Yhdysvalloissa ”Billion Ton Bioeconomy Vision” – Suomi mukana yhteistyössä

Blogi - Julkaistu 7.10.2020

Suomen vahva osaaminen metsäteollisuudessa sekä viime vuosien puupohjaisten tuotteiden innovaatiot, kuten tekstiilikuidut ja biopolttoaineet tai puun ainesosien hyödyntäminen lääke- ja elintarviketeollisuudessa sekä komposiiteissa ovat herättäneet kiinnostusta globaalisti.

Maailmanlaajuisesti on näköpiirissä, että kierrätettävien ja biopohjaisten tuotteiden kysyntä kasvaa tästä eteenpäinkin. Siten on tavoiteltavaa lisätä biotalouden kansainvälistä yhteistyötä sekä tutkimuksessa että yritysten välillä.

Yhdysvaltojen biotalousaloitteen tavoitteena on vahva biotaloussektorin kasvu

Yhdysvaltojen nykyinen hallinto on ilmoittanut maan vetäytyvän Pariisin ilmastosopimuksesta, mutta siirtymä vihreään ja kestävään talouteen etenee Yhdysvalloissakin erityisesti osavaltioiden, kaupunkien ja yrityskentän johtamana. Yhdysvaltojen liittovaltio on yhä maailman johtava tutkimus- ja kehitysrahoittaja, mm. puhtaan energian saralla.

Amerikkalaista biotaloutta on viime vuosina pyritty kehittämään monenlaisten ohjelmien ja sääntöuudistusten kautta, niin liittovaltion kuin osavaltioidenkin toimesta. Yhdysvaltojen tavoitteena on ns. ”Billion Ton Bioeconomy Vision”, eli miljardin tonnin biomassan vuosituotanto vuoteen 2030 mennessä.

Koska biomassalle tarvitaan kapasiteetin kasvaessa myös uusia käyttötarkoituksia, vuoden 2018 liittovaltion biotalousaloitteen (The Bioeconomy Initiative) tarkoitus on poistaa esteitä biotaloussektorin laajenemiselle. Työtä tehdään edistämällä monitieteellistä tutkimusta ja kiihdyttämällä innovatiivisen ja kestävän biopohjaisen teknologian käyttöönottoa. Aloitteen mukaan USA:n tavoite on maksimoida kotimaisen biomassan kestävä käyttö biopolttoaineisiin, biopohjaisiin tuotteisiin ja bioenergiaan.

Yhdysvaltojen biotaloussektoria dominoivat edelleen bioenergia ja biopolttoaineet, mutta alalla on rutkasti kasvupotentiaalia. Biopohjaisten tuotteiden teollisuus työllistää jo nyt yli neljä miljoonaa amerikkalaista. Puurakentaminen ja massiivipuun mahdollisuudet ovat kovassa nosteessa ja etunojaiset osavaltiot, kuten Oregon ja Washington ovat jo tehneet ennakoivat muutokset rakennuskoodeihinsa ensi vuonna voimaan tulevaa korkeat puurakennukset sallivaa kansainvälistä rakennuskoodia silmällä pitäen.

Suomen osaaminen kiinnostaa

Yhdysvaltojen biotalousaloitteen yksi ulottuvuus on sen tarkoitus mahdollistaa oikeanlaisten kumppanuuksien syntyminen, jotta maan biotaloussektori pääsee kasvamaan.

Suomalaisilla on Yhdysvaltoja kiinnostavaa osaamista biopohjaisten ratkaisujen saralla: tuote- ja teknologiakehitys, innovaatiot, kiertotalousratkaisut ja puurakentaminen.

Suomen tarina ja osaaminen modernin ja kestävän metsäbiotalouden kehittäjänä kiinnostaa etenkin Yhdysvaltojen metsäisissä osavaltioissa. Suomen tavoin niissä on koettu paperiteollisuuden rakennemurros. Yhteistyö on käynnistynyt jo Mainen ja Michiganin osavaltioiden kanssa ja näiden molempien kanssa on sovittu yhteistyöstä niin kutsutun yhteisymmärryspöytäkirjan (Memorandum of Understanding) muodossa. Tavoite on pitkän aikavälin kumppanuus, joissa yhdistyy tutkimus- ja kaupallinen yhteistyö, politiikkatason parhaiden käytänteiden jakaminen sekä yhteiset tavoitteet ilmastotoimissa ja siirtymässä vihreään talouteen.

