Tulevaisuuden kestävät bioenergiaratkaisut (BEST) -tutkimusohjelma

Best - Sustainable bioenergy solutions for tomorrow -logo.

Case - Julkaistu 10.10.2014

BEST-ohjelma luo tämän päivän vahvuuksien pohjalta kriittistä osaamista huomisen haasteita varten. 

Suomessa on pitkän linjan bioenergiaosaamista erityisesti metsäbioenergian osalta. Kotimainen metsäsektori on maailman huippua erityisesti puun kustannustehokkaassa korjuussa ja logistiikassa sekä metsäbiomassan sivuvirtojen hyödyntämisessä bioenergiaksi. Energiayhtiöt puolestaan ovat tehokkaan sähkön ja lämmön yhteistuotantoteknologian johtavia asiantuntijoita. Ne taitavat myös voimalaitoskokonaisuuksien sekä infrastruktuurikysymysten tehokkaan hallinnan. Suomalaisten teknologiayritysten innovatiiviset ratkaisut sekä vahvan tutkimussektorin tuki ovat osaltaan olleet siivittämässä metsä- ja energiayhtiöiden menestystä.

Tulevaisuuden kestävät biojalostamot –tutkimusohjelma (lyhyesti BEST) kokoaa yhteen suomalaisen bioenergiakentän toimijoiden vahvuudet, jotta sektori pystyy yhdessä vastaamaan paremmin tulevaisuuden kriittisiin tutkimus- ja kehityshaasteisiin. Liiketoimintaympäristö muuttuu aina vain nopeammin, ja tässä entistä monimutkaisemmassa maailmassa pärjäämiseksi tarvitaan uutta osaamista, toimintamalleja ja verkostoja. Haasteita ja mahdollisuuksia asettavat myös monet globaalit kehityskulut (esimerkiksi kaupungistuminen, nousevien talouksien kasvava energiantarve sekä peltobiomassan ja uusien biomassalähteiden lisääntyvä käyttö), joihin vastaaminen vaatii kotimaisen tietotaidon laajentamista.

Näiden maailmanlaajuisten muutosten ajamana BEST-ohjelman tavoitteina on muun muassa:

  • parantaa radikaalisti erilaisten biomassojen hankintaketjujen arvo/kustannus -suhdetta, toimitusvarmuutta sekä joustavuutta
  • mahdollistaa bioraaka-aineiden lisääntyvä saatavuus kestävällä tavalla
  • tehostaa kykyä räätälöidä bioenergiaratkaisut vastaamaat kunkin markkinan erityisiä vaatimuksia sekä kehittää erilaisia paikallisia energiakonsepteja
  • luoda tapoja arvioida systemaattisesti bioenergian liiketoimintaympäristön kehitystä sekä kehittää kykyä luoda niin proaktiivisia kuin reaktiivisia strategioita
  • nostaa Suomen asemaa houkuttelevana bioenergiakumppanina ja alan kansainvälisenä mielipidejohtajana.

Keskeistä ohjelmassa on metsä- ja energiasektorin rajat ylittävä yhteistyö. Ohjelman agendalle kuuluu laaja kirjo erilaisia aiheita uuden sukupolven biomassaterminaaleista kaupunkibioenergiaratkaisuihin ja bioenergian mahdollisuuksiin nousevilla markkinoilla. Intiaa tarkastellaan yhtenä esimerkkinä uudesta ja täysin kotimaasta poikkeavasta vientimarkkinasta. Kestävyys puolestaan on koko bioenergian ennakkoedellytys ja sen tärkein ajuri, joten se on sisäänkirjoitettu osa kaikkea ohjelman tutkimusta.

Ohjelman ytimessä on kysymys bioenergian roolista ja kilpailukyvystä osana tulevaisuuden kestävää energiajärjestelmää ja myös yhtenä keskeisenä biotalouden elementtinä. Miten eri arvoketjut voivat parhaiten luoda tulevaisuudessa eniten arvoa – kestävällä tavalla?

Tulevaisuuden kestävät bioenergiaratkaisut (Sustainable Bioenergy Solutions for Tomorrow, BEST) on alkuvuodesta 2013 asti käynnissä ollut tutkimusohjelma. Ohjelmaan osallistuu tällä hetkellä 21 yritystä ja 13 yliopistoa tai tutkimuslaitosta. Ohjelman suunniteltu kestoaika on neljä vuotta (2013-16), ja sen vuosibudjetti on noin neljä miljoonaa euroa. Ohjelman koordinaattoreina toimivat CLEEN Oy ja FIBIC Oy.

Lisätietoa:
www.cleen.fi 
fibic.fi 

Artikkelin kirjoittaja Kaisu Leppänen toimii BEST-tutkimusohjelman ohjelmapäällikkönä.
Spinverse, kaisu.leppanen(at)spinverse.com


Aihetunnisteet: bioenergia, case, research, tutkimus

Lue seuraava artikkeli: Suomen biotalousstrategian toimeenpano »