Biojätteen uusi elämä – olkipohjaista kangasta resurssiviisaasti

Vehnäoljesta valmistettu neulottu t-paita ja jakku.

Case - Julkaistu 14.1.2020

Maailmanlaajuisesti kasvava huoli ilmastonmuutoksesta ja resurssien riittävyydestä on kääntänyt katseet vastuullisempaan tuotteiden valmistukseen ja kuluttamiseen. Myös Fortumissa on useita kiertotalouteen ja materiaalitehokkuuteen liittyviä hankkeita, joilla haetaan merkittävää liiketoimintaa tulevaisuudessa.

Fortum haluaa olla yksi resurssitehokkuuden suunnannäyttäjistä osana muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Biotalous tarjoaa luontevia mahdollisuuksia uuteen merkittävään liiketoimintaan, jossa on jo valmiiksi yhtymäkohtia yhtiön nykyiseen asiantuntemukseen ja muun muassa biomassan hyödyntämiseen kaukolämpöliiketoiminnassa. Biomassa on maapallon kestävyyden kannalta arvokas raaka-aine, jonka käyttömahdollisuudet ovat valtavat.

Yksi varteenotettava vaihtoehto materiaalitehokkuuteen on biomassojen ja biojätteen parempi hyödyntäminen. Biojäte voi olla ruoantuotannossa syntyvää vehnän tai riisin olkea, joista jälkimmäinen esimerkiksi Intiassa ja muissa kehittyvissä maissa yleensä poltetaan sadonkorjuun jälkeen. Polttamisen sijaan biojätettä tulisi prosessoida kestävällä tavalla siten, että siitä erotetaan kaikki käyttökelpoiset jakeet mahdollisimman arvokkaaseen käyttöön.

Ympäristöystävällinen teknologia avainroolissa

Biojätteen hyödyntämisen ohella tuotteiden valmistukseen liittyvä veden ja kemikaalien kulutus, päästöt ja tuotteiden kierrätettävyys ovat olennaisia tekijöitä, jotta globaalit haasteet voidaan aidosti ratkaista.

Fortumin osakkuusyhtiö, oululainen Chempolis on kehittänyt kestävän fraktiointiteknologian biomassan prosessointiin. Fraktioinnilla biomassa erotellaan sen kolmeen komponenttiin eli ligniiniin, selluloosaan ja hemiselluloosaan. Teknologian materiaalitehokkuus on huippuluokkaa: yli 90 prosenttia biomassasta saadaan talteen jatkokäyttöä varten. Koska erottelu tapahtuu aivan prosessin alkuvaiheessa, lopputuotteet ovat huomattavasti puhtaampia kuin perinteisissä selluloosa- ja biopolttoaineprosesseissa.

Prosessin raaka-aineena voidaan käyttää esimerkiksi olkea, puuta tai bambua, ja fraktioinnista saatavia komponentteja voidaan kehittää edelleen tuotteiksi korvaamaan fossiilisia ja muita vähemmän kestäviä raaka-aineita muun muassa tekstiili- muovi-, kosmetiikka- ja rakennusteollisuudessa.

Kumppanuuksilla kestävää kangasta

Esimerkiksi luonnonvaroja ja fossiilisia raaka-aineita voimakkaasti kuluttava tekstiiliteollisuus on herännyt etsimään kestävämpiä vaihtoehtoja samalla, kun maailmanlaajuisen tekstiilimarkkinan arvioidaan nousevan yli 1 200 miljardiin dollariin 2020-luvun puolivälissä.

Fortum on pilotoinut erilaisia teknologioita ja jatkotuotteita noin 30 eri kumppanin kanssa, mukaan lukien Infinited Fiber Company Oy, joka valmistaa kuitua tekstiiliteollisuudelle kierrätyskuiduista saatavasta selluloosasta korvaamaan ympäristöä rasittavaa puuvillaa, sekä Spinnova Oy, joka valmistaa tekstiilikuituja mekaanisesti ilman haitallisia kemikaaleja.

Tähän mennessä on testattu muun muassa maanviljelyn tähteitä kuten olkea tekstiilikuidun valmistamiseen. Sen tuloksena on syntynyt maailmanlaajuisestikin ainutlaatuista kangasta. Kangasta voidaan käyttää lukuisiin tekstiilisovelluksiin, mikä avaa valtavia näkymiä globaalisti sekä biojätteen hyödyntämisessä että kestävien lopputuotteiden saamisessa markkinalle.

Maailman ensimmäinen vehnänolkipohjainen asu

Fortumin, Chempoliksen ja Spinnovan yhteistyöllä on syntynyt prototyyppinä maailman ensimmäinen vehnänoljesta tehty asu. Asun materiaali on ainulaatuinen myös koska sen hankinnan, prosessoinnin ja valmistuksen ympäristövaikutus on elinkaarianalyysin (LCA) perusteella pieni verrattuna vaihtoehtoisiin raaka-aineisiin ja prosesseihin.

Vaatteisiin kuuluu neulottu t-paita sekä jakku ja hame, jotka on tehty kudotusta kankaasta orgaaniselle puuvillaloimelle. Vaatteisiin käytetty suomalaisen maatilan olki prosessoitiin ensin fraktiointiteknologialla, minkä jälkeen se muutettiin mikrofibrilloidun selluloosan (MFC) kautta suoraan kuiduksi ja edelleen langaksi, kankaaksi ja vaatteeksi.

Kuidusta valmistettu kangas tulee sekä käyttö- että hoito-ominaisuuksiltaan muistuttamaan tunnetuista markkinoilla olevista materiaaleista lähinnä puuvillaa ja viskoosia. Fortum jatkaa tekstiilikuidun kehittämistä vuoden 2020 aikana yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Tavoitteena on tuoda lähivuosien aikana tuotteita myös pieniä määriä kuluttajien testattavaksi.

Aiheesta lisää Fortumin sivuilla.

 

Yhteydenotot ja lisätietoja:

Heli Antila, johtaja, biopohjaiset ratkaisut, Fortum

Puhelin 040 571 7188, sähköposti heli.antila(a)fortum.com, Twitterissä @AntilaHeli

Artikkelin kirjoittaja on Minna Robertson Fortumilta.

 


AGENDA 2030

Toiminnalla edistetään muun muassa YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 12 varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys sekä tavoitetta 9 rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.


Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

9. Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja12. Vastuullista kuluttamista

Lue seuraava artikkeli: Metsään.fi on metsä- ja ympäristötiedon kotipaikka, jos... »