Maine ja Michigan Suomen kumppaneina

Mainen osavaltion metsätaloustoimijoiden konsortio tilasi suomalaiselta Induforilta vuonna 2018 liittovaltion rahoittaman hankkeen kautta selvityksen Mainen ja laajemmin Yhdysvaltojen metsäbiotalouden mahdollisuuksista ja kasvun edellytyksistä. 1,3 miljoonan asukkaan pohjoinen Maine on hyvin Suomen kaltainen, 90 % sen maapinta-alasta on metsää. Selvityksen pohjalta Maine asetti tavoitteeksi kasvattaa osavaltion biotaloutta nykyisestä 8,5 miljardin dollarin vuosiansiosta 12 miljardiin vuoteen 2025 mennessä. Maine ja Suomi allekirjoittivat lokakuussa 2019 yhteisymmärryspöytäkirjan kestävässä metsäbiotaloudessa.

Mainen kuvernöörin Janet Millsin johdolla Suomeen suunniteltu tutkimus- ja kauppavierailu kesäkuussa 2020 jouduttiin koronakriisin vuoksi siirtämään, mutta se toteutettiin virtuaalisten webinaarien sarjana. Tarkoitus on luoda suhteita tutkimus- ja kaupallisten toimijoiden välille. Politiikkatasolla Suomi ja Maine jakavat sitoumuksen ilmastotoimiin ja kestävän vihreän talouden edistämiseen ja ovat tehneet yhteistyötä useilla foorumeilla USA:ssa näiden teemojen nostamiseksi esiin.

Maaliskuussa 2020 elinkeinoministeri Mika Lintilän ja Team Finland -valtuuskunnan vieraillessa Michiganin osavaltiossa ministeri Lintilä ja kuvernööri Gretchen Whitmer allekirjoittivat vastaavan yhteisymmärryspöytäkirjan puhtaan teknologian saralla, ja se sisältää myös yhteistyön metsäbiotalouden kehittämisessä. Suomella ja Michiganilla, jossa asuu suurin amerikansuomalaisten yhteisö Yhdysvalloissa, on pitkät siteet ja biotalouden uusi kumppanuus vahvistaa sitä entisestään. Michiganin ja Suomen yhteistyötä vihreässä taloudessa edistetään useamman sektorikohtaisen työryhmän kautta, joissa on edustus ministeriöistä, Business Finlandista, yrityksistä ja tutkimusorganisaatioista.

Pohjoismainen yhteistyö vahvistaisi vientimahdollisuuksia

Suomella on nyt uusien osavaltiokumppanuuksien kautta erinomainen mahdollisuus tarjota osaamistaan Yhdysvalloille, joka kehittää biotalouttaan vahvasti mm. julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien kautta.

Pohjoismailla on perinteisesti Yhdysvalloissa vahva profiili ja luotettavan kumppanin maine ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan edistäjinä sekä vahvoina innovaattoreina. Pohjoismaat tekevät Yhdysvalloissa vaikuttavaa yhteistyötä ilmastodiplomatian saralla ja pohjoismaisille esimerkeille talouskasvun ja ilmastotoimien menestyksekkäästä yhdistämisestä on kysyntää. Vihreän talouden saralla yhteistyötä voitaisiin tehdä entistä määrätietoisemmin Yhdysvaltojen osavaltioiden kanssa myös pohjoismaisen yhteistyön kautta.

Heli Hyypiä
Kaisa Pirkola

Kirjoittajat: Ulkoasiainsihteeri Heli Hyypiä toimii Suomen suurlähetystössä Washingtonissa ilmastopolitiikan ja vihreän talouden asiantuntijana. Neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola toimii maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosastolla.

Yhteystiedot:
Heli Hyypiä, heli.hyypia@formin.fi, Twitterissä @HeliHyypia1, puh. +1 202 299 6108.
Kaisa Pirkola, kaisa.pirkola@mmm.fi, puh. 029 516 2350.


Agenda2030

Suomen ja Yhdysvaltojen välille rakentuva yhteistyö metsäbiotaloudessa edistää monipuolisesti kestävän kehityksen tavoitteita, kuten tavoitteita 9: Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita sekä tavoitetta 17: Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

9. Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja17. Yhteistyö ja kumppanuus

Artikkelin kuva: Hardebeck Media


Lue seuraava artikkeli: Mikkelin uuden jätevedenpuhdistamon yhteyteen valmistuu lai... »