Vesiliiketoiminnan edelläkävijyys vaatii ennakkoluulotonta innovatiivisuutta

Blogi - Julkaistu 13.11.2018

Puhdas ja ylenpalttisesti saatavilla oleva vesi on suomalaisille itsestäänselvyys jopa siinä määrin, että emme metsän ja mineraalien tavoin osaa ajatella vettä arvokkaana luonnonvarana. Vesi ei ole kuitenkaan globaali itsestäänselvyys. Arvioiden mukaan vuonna 2030 maapallon makean veden varannot riittävät kattamaan vain 60 prosenttia tarvittavasta määrästä. Suurin tarve on alueilla, joissa ihmisiä on paljon. Puhtaan ja käyttökelpoisen veden kasvava tarve onkin eräs suurimmista ihmiskunnan tulevaisuutta ja hyvinvointia uhkaavista tekijöistä. Samanaikaisesti tämä haaste tarjoaa myös huimia mahdollisuuksia uusille innovaatioille, yritysten synnylle ja kestävän kehityksen mukaiselle kasvuliiketoiminnalle.

Puhtaaseen veteen liittyvät maailmanmarkkinat kasvavat tasaisesti viiden prosentin vuosikasvun vauhdilla. Vuonna 2017 vesimarkkinoiden arvioitu suuruus oli lähes 600 miljardia euroa. Veteen liittyvä kasvuliiketoiminta ei suinkaan ole veden kuljettamista paikasta toiseen, vaikka pakatun veden markkinat ovatkin suuret ja edelleen kasvussa. Vesiliiketoiminta on yhä kasvavassa määrin tietoon perustuvaa palveluliiketoimintaa, joka tuottaa vettä tehokkaasti hyödyntäviä ratkaisuja sekä erilaisia keinoja hyödyntää harmaata vettä yhdyskuntien, maatalouden ja teollisuuden tarpeisiin. Uusia veteen liittyviä tieto- ja teknologiayrityksiä syntyy maailmalla tasaiseen vauhtiin. Silicon Valleyssä, jossa veden arvo on tunnistettu, startup-yritysten saamat pääomasijoitukset ylittävät jo perinteisempien IT-yritysten rahoituksen.

Suomella on kaikki mahdollisuudet olla vesiliiketoiminnan kärkimaa

Vesi on Suomelle erinomainen kasvuliiketoiminnan ja viennin mahdollisuus. Olemme tunnettuja puhtaasta vedestä ja vahvasta teknologia- ja ICT-osaamisestamme. Suljetut, vettä säästävät ja luontoa likaamattomat vesikierrot ovat metsä- ja prosessiteollisuutemme arkipäivää. Tässä olemme edelläkävijöitä. Suomalaisen osaamisen turvin voitaisiin helposti kehittää puhtaaseen veteen ja vesitehokkuuteen liittyviä sovelluksia, joista voitaisiin lanseerata vientituotteita. Meillä on jo nyt hyviä esimerkkejä yrityksistä, jotka tuottavat vedenpuhdistukseen käytettäviä sensoreita ja IoT-hen perustuvia vuotovahtiratkaisuja sekä kiertovesiratkaisuja kalankasvatukseen. Suomalainen veteen liittyvä liiketoiminta on kuitenkin toistaiseksi melko vaatimatonta potentiaaliinsa nähden. Liiketoiminnan kasvuun tarvitaan innovatiivisuutta ja ennakkoluulotonta yrittäjyyttä.

Tulevaisuudessa Suomi voi olla vesiliiketoiminnan suurvalta. Nyt on aika ja tilaus suomalaisille vesi-menestystarinoille. Vesi voi olla ja on kannattavaa liiketoimintaa – kestävästi.

Kirjoittaja Anne-Christine Ritschkoff on Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n Senior Advisor. Hänen tehtävänään on edistää bio- ja kiertotalouden innovaatiotoimintaa.

Yhteydenotot:
Sähkösposti anne-christine.ritschkoff@vtt.fi, Twitterissä @AnneRitschkoff

***

Jätevesi juomavedeksi, särkikaloista trendiruokaa, kalanperkeistä ravintolisiä ja levistä energiaa. Ei mitään kalajuttuja, vaan jo todellisuutta! Vesiosaamisella Suomi voisi olla huomattavasti suurempi vaikuttaja myös kansainvälisillä kentillä. Alan liiketoimintaa tukevan tutkimuksen ja osaamisen painopisteitä onkin määritelty laajalla kokoonpanolla kasvun vauhdittamiseksi. Sukella vesiasioiden pariin Silakkaa ja sinistä biotaloutta –blogisarjan parissa.

Blogisarjan tuottavat maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, VTT, Business Finland, Suomen Akatemia ja Gaia Consulting. Kirjoitukset julkaistaan syys-joulukuussa biotalous.fi -sivustolla.

Blogisarjan aiemmin julkaistut kirjoitukset ovat luettavissa täältä.

Available also in English


Lue seuraava artikkeli: Rutosta rahaa ja raaka-ainetta »