Aihesana: ilmasto

EU:n ympäristöministerit käsittelevät ilmastopakettia – agendalla päästökauppa, autojen päästörajat ja LULUCF-asetus

Toimituksen valintaUutinen

EU:n ympäristö- ja ilmastoministerit kokoontuvat 28. kesäkuuta Luxemburgiin, missä ministerit neuvottelevat EU:n ilmastopaketista eli 55-valmiuspaketista.…

Raportti arvioi vihreän siirtymän rahoitusta kasvupolitiikan osana

Toimituksen valintaUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriön 23.6.2022 julkistama raportti arvioi vihreän siirtymän kansainvälisen ja kansallisen rahoituksen kehitystä tulevina…

Ministeri Kurvinen: EU:n luonnon tilan parantamista koskevassa lainsäädäntöehdotuksessa tärkeitä joustoja turvepeltojen ennallistamiselle

Puu ja metsäUutinen

Euroopan komissio on tänään julkaissut lainsäädäntöehdotuksen luonnon tilan parantamisen tavoitteista. Aloitteessa on kyse laajamittaisesta elinympäristöjen…

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu keskustelemaan ilmastonmuutokseen sopeutumisesta

Toimituksen valintaUutinen

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu 16. kerran keskiviikkona 8. kesäkuuta 2022. Kokouksen aiheena on ilmastonmuutokseen sopeutuminen.…

Lausunnoilla olevaa luonnosta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi on täydennetty skenaariolaskelmilla

Suomi kehittääUutinen

Luonnonvarakeskuksen skenaariotarkastelun mukaan maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman luonnoksen toimenpiteillä saataisiin vuoteen 2035 mennessä 4,7 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin suuruinen…

Hiili-euro-ohjelma linjaa toimet maatalouden päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi

RuokaUutinen

Viljelijällä on oltava entisiin toimintatapoihin nähden selkeä mahdollisuus parempaan tuottavuuteen ja taloudelliseen tulokseen päästöjä vähentäen,…

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman luonnos lausuntokierrokselle

Suomi kehittääUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää 14.4.‒18.5.2022 lausuntoja valmistelutyöryhmän luonnoksesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi (MISU). Koko maankäyttösektorin kattava ilmastosuunnitelma…

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä: Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmassa huomioitava monipuolisesti oikeudenmukaisuus

Toimituksen valintaUutinen

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskusteli tiistaina 22. maaliskuuta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta. Keskustelussa nousivat esiin erityisesti oikeudenmukaisuuden kokonaisvaltainen…

Hallitus päätti edistää hiilimarkkinoiden syntymistä markkinapilottien avulla

Luonnon palvelutUutinen

Hallituksen ilmastopoliittinen ministerityöryhmä sopi 17.3.2022 toimista, joilla Suomi puolittaa taakanjakosektorin päästönsä vuoteen 2030 mennessä ja…

IPCC:n raportti: Ilmastonmuutos on vaikuttanut vakavalla tavalla luontoon ja ihmisiin – vaikutukset jakautuvat epätasaisesti

Toimituksen valintaUutinen

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC toteaa 28. helmikuuta 2022 julkaisemassaan raportissa, että ilmastonmuutos on uhka ihmisten hyvinvoinnille.…

MMM rahoittaa 19 uutta Hiilestä kiinni -kehittämishanketta yhteensä 7,3 miljoonalla eurolla

Suomi kehittääUutinen

Uusissa Hiilestä kiinni -hankkeissa kehitetään ja pilotoidaan maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön alueellista ja…

Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskeva kansallinen suunnitelma päivitetään – MMM asetti valmistelua varten laajapohjaisen työryhmän

Suomi kehittääUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on asettanut työryhmän kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman valmistelua varten. Eri hallinnonalojen edustajista…

Eduskunnalle U-kirjelmä komission esityksestä uudeksi LULUCF-asetukseksi

Toimituksen valintaUutinen

Valtioneuvosto toimitti 30.9.2021 eduskunnalle U-kirjelmän Euroopan komission ehdotuksesta uudeksi maankäyttöä, maankäytön muutoksia ja metsiä koskevaksi…

Lisää kasvis- ja kalaruokia ruokalistoille kokeiluin ja asiakkaita kuunnellen

RuokaUutinen

Kevään 2021 aikana useiden koulujen oppilaille ja vanhemmille sekä hoivapalveluiden asiakkaille on tupsahtanut kyselyitä suosikkikasvisruoista…

Ruuankulutuksen ilmastokestävyyteen tähtäävä ilmastoruokaohjelma lausunnoille

RuokaUutinen

Ilmastoruokaohjelman tavoitteena on tukea yhteiskunnan reilua siirtymää kohti kestävää ruokajärjestelmää, niin että ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen…

Metsiin liittyviä näkökulmia käsitellään useissa kansallisissa strategioissa ja ohjelmissa – tavoitteena toimien yhteensovittaminen

Toimituksen valintaUutinen

Kansallisen metsästrategian (KMS) tavoitteita toteutetaan myös monien muiden kansallisten strategioiden ja ohjelmien kautta. On tärkeää,…