VTT:n pilotointialusta tuo uusia menetelmiä muovien ja sekatekstiilien tehokkaaseen kierrättämiseen

Bioruukin laitteistoa.

Case - Julkaistu 25.4.2023

VTT:n Bioruukki-pilotointikeskus tutkii tulevina vuosina muovien ja sekatekstiilien uusia kierrätysmenetelmiä, tavoitteena saada aikaan merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia.

Maailmassa tuotetaan muovia yli 360 miljoonaa tonnia vuosittain. Noin 70 % muovituotannosta käytetään pakkauksiin, rakentamiseen ja autoteollisuuteen. Ajan kuluessa muovi muuttuu jätteeksi, mutta valitettavasti siitä kierrätetään globaalisti vain noin 10 %. Merkittävä määrä päätyy roskana luontoon ja mikromuoveiksi. Lisäksi muovin polton hiilidioksidipäästöt ovat ympäristöongelma.

Toinen huomionarvoinen jätelähde ovat sekatekstiilit: pelkästään EU:n alueella syntyy yli 2,2 miljoonaa tonnia tekstiilijätettä vuodessa. Maailmanlaajuisesti vastaava luku on noin kymmenkertainen ja alati kasvava. Kaatopaikalla luonnonkuitujen hajoaminen voi kestää satoja vuosia. Synteettiset materiaalit eivät hajoa luonnossa ollenkaan. Vaikka tekstiilien kierrätys on kasvanut viime vuosina, päätyy kuitenkin edelleen paljon materiaalia jätteen polttoon ja kaatopaikalle.

VTT:n pilotointialusta kehittää uusia kierrätysmenetelmiä

Muovin ja tekstiilin kierrättämisen ratkaisut ovat kestävän kehityksen kannalta erittäin keskeisiä ja VTT panostaa tämän alueen tutkimukseen. Espoossa sijaitsevaan Bioruukkiin rakennetaan tutkimus- ja pilotointialusta, jonka avulla voidaan edistää muovia sisältävien yhdistelmämateriaalien ja tekstiilien kierrätysmenetelmiä.

VTT investoi Bioruukin tutkimusinfraan 5,5 miljoonaa euroa. Tutkimuksen tarkemmat painopisteet kiinnitetään vuoden 2023 aikana ja sen pohjalta uusiin laitteisiin investoidaan vuosina 2023-2026. Myös nykyistä laitekantaa pystytään hyödyntämään, ja ensimmäiset projektit käynnistetäänkin jo vuoden 2023 aikana.

Tutkimuksen päätavoitteena on pystyä ottamaan talteen erilaisia polymeerejä haastavista monimuotoisista materiaalivirroista. Tällaisia ovat esimerkiksi monimateriaalimuovit ja sekatekstiilit. Eräänä ratkaisumallina toimivat menetelmät, jotka mahdollistavat polymeerien kierrättämisen vaurioittamatta muita talteen otettavia materiaaleja.

Uudet menetelmät ovat energiatehokkaita

Tutkimusprojekteissa kehitettävät kierrätysmenetelmät ovat energiatehokkaita ja minimoivat materiaalihävikkiä. Lisäksi ne tuovat uusia vaikeasti uudelleenkäytettäviä materiaaleja kierrätyksen piiriin. Näistä jätejakeista pyritään tekemään korkealaatuisia kierrätettyjä tuotteita.

Tutkimus on tärkeää myös lainsäädännöllisestä näkökulmasta. EU on asettanut jätedirektiivin, jossa muovipakkauksille on säädetty 55 % kierrätystavoite vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi muiden muovien erilliskeräysvaatimusta on kiristetty. Suomessa nämä linjaukset ovat jo kirjattuna vuonna 2021 uusittuun kansalliseen jäte- ja pakkauslainsäädäntöön. On myös nähtävissä, että EU:n jätehierarkiassa ja tulevissa kierrätyksen ohjauskeinoissa korostuvat materiaalitehokkaat ja alhaisen hiilijalanjäljen kierrätysmenetelmät.

Kirjoittaja on Tua Huomo, VTT:n Tulevaisuuden tuotteet ja materiaalit -liiketoiminta-alueen johtaja. Yhteystiedot: +358 40 564 4146, tua.huomo(at)vtt.fi, @TuaHuomo


Agenda2030

Artikkeliin liittyvät kestävän kehityksen tavoitteet: 9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja; 12. Vastuullista kulutusta ja 13. Ilmastotekoja.

Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

9. Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja12. Vastuullista kuluttamista13. Ilmastotekoja

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – ajattelemme beyond the obvious. Meillä on 80 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat.

VTT:n vastuullisuuden ytimessä on tutkimuksen sisältö ja kestävyyttä edistävät ratkaisut. VTT on tunnistanut viisi SDG:tä, joihin sen toiminta vaikuttaa eniten: 7 Edullista ja puhdasta energiaa, 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, 12 Vastuullista kuluttamista, 13 Ilmastotekoja.

VTT – beyond the obvious

Lue lisää: vttresearch.com/fiTwitter @VTTFinlandFacebookLinkedInYouTube ja Instagram.


Lue seuraava artikkeli: Hiukka Hyvä valmistaa hius- ja koirankarvasta öljyntorjunt... »