Yrityksillä on keskeinen rooli luontopääoman suojelussa

Blogi - Julkaistu 6.6.2016

Kristiina Niikkonen_close6.6.2016

Kuinka laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia on sillä, että luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut heikkenevät? Entä jos luonnon palveluja aletaan hinnoitella tai verottaa, tai niihin liittyvää yhteiskunnallista sääntelyä kiristetään? Mitä tapahtuu ympäristöherkillä markkinoilla ja miten se vaikuttaa yrityksen maineeseen ja liiketoimintaan? Monien yritysten liiketoiminta perustuu luonnon tuottamiin ilmaisiin ekosysteemipalveluihin, mutta näihin kysymyksiin ei useinkaan ole varauduttu riittävästi.

Luonnon tarjoamista ilmaisista ekosysteemipalveluista on hyvä esimerkki viime aikoina esiinnousseet pölytyspalvelut. Vastaavia palveluita ovat esimerkiksi metsien tuottamat ekosysteemipalvelut, kuten luonnon monimuotoisuus, puhtaat pohjavedet ja vesistöt, marjasadot, ilmastonmuutosta hillitsevä hiilen sidonta ja sekä luonnon terveys- ja kulttuuripalvelut.

Luonnon monimuotoisuuden Master Class

Mitä yhteistä on Finnairilla, Anglo Americanilla, Fazerilla, Ruduksella, Fortumilla ja Stora Ensolla? Nämä yritykset ovat osa reilun 30 edelläkävijäyrityksen verkostoa. Ne ovat tehneet investointipäätöksen osallistumisesta ympäristöministeriön ja FIBS yritysvastuuverkoston Yritykset & Biodiversiteetti -ohjelmaan (Y&BD) ja sitä tukevaan luonnon monimuotoisuuden Master Class -valmennukseen.

Valmennuksesta haetaan vahvistusta vastuulliseen johtamiseen. Keskeistä on lisätä ymmärrystä siitä, miten yrityksen liiketoiminta vaikuttaa biodiversiteettiin ja miten biodiversiteetti vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan. Toisaalta johtaminen edellyttää mittaamista, mihin tarvitaan työkaluja: indikaattoreita ja mittareita. Y&BD-ohjelma vastaa luonnon monimuotoisuuden vähenemisen haasteeseen. Mukaan lähteneet yritykset saavat lisää ymmärrystä monimuotoisuuden merkityksestä ja mahdollisuuksista osana vastuullista liiketoimintaansa. Ohjelma tarjoaa myös työkaluja strategiseen johtamiseen.

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia nyhtökauran malliin?

Yritystoiminnan kannalta suurin potentiaali on sellaisissa liiketoimintamalleissa, jotka ovat ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Esimerkiksi suomalaisella nyhtökauralla voidaan ratkoa ruokatuotannon haasteita.

Yritykset ja biodiversiteetti -valmennuksessa hyödynnetään Action2020 -mallia, johon on priorisoitu ne haasteet, joihin yrityspohjaisia ratkaisuja voi etsiä. Malli on tuotettu World Business Council for Sustainable Development -verkostossa. Verkoston visiona on saavuttaa aidosti – siis myös ekologisesti – kestävä yhteiskunta vuoteen 2050 mennessä. Uraa uurtavaa kehittämistyötä ja työkaluja maailmalla tuottaa myös Natural Capital Coalition, jonka visiona on, että nimenomaan yrityksillä on keskeinen rooli luontopääoman suojelussa ja kehittämisessä.

Monesti yritysten edelläkävijyyden takana ovat yksilöt, jotka tiedostavat uhat ja mahdollisuudet. Yrityksen johdon sitoutuminen on yksi keskeinen indikaattori sille, miten aidosti ympäristövastuullisuus on ymmärretty. Sanotaan, että yritysmaailma on ainut ja tarpeeksi vaikuttava taho, joka voi vastata näihin haasteisiin ja muuttaa yhteiskuntamme kestäväksi. Miten on sinun yrityksesi laita?

Kirjoittaja Kristiina Niikkonen toimii ympäristöneuvoksena ympäristöministeriön Luonto- ja ympäristöosastolla, päävastuualueenaan kansainväliseen ympäristöyhteistyöhön liittyvät tehtävät.

Yhteystiedot: kristiina.niikkonen(@)ymparisto.fi

 

Linkkejä:

Natural Capital Business Hub – työkaluja biodiversiteettityöhön, yritysesimerkkejä
Cambridgen yliopisto – peli yrityksen ympäristövaikutusten hahmottamiseen
Mitä tarkoitetaan luontopääomalla ja ekosysteemipalveluilla? -video (eng.)
Miksi luontopääoma on tärkeää?  -video (eng.)

 


Lue seuraava artikkeli: Katsokaa mepit, tässä suomalaista metsää ja osaamista! »