Vakaa biotalouden toimintaympäristö houkuttelee yrityksiä investoimaan

Ilmakuva havumetsästä, johon osuu auringon säteet.

Blogi - Julkaistu 30.9.2021

Suomalainen metsäteollisuus, maamme biotalouden puinen perusta, voi tuoda yhä enemmän arvonlisää ja verotuloja sekä uutta työtä talouteemme. Samalla ala voi hidastaa ilmastonmuutosta yhä vahvemmin. Biotalouteen pohjautuvien tuotteiden näkymät niin kotimaassa kuin globaalistikin ovat valoisat, mutta menestys vaatii vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön.

Suomalainen biotalous tarvitsee vakaan toimintaympäristön. Tämän tarpeen nostivat esiin monet osapuolet biotalousstrategian valmistelussa. Kuvaan tässä kirjoituksessa, mitä vakaus tarkoittaa metsäteollisuuden näkökulmasta.

Vakaassa toimintoympäristössä yrityksillä on samat mahdollisuudet kansainväliseen kilpailuun kuin mitä muissa maissa on. Teollisuuden kustannuksia ei tule nostaa omilla päätöksillä, vaan ennemmin kannustaa yrityksiä luomalla toimintaympäristö, joka tarjoaa turvallisen ja ennustettavan pohjan investoinneille. Siten voidaan parhaiten tuottaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tehokkaita ratkaisuja, jotka korvaavat uusiutumattomia raaka-aineita ja luovat tien pois fossiilitaloudesta.

Vahva talous Suomelle vuosikymmeniksi eteenpäin

Suomalainen metsäteollisuus tuottaa jatkuvasti tehokkaita ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Samalla se rahoittaa hyvinvointiyhteiskunnan toimintaa sekä turvaa työllisyyttä kaikkialla Suomessa. Vakaa biotalouden toimintaympäristö ennakoi osaltaan Suomelle vahvaa taloutta vuosikymmeniksi eteenpäin. Metsäalaan pohjautuvien tuotteiden maailmanmarkkinoiden näkymät ovat erittäin valoisat. Suunnittelu- ja konsultointipalveluyhtiö AFRY:n tekemän tuoreen selvityksen mukaan metsäteollisuuden tuotteiden kokonaismarkkinan arvioidaan kasvavan nykyisestä 540 miljardista eurosta peräti 715 miljardiin vuoteen 2035 mennessä. Useat globaalit megatrendit toimivat vahvan kasvun ajureina.

Maamme poliittisten päättäjien tulee ymmärtää yritysten potentiaali ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä. Useat toimialat – metsäteollisuus ensimmäisten joukossa – ovat piirtäneet omissa ilmastotiekartoissaan roolinsa hyvin näkyväksi. Onnistuminen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa vaatii investointeja, jotka puolestaan vaativat suotuisan toimintaympäristön. Ilmastotietoiset kuluttajat ja markkinat antavat tässä hyvää osviittaa siitä, mihin suuntaan päättäjien tulisi tulevaisuutta ohjata.

Vakaa toimintaympäristö houkuttelee yrityksiä investoimaan

Vakaa biotalouden toimintaympäristö luo parhaimmillaan turvallisen pohjan investoinneille, jotka katsovat vuosikymmenien päähän. Tämä edellyttää energia- ja ilmastopolitiikkaa, joka vahvistaa uusiutuvia materiaaleja, uudistuvaa teollisuutta ja kilpailukykyä. Energian on oltava kustannuksiltaan kilpailukykyistä, verotuksen kannustavaa, työlainsäädännön tulisi tukea yrityskohtaisuutta ja osaavaa työvoimaakin tulisi olla. Keinot menestykseen eivät ole hämmentäviä. Yritykset kaipaavat ennen kaikkea ennustettavuutta ja kannustusta, eivät liiallista sääntelyä.

Parhaimmillaan vakaa biotalouden toimintaympäristö houkuttelee yrityksiä investoimaan Suomeen. Investointien avulla yritykset kulkevat etulinjassa fossiilitaloudesta irtautumisessa ja taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Tätä kehitystä edesauttaa yritysmyönteinen toiminta- ja säädösympäristö.


Kirjoittaja Timo Jaatinen on Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja.

timo.jaatinen@forestindustries.fi


Vakaa ja ennustettava biotalouden toimintaympäristö edistää tavoitetta 9.Kestävä teollisuus.

Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

9. Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja


Lue seuraava artikkeli: Biotalouden erikoistumiskoulutuksesta osaamisen ja verkostoj... »