Aihesana: ilmastopolitiikka

EU:n maankäyttösektorin hiilinielutavoite vuodelle 2030 kiristyy

Puu ja metsäUutinen

Uusi LULUCF-asetus nostaa EU:n maankäyttösektorin nettonielutavoitteeksi 310 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin poistuman vuoteen 2030 mennessä. EU-alueen…

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä: Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmassa huomioitava monipuolisesti oikeudenmukaisuus

Toimituksen valintaUutinen

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskusteli tiistaina 22. maaliskuuta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta. Keskustelussa nousivat esiin…

HIISI-jatkoselvitys antaa vankan tietopohjan hallituksen ilmastosuunnitelmille ja niiden vaikutusarvioille

EnergiaUutinen

VTT:n 18.2.2022 julkaisema HIISI-jatkoselvitys esittää arviot hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisten päätösten riittävyydestä…

Suomi mukana Glasgow´n ilmastokokousta pohjustavassa IEA-COP26 Net Zero -energiahuippukokouksessa

EnergiaUutinen

Suomi osallistuu 31.3.2021 IEA-COP26 Net Zero -huippukokoukseen, jossa kirkastetaan toimia puhtaan energian siirtymän vauhdittamiseksi ja&…

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu keskustelemaan maankäyttösektorin ilmastotoimista

Toimituksen valintaUutinen

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu seitsemännen kerran torstaina 11.3. Kokouksen aiheena on maankäyttö…

Kiertotalousohjelma ehdottaa toimia ympäristö- ja taloushaasteisiin – myös taittamaan ylikulutusta

Toimituksen valintaUutinen

Kiertotalouden strategisen ohjelmaehdotuksen laatinut työryhmä esittää tavoitteet ja keinot, joilla kiertotaloudesta tehdään Suomen…

Tutkimus tuuppaa kohti ilmastokestävää maa- ja metsätaloutta

Puu ja metsäBlogi

Tavoite vähentää niin maataloussektorilta kuin maankäyttösektoriltakin laskettavia, maa- ja metsätaloudesta ja…

Maankäytön ilmastovaikutukset otetaan Suomessa vakavasti

Suomi kehittääUutinen

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC käsittelee uusimmassa raportissaan maankäyttöä suhteessa ilmastonmuutoksen hillintään ja…

Uuden energiateknologian suuriin demohankkeisiin haettavana 40 miljoonaa euroa

Puu ja metsäUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut uuden energiateknologian suurten demonstraatiohankkeiden investointitukien haun vuodelle 2019. Tänä…