Aihesana: ilmasto

Tutkimus: Lisätoimia tarvitaan kaikilla sektoreilla ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseen

EnergiaUutinen

Skenaariolaskelmien perusteella Suomi ei saavuta hiilineutraalisuustavoitetta vuoteen 2035 mennessä nykyisillä ilmasto- ja energiapoliittisilla toimilla, vaan…

EU:n hiilirajamekanismia (CBAM) koskeva lakiluonnos lausunnolle

EnergiaUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja EU:n hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta.…

Ministeri Mykkäsen pyöreän pöydän keskusteluissa teollisten hiilinielujen mahdollisuudet suomalaisille yrityksille

EnergiaUutinen

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen kutsuu kokoon sarjan pyöreän pö…

Kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman päivitys lausuntokierrokselle

EnergiaUutinen

Suomen EU:lle toimitettavan kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman (NECP) päivitys on lähetetty lausuntokierrokselle.…

Ilmastonmuutoksen vaikutusten ennakointia ja niihin varautumista vahvistetaan MMM:n hallinnonalalla

Suomi kehittääUutinen

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tarkoittaa ilmastonmuutoksesta aiheutuvien riskien aktiivista ennakointia, ehkäisyä ja hallintaa. MMM:n hallinnonalalla…

Toimia puhtaan siirtymän vauhdittamiseksi: energia- ja ilmastostrategian sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu käyntiin

EnergiaUutinen

Energia- ja ilmastostrategiassa sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa tullaan linjaamaan toimista ilmastotavoitteiden edistämiseksi…

Vaikuttavuuskiihdyttämö kirittää maankäyttösektorin ilmastotoimia tutkimuksesta käytäntöön

Suomi kehittääUutinen

Maa- ja metsätalousministeriön ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivan toteuttama vaikuttavuuskiihdyttä…

Teknologian hyödyntämistä ja teknisen hiilensidonnan ratkaisuja tarvitaan EU:n vuoden 2040 ilmastotavoitteen saavuttamiseksi

EnergiaUutinen

Euroopan komissio julkaisi 6. helmikuuta vuoden 2040 ilmastotavoitetta koskevan kattavan tiedonannon sekä teollisen hiilenhallinnan tiedonannon.…

Toimialojen tiekartat kirkastavat energiasiirtymän vaihetta ja yritysten suunnitelmia kohti vähähiilisyyttä – päivitykset valmiita kesään mennessä

EnergiaUutinen

Toimialojen vähähiilisyystiekarttojen päivittäminen on vauhdissa. Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti 1.2.2024…

Luonnonvarakeskuksen päivitetty skenaariotarkastelu maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta on valmistunut

Puu ja metsäUutinen

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman täysimääräisellä toimeenpanolla saavutetaan tavoitellut vähintään kolmen…

MMM: Rahoitus 13 hankkeelle, jotka vievät käytäntöön Hiilestä kiinni -kokonaisuudessa tuotettua ilmasto-osaamista ja tietoa

Puu ja metsäUutinen
Metsämaisema.

Hankkeiden tavoitteena on saada ilmastotieto tehokkaammin käyttöön osaamisen kehittämisen, neuvonnan, koulutuksen ja…

Yritysten merkitys luontokadon hillitsemisessä ja luontopositiivisuuden lisäämisessä on kasvanut – haastetta ei ratkaista ilman yhteistyötä

Puu ja metsäUutinen

Kansainvälinen luonnonvaraverkosto kokoontui keskustelemaan Kunming-Montrealin biodiversiteettitavoitteiden toimeenpanosta. Yksityisen sektorin sitoumuksia havainnollistettiin rahoitusalan, konsultoinnin, ruokaketjun…

Työryhmä selvittänyt täydentäviä keinoja maankäyttösektorin nettonielujen vahvistamiseksi

Toimituksen valintaUutinen

Maankäyttösektorin selvitys- ja valmistelutyöhön asetetun virkatyöryhmän loppuraportin ensivedos on…

Luonnos kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman päivityksestä komissiolle

EnergiaUutinen

Suomi toimitti 30.6.2023 Euroopan komissiolle luonnoksen kansallisen integroidun energia- ja ilmastosuunnitelman (NECP) päivityksestä. Suomen suunnitelmaan&…

Hiilestä kiinni -hankkeissa tehdään vaikuttavaa ilmastotyötä – tuloksista hyötyä pitkälle tulevaisuuteen

Puu ja metsäUutinen

Hiilestä kiinni -kokonaisuudessa on tehty merkittävä satsaus ilmastokestävän maa- ja metsätalouden…

Suomi näyttää tietä maaperän ja hiilensidonnan tutkimuksessa – teemat ovat pinnalla EU-tasolla

Suomi kehittääUutinen

Suomi on kuluvalla hallituskaudella tehnyt merkittävän panostuksen ilmastokestäviin ratkaisuihin maankäyttösektorilla…