Teollinen bioteknologia tarjoaa ratkaisuja biotalouden kasvuun

Case - Julkaistu 8.12.2015

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän selvityksen mukaan teollisen bioteknologian osaaminen tulisi ottaa huomioon kansallisen biotalousstrategian toteutuksessa.

Teollisella biotekniikalla tarkoitetaan solujen tai niiden osien hyödyntämistä teollisissa prosesseissa, kuten biopolttoaineiden, biokemikaalien tai elintarvikkeiden valmistuksessa. Ala on kansainvälisesti kasvava, ja sillä on merkittävä rooli tulevaisuuden bio- ja kiertotalouden mahdollistajana.

Selvityksen johtopäätöksenä esitetään, että teollisen bioteknologian saralla Suomella on vahvat kasvun edellytykset, mutta kasvun toteutuminen vaatii toimijoilta uusia toimintatapoja ja vahvempaa arvoketjuajattelua. Lisäksi alan kotimainen toiminta tulisi integroida osaksi teollisen biotekniikan globaalia toimintakenttää.

Suomi on ollut edelläkävijämaita teollisen biotekniikan kehityksessä, ja meillä on vahvoja teollisia toimijoita sekä kansainvälisesti korkeatasoista tutkimustoimintaa. Selvitys tarjoaa aineksia tähän saakka puuttuneen yhteisen vision rakennustyöhön ja asettaa askelmerkit alan kasvu-uralle. Selvityksessä esitellään Suomen teollisen bioteknologian kasvupolut ja konkreettisia toimenpiteitä yhdeksällä eri osa-alueella vuoteen 2030 saakka.

Selvityksen on tehnyt Pöyry Management Consulting Oy. Työn rahoittamiseen osallistuivat myös Elintarviketeollisuusliitto ry, Energiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry sekä Suomen Bioteollisuus ry. Työ toteutettiin yhdessä liki 40 suomalaisen teollisen biotekniikan asiantuntijan kanssa.

Tutustu tarkemmin Teollisen bioteknologian kasvupolut Suomelle -raporttiin.

 

Lisätiedot:
hankejohtaja Jussi Manninen, TEM, puh. 040 535 5947

 

Julkaistu 8.12.2015

 


Lue seuraava artikkeli: Suomalainen Benella Kirjolohi syö kasvispainotteisesti ymp... »