Aihesana: julkiset hankinnat

Hallitus esittää: julkisista hankinnoista vastuullisempia ja laadukkaampia

Toimituksen valintaUutinen

Hallitus uudistaa hankintalakia toista kertaa tällä hallituskaudella. Nyt esitettävät muutokset keskittyvät muun muassa ympäristönäkökulmien, laadun…

KEINO-osaamiskeskuksen toiminta uudistuu − painopisteinä vähähiilisyys, kiertotalous ja digitalisaation edistäminen

Suomi kehittääUutinen

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus, KEINO, jatkaa työtään kestävien ja innovatiivisten hankintojen edistämiseksi uusin…

Kotimaisista raaka-aineista valmistuu vastuullista kouluruokaa

RuokaUutinen

Millaista ruokaa paikkakuntasi kouluissa tarjotaan? Kouluruuan vastuullisuuden moniin eri vaatimuksiin vastataan, kun keittiöt hankkivat kotimaista,…

Periaatepäätös vastuullisista ruokahankinnoista hyväksytty

RuokaUutinen

Valtioneuvosto on 10.9.2020 hyväksynyt periaatepäätöksen valtioneuvoston yhteisestä hankintastrategiasta. Strategia on laadittu yhteistyössä julkisen sektorin hankkijoiden…

MMM järjestää twitter-debatin ruokahankinnoista

RuokaUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää perjantaina 11.9.2020 twitter-debatin, jossa keskustellaan Suomen ensimmäisestä kansallisesta hankintastrategiasta, vastuullisista ja…

Puurakentamisen kansalaisaloite on hyvällä asialla

RakentaminenBlogi

Puurakentamisen puolesta on tehty kansalaisaloite 28.2.2018 Suomen Sahayrittäjät ry:n toimesta. Kansalaisaloitetta voi käydä kannattamassa osoitteessa:…

Biotaloutta julkisiin hankintoihin

Suomi kehittääBlogi

15.11.2017 Meille biotalouden ja uusien liiketoimintamallien parissa toimiville tuttu mantra on, että yritykset tarvitsevat kotimaisia…