Virtuaalimetsä on metsänomistajan tulevaisuustyökalu

Virtuaalimetsä-sovelluksen metsää.

Case - Julkaistu 27.9.2019

Miltä metsäni näyttäisi harvennuksen jälkeen? Entä kuinka nopeasti puuntaimet peittäisivät hakkuuaukean vehreydellään? Stora Enson Virtuaalimetsä-sovellus havainnollistaa eri metsänkäsittelyvaihtoehtojen lopputulokset.

Stora Enso Metsän kehittämä Virtuaalimetsä antaa jokaiselle suomalaiselle metsänomistajalle mahdollisuuden vierailla virtuaalisesti omassa metsässään ilmaiseksi tietokoneen tai mobiililaitteen avulla. Sovellus yhdistää metsään liittyvää tietoa eri lähteistä kolmiulotteiseksi kuvaksi ja se tarjoaa muun muassa näkymän metsätilan tulevaisuuteen − jopa 20 vuoden päähän saakka.

Virtuaalimetsää voisi sanoa metsänomistajan tulevaisuustyökaluksi, joka auttaa hoitamaan metsää entistä suunnitelmallisemmin.

Simulointinäkymä havainnollistaa, miltä metsä näyttäisi eri toimenpidevaihtoehtojen jälkeen. Tulevaisuuden voi avata halutessaan viiden, kymmenen, 15 tai 20 vuoden päähän. Simulointiominaisuus perustuu Metsänhoidon suositusten mukaisiin toimenpide-ehdotuksiin ja puustotietoihin.

Virtuaalimetsässä voi nähdä myös suunniteltujen toimenpiteiden hakkuutulot sekä kustannusvaikutukset.

Tiedonjakamisesta palveluiden ja keskustelun suuntaan

Virtuaalimetsää kehitetään entistä keskustelevampaan suuntaan. Metsänomistaja saa paitsi tietoa omasta metsästä, myös monipuolisempia mahdollisuuksia käydä dialogia metsäammattilaisten kanssa. Usein metsänomistajan palvelut ovatkin yhdistelmä henkilökohtaisia kohtaamisia ja digitaalista viestintää.

Tuorein lisä Virtuaalimetsässä on virtuaaliavustaja, joka kertoo metsänomistajalle parhaat metsänhoitovinkit ja tiedot eri hakkuumahdollisuuksista. Virtuaaliavustaja esittelee metsäsuunnitelmaan merkittyjen toimenpiteiden lisäksi myös puustotietoja sekä tietenkin tuotto- ja menoarvion eri kuvioille. Käytettävyys on otettu huomioon monella tasolla: virtuaaliavustaja lukee ohjeet ja vinkit nyt myös ääneen.

Virtuaalimetsän virtuaaliavustaja lukee ohjeet ja vinkit myös ääneen.

Tulevaisuudessa sovelluksen keskusteluominaisuutta voi hyödyntää esimerkiksi metsänhoitopalveluiden tilaamiseen tai vaikka puukauppaneuvottelun ajanvaraukseen. Stora Enson testattavana on ollut myös pienoiskoptereihin kiinnitettäviä kameroita, joiden ottamat metsäkuvat pystytään pian liittämään osaksi Virtuaalimetsää.

Kiinnostus metsäasioihin kasvaa, kun numerot alkavat elää

3D-näkymä perustuu Metsäkeskuksen ylläpitämään metsävaratietoon. Lisäksi hyödynnetään Maanmittauslaitoksen laserkeilattua korkeusmallia ja yleisiä karttarastereita järvistä, joista ja teistä. Sovellus sisältää simuloidut maisemat kaikista suomalaisista yksityismetsistä ja kuka tahansa metsänomistaja voi ottaa palvelun käyttöönsä vaikka saman tien.

Virtuaalimetsä on konkreettinen palveluratkaisu, joka voitiin rakentaa kasvavan metsädata-aineiston päälle. Virtuaalimetsän kaltaiset innovaatiot ovat mahdollisia juuri Suomessa, jossa on maailmanluokan metsävaratiedot koko maan metsistä. Kertyvän datan päälle voidaan kehittää myös tulevaisuudessa monia palveluita helpottamaan metsänomistajien arkea.

Kaikille metsänomistajille avoimet innovaatiot kasvattavat mielenkiintoa oman metsän hoitamiseen. Sovellus pyörii samalla pelimoottorilla kuin monet suositut mobiili- ja tietokonepelit. Vaikka omat metsät olisivat fyysisesti kaukana, niiden ”digitaalinen kaksonen” voi asustaa vaikka omassa taskussa.

Kaikki käynnistyy metsänomistajien palveluportaalista eMetsästä

Virtuaalimetsä on osa Stora Enson eMetsä-palvelua, joka on monipuolinen työkalu metsäasioiden hoitamiseen. eMetsä on kuin tili- ja käyttöohjekirja oman metsän asioihin. Jotkut kutsuvat sitä metsäasioiden verkkopankiksi.

Virtuaalimetsän käyttö edellyttää rekisteröitymistä eMetsään. Tunnukset ovat ilmaiset eikä niiden tilaaminen edellytä puukauppoja Stora Enson kanssa. Metsänomistaja voi tilata maksuttomat eMetsä-tunnukset Virtuaalimetsää varten osoitteessa www.emetsa.fi.

 

Lisätietoja:

Jussi Jalasjoki, Innovaatio- ja tuotekehityspäällikkö, Stora Enso Metsä
Puhelin 040 722 3006, sähköposti jussi.jalasjoki(a)storaenso.com, Twitterissä @JussiJalasjoki

 

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa.

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta vuosittain yli 22 miljoonaa kuutiometriä. Stora Enso Metsä hankkii puita vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin metsän koko elinkaaren ajan. Stora Enso Metsän palveluksessa on 500 henkilöä ja yli 85 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää alihankkijoina.

www.storaensometsa.fi


AGENDA 2030

Stora Enson Virtuaalimetsä-sovellus luo metsänomistajille entistä parempia mahdollisuuksia metsien kestävään käyttöön ja edistää siten YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 15: Maanpäällinen elämä.


Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

15. Maanpäällinen elämä

Lue seuraava artikkeli: Kiteen Mato ja Multa hyödyntää ruovikkojen ravinteet ja s... »