Biotalousstrategian koordinaatiosihteeristö

Toimintakausi 1.8.2020 – 31.3.2023.

Koordinaatiosihteeristön tehtävänä on vastata strategiapäivityksen käytännön etenemisestä ja aikataulusta sekä varsinaisen päivitetyn biotalousstrategian kirjoittamisesta hyödyntäen mm. teetettyjä taustaselvityksiä, valmistuneita skenaariotarkasteluja, biotalouspaneelin työpajojen ja muiden kuulemistilaisuuksien aineistoja, asiantuntijoiden ja tiedemaailman näkemyksiä sekä muita aiheeseen liittyviä raportteja ja tietoja, kuten EU:n päivitettyä biotalousstrategiaa ja Green Deal -ohjelmaa toimintaohjelmineen.

Koordinaatiosihteeristön kokoonpano

Erityisasiantuntija Sari Tasa ja ylitarkastaja Ulla Palander, työ- ja elinkeinoministeriö

Biotalousneuvos Anne Vehviläinen, maa- ja metsätalousministeriö

Erityisasiantuntija Sarianne Tikkanen ja neuvotteleva virkamies Maarit Loiskekoski, ympäristöministeriö

Erityisasiantuntija Maria Holmi, liikenne- ja viestintäministeriö

Opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen ja opetusneuvos Riina Vuorento, opetus- ja kulttuuriministeriö

Lääkintöneuvos Mikko Paunio ja neuvotteleva virkamies Hanna Korhonen, sosiaali- ja terveysministeriö.

Varsinaisten jäsenten lisäksi kokouksiin voidaan kutsua tarvittaessa asiantuntijoita ja eri tahoja kuultavaksi.


Lisätietoa

Biotalousstrategian toteuttamisen ja seurannan ohjausryhmä

Biotalouspaneelin jäsenet

 

Päivitetty viimeksi: 13.9.2022