Ranska julkisti biotalousstrategian: uutta pöhinää biopohjaisten tuotteiden käytölle

Blogi - Julkaistu 1.3.2017

Ranskan biotalousstrategia hyväksyttiin 18.1.2017 hallituksen istunnossa. Suomalaisillekin toimijoille biotalousstrategia avaa uusia mahdollisuuksia, sillä biotalous tulee nostamaan profiiliaan Ranskassa ja suomalainen osaaminen täydentää hyvällä tavalla ranskalaista osaamista. Suomea arvostetaan jo nyt Ranskassa biotalouden kärkimaana mm. Alankomaiden, Yhdysvaltojen, Saksan ja Ison-Britannian ohella ja erityisesti metsäbiotalouden osaamisessa Suomea pidetään usein esimerkkimaana.

Ranskan biotaloussektori on hyvin mittava. Ranska on Euroopan johtava maatalousmaa, ja kaiken kaikkiaan biotalous työllistää 1,7 miljoonaa henkilöä ja vuotuinen liikevaihto on yli 300 miljardia euroa. Ranskassa toimii useita bioalan ja bioteknologian huippuyrityksiä ja tutkimus- ja kehitystoiminta on merkittävää.

Ranskan biotalousstrategia linkitetään vahvasti ilmastonmuutokseen ja Pariisin ilmastoneuvottelujen tuloksiin. Siinä on kuitenkin haluttu myös nostaa vahvasti esille, että biotalous on paitsi ratkaisu ilmastonmuutoskysymyksiin, myös suuri taloudellinen mahdollisuus Ranskan kaltaiselle maalle, jossa biomassapotentiaali on erittäin vahva. Asiakirja painottaa, että kyseessä on muutos koko yhteiskunnallisessa ajattelussa ja että sen tulee tapahtua koko EU:n tasolla.

Kaikki biotalouden sektorit kattava strategia

Ranskan biotalousstrategian kansi.

Ranskan biotalousstrategia on hyvin kattava ja siinä mielessä samanhenkinen kuin Suomen biotalousstrategia. Se ei keskity pelkästään maatalousbiotalouteen, vaan nostaa vahvasti esille myös metsiin perustuvan biotalouden, sinisen biotalouden, biojätteiden käytön, energiakysymykset ja ekosysteemipalvelut. Strategia nostaa esille myös proteiiniomavaraisuuden kasvattamisen tarpeen. Energiakysymyksissä nimenomaan puuenergian käytön lisääminen mainitaan useaan otteeseen.

Strategiassa nostetaan prioriteeteiksi seuraavat alueet: Biomassan kestävän käytön lisääminen, huomioiden siihen liittyvät ympäristökysymykset sekä biomassan käytön optimointi, jotta kyetään vastaamaan kysyntään sekä elintarviketuotannon että muun tuotannon osalta.

Ranska aikoo ottaa käyttöön kansallisen biomassan käyttöstrategian (SNMB, stratégie nationale de mobilisation de la biomasse), joka jakautuu myös alueelliselle tasolle (SRN, schémas régionaux biomasse). SNMB:n tulee paitsi hallinnoida Ranskan kansallisen biomassan käyttöä, myös arvioida tarvetta ulkomaisen biomassan tuontiin.

Ranskan biotalousstrategia painottaa myös biopohjaisten tuotteiden ympäristövaikutusten arvioinnin tärkeyttä. Biotalousstrategia listaa neljä kohtaa biotalouden ympäristövaikutusten arvioinnissa:

  1. Vaikutukset hiilidioksidin sidontaan.
  2. Biomassan käytön tehokkuus.
  3. Ekosysteemipalvelut ja maisemien ylläpito.
  4. Biojätteiden, sivuvirtojen ja kierrätettävyyden huomioiminen.

Mahdollisuuksia myös suomalaiselle osaamiselle

Suomalaisille toimijoille Ranskan biotalousstrategia tarjoaa markkinamahdollisuuksia esim. biomassojen identifiointiin ja niiden käytön optimointiin liittyen. Biopohjaisten tuotteiden käytön kasvu tullee lähivuosina olemaan Ranskassa hallituksen tavoitteena, tulevien vaalien tuloksesta riippumatta, ja siitä kasvusta voi Suomikin hyötyä. Tarvetta tulee väistämättä olemaan myös tuonti-biomassalle ja innovatiivisille ulkomaisille ei-fossiilisille vaihtoehdoille.

Jos olet kiinnostunut Ranskan biotalousstrategian tuomista mahdollisuuksista, ole yhteydessä minuun. Kerron mielelläni lisää.

Kirjoittaja Jertta de Mazières toimii maa- ja metsätalouden erityisasiantuntijana Suomen suurlähetystössä Pariisissa.

Yhteydenotot: Sähköposti jertta.demazieres@formin.fi, puhelin +33 632633945

Ranskan biotalousstrategia on ladattavissa täältä

Ranskassa järjestetään vuonna 2017 biotalouteen liittyviä merkittäviä tapahtumia, joihin on vuosittain osallistunut useita suomalaisia toimijoita:

Plant Based Summit Lillessä 25.-27.4.2017

SINAL Exhibition – the Biobased Products and Solutions MeetingChâlons-en-Champagnessa 30.-31.5.2017, Tapahtuma tarjoaa tänäkin vuonna suomalaisille edullista pakettihintaa osallistumiselle. Viime vuonna Suomi oli tapahtuman kunniavierasmaa. SINAL-tapahtumaan liittyen voi olla yhteydessä tapahtuman lomakkeissa esitettyyn osoitteeseen tai Jertta de Mazièresiin.  

Lisäksi biotalous tulee olemaan vahvasti esillä sekä Pariisin kansainvälisessä maatalousnäyttelyssä SIAssa 25.2.-5.3.2017,  että 26.2.-2.3.2017 pidettävässä kansainvälisessä maatalouskonenäyttelyssä SIMAssa.


Lue seuraava artikkeli: Kiertotaloudelle paistaa Naantalin aurinko »