Vastuullisten kuitutuotteiden pilotointiympäristö vähentää merkittävästi prosessissa tarvittavan veden määrää ja hiilidioksidipäästöjä

Case - Julkaistu 28.2.2023

Paperin, kartongin, pehmopaperin ja kuitukankaiden valmistus tarvitsee nykymenetelmillä runsaasti vettä, ja prosessin aikana veden poistaminen vaatii paljon energiaa. Yritykset etsivät aktiivisesti uusia tapoja säästää energiaa ja siten vähentää hiilidioksidipäästöjä. VTT aikoo rakentaa Jyväskylään uuden pilotointiympäristön kuitutuotteiden vastuulliseen valmistamiseen. Tavoitteena on merkittävä veden ja energian vähentäminen prosessista.

Kuitupohjaisten tuotteiden, kuten hygieniatuotteiden ja kuitukankaiden, markkinat kasvavat vauhdilla. Aivan erityinen kasvulähde ovat kartonkipakkaukset, joiden menekkiä luonnollisesti selittää erityisesti verkkokaupan räjähdysmäinen kasvu. Pakkauksia toimitetaan verkkokauppojen ja kuluttajien välillä sellaisia määriä, että ensimmäistä kertaa vuonna 2022 Suomessa kartongin tuotanto ohitti määrissä mitattuna paperituotannon. Myös kuitupohjaisten ruokapakkausten suhteellinen määrä kasvaa: tällä hetkellä niitä on arviolta 30 prosenttia ruokapakkauksista, mutta vuoteen 2040 tultaessa määrän arvioidaan kasvavan 40 prosenttiin.

Kuitupohjaistenkin tuotteiden valmistuksessa tulee kiinnittää huomiota vastuullisuuteen. Nykymenetelmillä paperin, kartongin, pehmopaperin ja kuitukankaiden valmistus vaatii runsaasti vettä ja veden poistaminen prosessin aikana puolestaan kuluttaa paljon energiaa.

VTT investoi vastuullisen kuitutuotteiden valmistuksen infrastruktuuriin ja osaamiseen

VTT rakentaa Jyväskylään pilotointiympäristön, jonka tavoitteena on merkittävästi pienentää kuitutuotteiden valmistuksessa tarvittavan veden määrää ja siten prosessissa tarvittavaa energiaa. Tässä onnistuminen vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä. Tavoitteena on aloittaa pilottiympäristön rakentaminen vuoden 2024 aikana ja ottaa se käyttöön vuonna 2025. Pääosa infrastruktuuri-investoinnista liittyy kuivan kuidun prosessointiin ja muihin tarvittaviin laitteistoihin.

Infrastruktuurin lisäksi tulee investoida osaamiseen. Keskeiset tutkimuskysymykset ja osaamisen kehittämistä edellyttävät aiheet liittyvät prosessiin soveltuvien kuitujen valmistukseen ja käsittelyyn, kuitujen siirtoon sekä esimerkiksi kuituverkostojen konvertointiin ja funktionalisointiin.

Uudet menetelmät vähentävät vedentarvetta ja hiilidioksidipäästöjä

Kehitettävän ympäristön ja siihen pohjautuvien innovaatioiden ansiosta prosessissa tarvittavan vedenkulutuksen arvioidaan pienenevän merkittävästi, alustavien arvioiden mukaan jopa 90%. Vastaavasti hiilidioksidipäästöjen arvioidaan laskevan merkittävästi. VTT:llä on kymmenien vuosien kokemus paperi- ja kuitutuotteiden prosessikehityksestä ja siihen liittyvästä tutkimuksesta. Vaikka pilottiympäristön tavoitteet ovat erittäin korkealla, ovat ne samalla myös realistisia.

Vastuullisuus on noussut yritysmaailmassa keskeiseksi trendiksi ja tämä koskee myös vaatimuksia pakkausteollisuudelle ja kuitutuotteille. Yritykset haluavat toimia vastuullisesti ja viestiä siitä kuluttajille, sijoittajille ja muille sidosryhmille. Tämän lisäksi lainsäädäntö edistää kestävästi valmistettuihin kuitutuotteisiin siirtymistä: esimerkiksi EU on asettanut muovituotteille kierrätystavoitteita ja muita sääntelyitä, mikä omalta osaltaan kiihdyttää kuitupohjaisiin tuotteisiin siirtymistä.

Kirjoittaja: Tua Huomo, VTT:n Tulevaisuuden tuotteet ja materiaalit -liiketoiminta-alueen johtaja. Yhteystiedot: +358 40 564 4146, tua.huomo@vtt.fi, @TuaHuomo


Agenda2030

Artikkeliin liittyvät kestävän kehityksen tavoitteet: 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, 12 Vastuullista kulutusta ja 13: Ilmastotekoja.

Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

9. Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja12. Vastuullista kuluttamista13. Ilmastotekoja

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – ajattelemme beyond the obvious. Meillä on 80 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat.

VTT:n vastuullisuuden ytimessä on tutkimuksen sisältö ja kestävyyttä edistävät ratkaisut. VTT on tunnistanut viisi SDG:tä, joihin sen toiminta vaikuttaa eniten: 7 Edullista ja puhdasta energiaa, 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, 12 Vastuullista kuluttamista, 13 Ilmastotekoja.

VTT – beyond the obvious

Lue lisää: vttresearch.com/fi, Twitter @VTTFinland, Facebook, LinkedIn, YouTube ja Instagram.


Lue seuraava artikkeli: Digitaalisen kehitysalustan avulla biosynteettisiä materiaa... »