Uusia ratkaisuja ravinteiden kierrätykseen – ideasta investointiin

Etualalla järviruokoa jonka takana siintää vesi. Veteen heijastuu valo.

Blogi - Julkaistu 2.11.2022

Pienten ja keskisuurten yritysten kannattaa nyt hakea rahoitusta ravinnekiertoon liittyviin investointeihin ja hankkeisiin. Kotimaisille, kaupallisille kiertolannoitevalmisteille on hyvä kysyntä, koska mineraalilannoitteista on pula.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma on saanut valtion huoltovarmuuspaketista 23,5 miljoonan euron lisämäärärahan tälle ja ensi vuodelle. Investointeihin on jaossa tänä vuonna 7 miljoonaa ja ensi vuonna 7,5 miljoonaa euroa. Tutkimus- ja kehityshankkeisiin on varattu tänä vuonna 3 miljoonaa ja ensi vuonna 6 miljoonaa euroa.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman tärkein tavoite on edistää tuotannon aloittamiseen liittyviä investointeja. Kotimaisille, kaupallisille kiertolannoitevalmisteille riittää kysyntää, joka on seurausta mineraalilannoitteiden pulasta ja niiden hintojen kohoamisesta.

Ohjelman toinen tavoite on tarjota ravinnekiertoon keskittyville yrityksille mahdollisuus kehitykseen, tutkimukseen ja pilotointiin. Tällä pyritään siihen, että yritysten tarjoamat palvelut ja tuotteet ovat uskottavia ja testattuja.

Valtakunnallinen rahoitusohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti pk-yrityksille. Joitakin tukimuotoja voidaan myöntää myös yhteisöille ja suuryrityksille. Yrityksen toimiala voi olla mikä tahansa, kunhan kehittäminen tai investointi edistää tehokkaasti ravinnekiertoa.

Hankkeita laidasta laitaan

Ohjelman toisen kauden ensimmäiset hankepäätökset tehtiin lokakuun lopulla 2020. Tähän mennessä on tehty myönteinen tukipäätös 38:lle tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeelle sekä viidelle investointihankkeelle. Tukea niihin on sidottu yhteensä noin 11,3 miljoonaa euroa.

Hankkeita on käynnissä Lapin, Kainuun ja Etelä-Savon maakuntia lukuun ottamatta koko Suomessa.

Hankkeiden sisältö vaihtelee suuresti. Ohjelmassa on rahoitettu hankkeita, jotka liittyvät lantojen prosessointiin tai ravinteiden erottamiseen biokaasutuksen rejekteistä eli mädätysjäännöksistä, sekä hankkeita, jotka tutkivat elintarviketuotannon tai metsä- ja elintarviketeollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä.

Lisäksi ohjelmaan on kuulunut hankkeita, jotka liittyvät järviruo’on keräämiseen ja käyttöön, biohiilen käyttöön, turpeen korvaamiseen kasvualustamateriaalina, ravinnekuituihin, kierrätyslannoitetuotantoon sekä kiertolannoitteiden käytön edistämiseen muun muassa kasvihuoneviljelyssä.

Ohjelmassa on jatkuva haku

Kokeiluohjelma tarjoaa rahoitusta pk-yrityksille, jotka suunnittelevat lannoitetuotannon käynnistämistä. Tuen määrä on pienyrityksille 55 prosenttia ja keskisuurille yrityksille 45 prosenttia investoinnin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

Nimensä mukaisesti kokeiluohjelma tarjoaa rahoituskanavan ja mahdollisuuden kokeiluille, jotka ovat uusia ja innovatiivisia. Tutkimus- ja kehittämishankkeiden tulokset eivät siis aina voi olla aivan ennakoitavissa. Tuen määrä TKI-hankkeille on 20–80 prosenttia, ja se vaihtelee hakijasta ja hanketyypistä riippuen.

Nyt on hyvä aika valmistella hankkeita, sillä epäorgaanisille lannoitteille on kysyntää ja tarvetta. Kokeiluohjelmassa on käynnissä jatkuva haku, mutta hakemukset käsitellään valintajaksoittain, jotka päättyvät ensi vuonna 31.1., 31.3., 31.8. ja 31.10.

Lisää tietoa Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta, rahoitetuista hankkeista sekä hakemisesta löytyy verkkosivulta.

Tampereella pidetään 22.11.2022 avoin seminaari Kokeiluista investointeihin – vaikuttavuutta Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmalla. Ohjelmassa on hanketarinoita, hanketori, mielenkiintoisia keskusteluja sekä asiantuntijapuheenvuoroja ravinnekierrätyksen teemaan liittyen.

Lisää tietoa ja ilmoittautumislinkki.

Faktat: Ravinteiden kierrätys

Ravinteiden kierrätyksen tavoitteena on edistää ravinneomavaraisuutta, pienentää ympäristön ravinnekuormitusta ja vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä.
Ravinnekierrätyksen edistämiseksi tarvitaan tekniikan ja logistiikan innovaatioita.

Ravinteiden kierrätyksen toimintaohjelman tavoite on edistää ravinnepitoisten biomassojen prosessointia, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotantoa ja tuotekehitystä, ravinteiden kierrätyksen logistiikkaa ja palveluratkaisuja sekä korkean jalostusasteen ravinnetuotteiden kehittämistä.

Tukea on mahdollista hakea tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin sekä investointeihin.

Ohjelmaa rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja se on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimeenpanema.


Kirjoittaja on Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman koordinaattori, kehittämisasiantuntija Anja Norja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.


Agenda2030

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma edistää kestävän kehityksen tavoitetta 9. Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja.

Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

9. Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja

Aihetunnisteet: blogi, lannoitteet, ravinnekierrätys

Lue seuraava artikkeli: Kasvava liiketoiminta syntyy asiakkaiden tarpeista »