Suomalainen Benella Kirjolohi syö kasvispainotteisesti ympäristöä säästäen

Benella rainbow trouts swimming.

Case - Julkaistu 7.12.2015

Suomalaisen kalankasvatuksen pitkäaikainen haaste on ollut kotimaisen kirjolohen erilaistaminen kansainvälisestä massatuotteesta eli lohesta. Raisioaquan lanseeraama Benella-brändi tekee kotimaisen kirjolohen erityispiirteitä ja mittavaa tuotekehitystyötä tunnetuiksi. Benella Kirjolohen taustalla on ruokintakonsepti, jossa rehuraaka-aineiden käyttö ja sulavuus optimoidaan kirjolohen kasvatuksen eri vaiheissa. Uudella ruokintatavalla kalaperäisen raaka-aineen osuutta kasvatuksessa pystytään ratkaisevasti vähentämään ja vesistöjen fosforikuormitusta pienentämään. Samanaikaisesti tuote optimoidaan myös kuluttajan sydänterveyden kannalta.

Benella perustuu vahvasti monitieteisen tutkimuksen, osaamisen kehittämisen ja yhteistyöverkoston tukijalalle. Matkan varrella hihoja ovat käärineet myös tutkijat Luonnonvarakeskuksesta, Turun yliopistolta sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Benella Kirjolohessa yhdistyvät terveellisyys ja ympäristöystävällisyys.

Terveellisyys- ja ympäristönäkökulmat samassa paketissa

Kalanrehujen energialähteenä on perinteisesti käytetty merikaloista saatavaa kalaöljyä. Raisioaquan uudessa ruokintakonseptissa kalaöljy on pystytty suureksi osaksi korvaamaan kotimaisella rypsiöljyllä. Tällä merkittävällä uudistuksella pystytään sääsKirjolohi hopeatarjottimella.tämään merien hupenevia kalavaroja. Nyt kalaöljypitoisempaa rehua käytetään vasta kalankasvatuksen loppuvaiheessa. Näin varmistetaan, että syötävään kalaan kertyy riittävästi ihmisen sydän- ja verisuoniterveyttä edistäviä omega-3-rasvahappoja (EPA ja DHA). Benella-ruokintakonsepti turvaa suositellun ihmisen sydänterveydelle edullisen omega-3-rasvahappojen saannin, kun kalaa syödään suositusten mukaisesti kahdesti viikossa.

Benella Kirjolohien rehu sisältää myös aiempaa vähemmän fosforia. Kalaviljelyn vesistöihin kohdistuva fosforikuormitus pienenee uuden rehukonseptin myötä 26 prosentilla (RKTL 2008). Rehuun lisättävä fytaasientsyymi parantaa kasviraaka-aineiden käytettävyyttä: fosforin sulavuus paranee, jolloin yhä suurempi osuus jää kalan hyödynnettäväksi.

Kansanterveyden, kansantalouden ja ympäristön kannalta myönteiset näkymät

Suomalaisen kalankasvatuksen kestävä kehittyminen luo osaltaan edellytyksiä vesivaroihin perustuvalle siniselle kasvulle. Kehittyminen vaatii yritysten, viranomaisten ja tutkimuksen verkostoja ja yhteistyötä. Benella on esimerkki siitä, miten monitieteisestä tutkimuksesta edetään monien vaiheiden jälkeen tuotteeksi, joka hyödyttää potentiaalisesti koko arvoketjua. Kannattava arvoketju on kilpailukykyinen ja pystyy kehittymään edelleen.

Benella Kirjolohi vastaa kuluttajatarpeeseen hyvänmakuisesta, ympäristöystävällisestä ja terveellisestä elintarvikkeesta. Kotimaiselle kasvatetulle kirjolohelle myönnetty WWF:n vihreä valo ja Benellalle myönnetty Sydänmerkki ovat vahvoja signaaleja siitä, että kalatalousala on oikealla tiellä.

 

Lisätietoja artikkelin kirjoittajalta:

Susanna Airaksinen, tuotepäällikkö, Raisioaqua, Raisioagro Oy
Puh. 040 513 9194 sähköposti: susanna.airaksinen@raisio.com

 

www.benellakala.fi
www.raisioagro.com

 

Julkaistu 7.12.2015


Lue seuraava artikkeli: Frantsila - hyvinvointia luonnosta »