Sellu muuttuu langaksi kansainvälisen tekstiiliteollisuuden tarpeisiin

Pulp yarn.

Case - Julkaistu 26.11.2015

Spinnova Oy:n teknologialla valmistetaan sellusta lankaa ilman monimutkaisia välivaiheita. Teknologialla on mahdollisuuksia mullistaa sekä tekstiili- että metsäteollisuutta. Arvioiden mukaan suomalaista puuta voitaisiin käyttää kestävästi huomattavasti nykyistä määrää enemmän. Käyttämällä Spinnovan uutta teknologiaa voitaisiin esimerkiksi 20-30 miljoonalla puukuutiolla korvata noin 20 prosenttia koko maailman puuvillan tuotannosta.

Tällä hetkellä laajemmin käytössä olevien tekstiiliteollisuuden tarpeisiin soveltuvien lankojen tuotantotavat ovat ympäristön kannalta hyvin ongelmallisia. Esimerkiksi puuvillan viljely on erittäin vesi-intensiivistä ja vain alle 30 prosenttia puuvillasta tuotetaan alueilla, joilla vettä on luontaisesti riittävästi saatavilla. Muilla viljelyalueilla joudutaan turvautumaan keinokasteluun, joka lisää merkittävästi mm. maa-alueiden eroosiota ja köyhdyttää pohjavesivarastoja. Seurauksena on, että menetämme yhä kiihtyvään tahtiin ruoan tuotantoon soveltuvia maa-alueita ja pohjavesivarantoja.

Suurin osa maailman tekstiili- ja lankateollisuudesta pohjautuu öljypohjaisiin tuotteisiin kuten nailon- ja polyesterilankoihin. Nämä langat eivät ole biohajoavia ja niiden valmistus tuottaa runsaasti typen oksideja, jotka ovat yli 300 kertaa hiilidioksidia pahempia kasvihuonekaasuja. On selvää, että tulevaisuudessa luonnonvarat eivät riitä öljypohjaisten tuotteiden valmistamiseen nykyisessä mittakaavassa.

Kolmas merkittävä tekstiiliteollisuuden ala on Man Made Cellulose (MMC) -kuidut, kuten viskoosi- ja modalkuidut. Ne ovat puupohjaisia, mutta niiden valmistuksessa käytetään useita ympäristölle vaarallisia kemikaaleja. Näiden kuitujen sovellusmahdollisuuksia rajoittaa myös tuotantoprosessin kalleus.

Nykyään tekstiilien kierrätysaste on globaalisti vain noin 5-8%. Muuttuva lainsäädäntö asettaa kuitenkin yhä lisääntyvää painetta kierrätysasteen nostamiselle ja uusien entistä ympäristöystävällisempien ja helpommin kierrätettävien materiaalien kehittämiselle.

Hämähäkiltä esimerkkiä suutinteknologian kehittämiseen

Spinnova Oy:n käyttämän uudenlaisen kuitulankateknologian kehittäminen lähti liikkeelle kansainvälisestä tutkimuksesta, joka liittyi nanoselluloosan ominaisuuksiin ja hämähäkin seitin valmistamiseen. VTT:llä alkunsa saanut uusi teknologia perustuu langan raaka-aineen ominaisuuksien ja suuttimen muodon optimointiin. Tämä mahdollistaa kuitujen häiriöttömän virtauksen erittäin pienen suuttimen läpi. Suuttimessa kuidut kääntyvät virtauksen mukaisesti ja sitoutuvat toisiinsa lujaksi kuituverkostoksi. Tuloksensa syntyy kestävää ja ohutta lankaa.

Kuitulankateknologiaa voidaan soveltaa muihinkin pitkäkuituisiin, myös synteettisiin, raaka-aineisiin. Sellusta on jo pitkään valmistettu muun muassa viskoosia ja muita MMC laatuja. Näissä menetelmissä puukuitu pilkotaan ensin polymeereiksi monimutkaisilla, kalliilla ja ympäristöä kuormittavilla kemiallisilla prosesseilla. Spinnovan ainutlaatuinen teknologia mahdollistaa langan kehräämisen suoraan puukuidusta ilman kemiallista käsittelyä. Valmistettava materiaali on kokonaan luonnonkuitua ja käytettävät lisäaineet ovat ympäristöystävällisiä. Lopputuotteena syntyvä lanka on siten täysin kierrätettävissä.

Uusi teknologia voi mullistaa teollisuuden aloja

Spinnova voitti vuoden 2015 alussa työ- ja elinkeinoministeriön järjestämän kansainvälisen biojalostamokilpailun. Palkintoraadin mukaan Spinnovan innovaatio edustaa läpimurtoteknologiaa, jolla on mahdollisuudet mullistaa sekä tekstiili- että metsäteollisuutta. Metsäteollisuudella on pohjoismaissa hyödyntämätöntä potentiaalia, jota voidaan käyttää uuden tekstiilikuidun raaka-aineena ja toisaalta tekstiiliteollisuudessa on globaalista väestönkasvusta ja ympäristön suojelusta johtuen suuri tarve uusille teknologioille.

Spinnova on kerännyt alkupääomaa 1,95 miljoonaa euroa. Sijoittajina ovat itävaltalainen tekstiilikuitujen valmistaja Lenzing AG, VTT Ventures Oy, Besodos Investors Oy sekä yksittäisiä suomalaisia pääomasijoittajia.

Tutkimustyö jatkuu

Tällä hetkellä Spinnova kehittää omassa pilotointiympäristössään langan tuotantoprosessia ja sen ominaisuuksia vastaamaan teollisia vaatimuksia. Menetelmän skaalaus teolliseen mittakaavaan aloitetaan lähitulevaisuudessa.

 

Artikkelin kirjoittaja ja lisätietojen antaja:

Janne Poranen, Spinnova Oy
CEO, Founder 
puh. 0400 138 711
email: janne.poranen(at)spinnova.fi

www.spinnova.fi

 

Julkaistu 26.11.2015

 


Aihetunnisteet: biojalostamo, case, puu, sellu, tekstiilit

Lue seuraava artikkeli: Kuusesta saadaan suojaavia ja hoitavia ainesosia myös ihmis... »