Aihesana: silakkaa ja sinistä biotaloutta

ALLIANCE-projekti – sinisen biotalouden menestystarinoita yhteistyöllä

Kalat ja vedetBlogi

Sinisessä bioteknologiassa pyritään luomaan liiketoimintaa merieliöistä haittaamatta meriekosysteemin toimintaa. Samalla voidaan jopa parantaa…

Onko sininen biotalous kestävää?

Kalat ja vedetBlogi

Sininen biotalous on uusiutuvien vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä ja siihen liittyvään osaamiseen perustuvaa…

Yksityinen pääoma – globaalien haasteiden ratkaisija?

Suomi kehittääBlogi

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) saavuttaminen tulee kansainvälisten arvioiden mukaan edellyttä…

Merituulivoiman kasvusta vauhtia kalankasvatukseen

Kalat ja vedetBlogi

Merien valtava uusiutuvan energian ja ruuantuotannon kapasiteetti tarjoaa ihmiskunnalle tilaisuuden selvitä edessä olevista ilmastonmuutoksen ja&…

Uusilla tuotteilla arvoa kotimaiselle kalalle

Kalat ja vedetBlogi

Kala on ravitsemuksellisesti hyvää ja terveellistä ruokaa, jonka kysyntä on kasvussa sekä Suomessa että maailmalla.&…

Vesiliiketoiminnan edelläkävijyys vaatii ennakkoluulotonta innovatiivisuutta

Kalat ja vedetBlogi

Puhdas ja ylenpalttisesti saatavilla oleva vesi on suomalaisille itsestäänselvyys jopa siinä määrin, että…

Rutosta rahaa ja raaka-ainetta

Kalat ja vedetBlogi

Vieraslajit muodostavat kasvavan ongelman maailmalla eikä niiltä ole välttynyt kaukainen kotomaammekaan. Ihminen siirtää lajeja…

Veden ja digitalisaation rajapinnalla

Kalat ja vedetBlogi

Voiko veden arvoa korvata jollakin aineettomalla? Voidaanko digitalisaation avulla saavuttaa entistä parempaa vesiluonnonvarojen käyttöä?…

Virtavesien elinympäristöt kuntoon

Kalat ja vedetBlogi
Yleisö katsoo kun taimenia vapautetaan Hupisaarten puroon.

Suomella on erinomaiset edellytykset vesiluonnonvarojen hyödyntämiseen, mikäli toimintamme on luonnon kannalta kestä…

Kotimainen kala hyvässä nosteessa –riittääkö se?

Kalat ja vedetBlogi

Tänä kesänä olemme saaneet lukea monia hyviä uutisia kalasta. Lähikalahankkeissa rannikolla ja…

Kalat kutemaan! − Kalataloudelliset kunnostukset merialueella 

Kalat ja vedetBlogi

Rannikkoseuduille ja joenvarsiin on monin paikoin noussut rakennuksia toisensa perään. Mutta kuinka moni on…

Mitä Suomi voi oppia Norjan kalankasvatuksen menestystarinasta?

Suomi kehittääBlogi

Norjan rannikko on ihanteellinen lohenkasvatukseen. Meri on ympäri vuoden juuri sopivan viileä lohikaloille ja…