Aihesana: metsitys

Joutoalueiden metsitystuki päättyy – siirtymävaihetta koskeva hallituksen esitys lausuntokierrokselle

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta laiksi, jolla säädettäisiin metsitystukijärjestelmän päättymiseen liittyvästä siirtymävaiheesta. Lausuntoaika…

Metsitystuen tarkemmat ehdot vahvistettiin – haku avautuu maaliskuussa

Puu ja metsäUutinen

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jolla täsmennetään vuoden 2021 alussa voimaan tullutta metsitystukea koskevaa lakia tuen…

Laki metsitystuesta vahvistettiin – haku avautuu maaliskuussa

Puu ja metsäUutinen

Tasavallan presidentti on vahvistanut lain metsityksen määräaikaisesta tukemisesta. Laki tulee voimaan vuoden 2021 alusta ja…

Metsäkadon ehkäisy ja metsittäminen osana ilmastoratkaisua

Puu ja metsäBlogi
Maahan istutetaan pientä kuusentainta.

Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen saavuttaminen vaatii fossiilisten päästöjen vähentämisen ohella myös maa- ja metsätalouden ja…

Lakiesitys metsityksen tukemisesta etenee eduskuntaan

Puu ja metsäUutinen

Hallitus antoi tänään esityksen laiksi, jonka nojalla tuettaisiin joutoalueiden metsittämistä. Kyseessä on uusi tukijärjestelmä, joka…

Suomi esittää metsärahaston perustamista osaksi EU:n ja Afrikan välistä kumppanuus- ja investointiohjelmaa

Suomi kehittääUutinen

Kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n mukaan tehokkain keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on metsäkadon torjunta ja maailman metsäpinta-alan merkittävä…