Sellu

Metsä Group's pulp factory.

Case - Julkaistu 19.6.2014

Paperi-, kartonki- ja selluteollisuus on jo pitkään kattanut noin kaksi kolmannesta Suomen metsäteollisuuden arvosta. Suuri osa tuotannosta myydään ulkomaille. Viidennes Suomen vientituloista tuleekin metsäteollisuudesta. Alaa ei turhaan kutsuta Suomen viennin kivijalaksi.

Ennen kuin puusta tehdään paperia tai kartonkia, sen kiinteä rakenne rikotaan massaksi eli selluksi. Tehtaalle tulevat puut kuoritaan ja haketetaan, minkä jälkeen hake keitetään kemikaaliliuoksessa. Tällöin puukuituja sitovat side- ja liima-aineet liukenevat ja hake muuttuu massaksi. Keiton jälkeen ruskea massa pestään ja valkaistaan useammassa vaiheessa. Valkaisun jälkeen sellu kuivataan ja ylimääräinen vesi haihdutetaan. Kuivattu sellu leikataan arkeiksi ja pinotaan paaleiksi, jotka yhdistetään isommiksi 1 000 tai 2 000 kilon kuljetusyksiköiksi. Puun matka hakekasoilta selluksi kestää noin 16 tuntia.

Havupuiden kuidut ovat pitkiä ja antavat paperille lujuutta. Lehtipuiden lyhyistä kuiduista tulee hyvin tasaista, paino-ominaisuuksiltaan hyvää paperia ja kartonkia.

Sellun valmistusprosessissa puut hyödynnetään tehokkaasti. Sellutehtailla puusta syntyy kuidun lisäksi mäntyöljyä, tärpättiä, sähköä ja höyryä. Sellutehdas tuottaa puuperäistä bioenergiaa, ja sitä riittää oman tarpeen lisäksi myytäväksi esimerkiksi lähiympäristön asukkaille ja valtakunnan verkkoon. Metsäteollisuus on ylivoimaisesti suurin bioenergian tuottaja Suomessa.

Prosessissa käytettävät kemikaalit ja vesi kierrätetään tehokkaasti ja käytetään uudelleen selluprosessin eri vaiheissa. Moneen kertaan kierrätetty jätevesi puhdistetaan lopulta sellutehtaan biologisella jätevedenpuhdistamolla. Puhdistamolla pienennetään vesien ravinnekuormitusta ja happea kuluttavien aineiden määrää. Näin estetään vesien rehevöitymistä ja hapenpuutetta.

Tuotesalkusta *) löydät postikortin, joka on tehty Metsä Groupin Rauman tehtaan sellusta.

*) Teksti ja kuvat ovat metsäalan esittelysalkun infokorteista ja ne on toteutettu yhteistyössä koko metsäalan yhteisen Metsä puhuu -tulevaisuushankkeen ja metsäalan yritysten kanssa. Salkkua on jaettu yläkouluihin metsäalan kouluvierailuilla. Lisätietoja salkusta ja kouluvierailuista: vilma.issakainen(@)smy.fi ja paavo.lyytikainen(@)forestindustries.fi.


Lue seuraava artikkeli: Kartonki »