puurakentamisen mahdol... »