ALLIANCE-projekti – sinisen biotalouden menestystarinoita yhteistyöllä

Blogi - Julkaistu 20.12.2018

Lasipurkkeja ja laboratoriovälineitä.Sinisessä bioteknologiassa pyritään luomaan liiketoimintaa merieliöistä haittaamatta meriekosysteemin toimintaa. Samalla voidaan jopa parantaa merien tilaa. Tämä vaatii monenlaista osaamista alkaen näytteenotosta ja tutkimuksesta, jatkuen lakien ja säädösten tuntemiseen, markkinointiin ja tuotantoprosesseihin. Koko prosessi ideasta tuotteeksi on pitkä, ja se vaatii laajaa erityisosaamista. Resurssien ollessa rajallisia, on järkevää tehdä yhteistyötä eri maiden välillä, jotta kaikki olemassa oleva osaaminen ja infrastruktuuri saadaan hyödynnettyä.

Bioteknologialla vauhtia talouskasvulle

EU on huomannut sinisen bioteknologian valtavan potentiaalin sekä talouskasvun lisääjänä että uusien, tärkeiden tuotteiden kehittäjänä. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi uudet lääkeaineet, bioenergia ja erikoisolosuhteissa toimivat entsyymit, joita käytetään esimerkiksi teollisuudessa. EU:n Interreg:in Itämeren alueen ohjelma rahoittikin kolmevuotisen (2016–2019) Baltic Blue Biotechnology Alliance (ALLIANCE) -projektin, jonka tarkoituksena on edistää sinistä bioteknologiaa ja siihen liittyvää liiketoimintaa.

ALLIANCE-projektin taustalla on SUBMARINER Network, eli sinisen kasvun edistämiseen perustettu yhteistyöverkosto, joka koordinoi myös muita sinistä kasvua edistäviä projekteja EU:n strategian mukaisesti. ALLIANCE-projektissa on rakennettu yhteistyöverkostoa ja palveluita sinisen bioteknologian käyttöön. Palveluihin kuuluu muun muassa tutkimustyö, mentorointi, liiketoimintamallin arviointi sekä laki-, säädös- ja sopimustekniset palvelut ja bioresurssipankki. Verkostossa on mukana useita tutkimuslaitoksia, yrityshautomoita ja sinisen bioteknologian yrityksiä Itämeren ympärysmaista. Projekti loppuu vuoden 2019 helmikuussa. Tämän jälkeen verkosto ja sen palvelut otetaan kokonaisvaltaisesti käyttöön.

Menestystarinoita jo projektin aikana

Projektissa tarjottiin yrityksille, start-up yrittäjille ja yksittäisille toimijoille mahdollisuus esitellä ideoitaan ja hakea ALLIANCE:n mentorointiohjelmaan. Ohjelmaan valikoitui 26 toimijaa, joilla oli keskenään hyvin erilaisia ideoita aina lääketieteen materiaaleista biomassan kuivatustekniikoihin. Mukaan valituille osoitettiin mentori tai mentoreita, jotka auttoivat yksilöimään tarpeet ja etsimään verkostosta sopivat asiantuntijat edistämään idean kehittelyä tuotteeksi ja liiketoiminnaksi. Verkoston tutkimuslaitokset ja yrityshautomot tarjosivat asiantuntemuksensa ja infrastruktuurinsa käyttöön ja tämän yhteistyön tuloksena on jo nyt saatu tuotteita markkinoille. Myynnissä on muun muassa leväpohjaista luonnonkosmetiikkaa ja probioottisia valmisteita, joilla korvataan antibiootteja vesiviljelyssä.

Uusia kumppanuuksia, ratkaisuja ja verkostoitumista

Tämän lisäksi suurin osa mentoroitavista on löytänyt arvokkaita kumppaneita eri puolelta Itämeren ympärysmaita. Valtaosa heistä onkin kertonut suurimman hyödyn tulleen nimenomaan verkostoitumisesta ja oman alan muiden tekijöiden löytämisestä. Yhteistyö on auttanut löytämään tietoa ja ratkaisuja ongelmakohtiin erilaisten liiketoimintamahdollisuuksien löytymistä unohtamatta. Myös aivan uusia ideoita on syntynyt eri alojen asiantuntijoiden kanssa käytyjen keskustelujen tuloksena.

Yhteistyön vahvistaminen ja projektien koordinointi ovat avaintekijöitä nykyisessä tiukassa resurssikilpailutilanteessa. On järkevää laajentaa yhteistyöverkostoa Itämeren alueen maihin – meitähän yhdistää jo yhteinen meremme. Kerätty tieto ja asiantuntemus pitää myös ottaa käyttöön sinisen kasvun edistämiseksi. Tähän tarkoitukseen on SUBMARINER Networkissa alkanut uusi projekti, Blue Platform. Tästä projektista kuulemme lisää ensi vuoden alussa tässä blogisarjassa.

Anne-Mari Luhtanen on merijään viruksista väitellyt tutkija, joka on vuodesta 2017 työskennellyt SYKEn Merikeskuksessa Baltic Blue Biotechnology Alliance -projektissa. Ensi vuonna hän koordinoi sinisen kasvun Blue Platform- ja GRASS-projekteja, sekä toimii SUBMARINER Networkin yhteyshenkilönä.

Yhteydenotot: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi tai  0295 251 814.

***

Jätevesi juomavedeksi, särkikaloista trendiruokaa, kalanperkeistä ravintolisiä ja levistä energiaa. Ei mitään kalajuttuja, vaan jo todellisuutta! Vesiosaamisella Suomi voisi olla huomattavasti suurempi vaikuttaja myös kansainvälisillä kentillä. Alan liiketoimintaa tukevan tutkimuksen ja osaamisen painopisteitä onkin määritelty laajalla kokoonpanolla kasvun vauhdittamiseksi. Sukella vesiasioiden pariin Silakkaa ja sinistä biotaloutta –blogisarjan parissa.

Blogisarjan tuottavat maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, VTT, Business Finland, Suomen Akatemia ja Gaia Consulting. Kirjoitukset julkaistaan syys-joulukuussa biotalous.fi -sivustolla.

Blogisarjan aiemmin julkaistut kirjoitukset ovat luettavissa täältä.

Julkaistu 20.12.2018


Lue seuraava artikkeli: Onko sininen biotalous kestävää? »